Hľadaný výraz "t" v Slovníku skratiek

Nájdených 637 výsledkov (6 strán)

 • t

  - skratka pre astát z angl. astatine - chemický prvok s protónovým číslom 85

 • T00

  - Skratka diagnózy - povrchové poranenia viacerých oblastí tela

 • T01

  - Skratka diagnózy - otvorené rany na viacerých oblastiach tela

 • T02

  - Skratka diagnózy - zlomeniny postihujúce viaceré oblasti tela

 • T03

  - Skratka diagnózy - vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti tela

 • T04

  - Skratka diagnózy - drvivé poranenia postihujúce viaceré oblasti tela

 • T05

  - Skratka diagnózy - traumatické amputácie postihujúce viaceré oblasti tela

 • T06

  - Skratka diagnózy - iné poranenia postihujúce viaceré oblasti tela nezatriedené inde

 • T07

  - Skratka diagnózy - bližšie neurčené viacnásobné poranenia

 • T08

  - Skratka diagnózy - zlomenina chrbtice na bližšie neurčenej úrovni

 • T09

  - Skratka diagnózy - iné poranenia chrbtice a trupu na bližšie neurčenej úrovni

 • T10

  - Skratka diagnózy - zlomenina hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni

 • T11

  - Skratka diagnózy - iné poranenia hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni

 • T12

  - Skratka diagnózy - zlomenina dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni

 • T13

  - Skratka diagnózy - iné poranenia dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni

 • T14

  - Skratka diagnózy - poranenie bližšie neurčenej oblasti tela

 • T15

  - Skratka diagnózy - cudzie teleso vo vonkajšom oku

 • T16

  - Skratka diagnózy - cudzie teleso v uchu

 • T17

  - Skratka diagnózy - cudzie teleso v dýchacej sústave

 • T18

  - Skratka diagnózy - cudzie teleso v tráviacej sústave

 • T19

  - Skratka diagnózy - cudzie teleso v močovopohlavnej sústave

 • T20

  - Skratka diagnózy - popálenina a poleptanie hlavy a krku

 • T21

  - Skratka diagnózy - popálenina a poleptanie trupu

 • T22

  - Skratka diagnózy - popálenina a poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky

 • T23

  - Skratka diagnózy - popálenina a poleptanie zápästia a ruky

 • T24

  - Skratka diagnózy - popálenina a poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členkového kĺbu a nohy

 • T25

  - Skratka diagnózy - popálenina a poleptanie členkového kĺbu a nohy

 • T26

  - Skratka diagnózy - popálenina a poleptanie ohraničené na oko a jeho adnexy

 • T27

  - Skratka diagnózy - popálenina a poleptanie dýchacích ústrojov

 • T28

  - Skratka diagnózy - popálenina a poleptanie iných vnútorných orgánov

 • T29

  - Skratka diagnózy - popáleniny a poleptania viacerých oblastí tela

 • T30

  - Skratka diagnózy - popálenina a poleptanie bližšie neurčenej časti tela

 • T31

  - Skratka diagnózy - popáleniny klasifikované podľa rozsahu postihnutého povrchu tela

 • T32

  - Skratka diagnózy - poleptania klasifikované podľa rozsahu postihnutého povrchu tela

 • T33

  - Skratka diagnózy - povrchová omrzlina

 • T34

  - Skratka diagnózy - omrzlina s nekrózou tkaniva

 • T35

  - Skratka diagnózy - omrzlina postihujúca viaceré oblasti tela a bližšie neurčená omrzlina

 • T36

  - Skratka diagnózy - otrava celkovo účinkujúcimi antibiotikami

 • T37

  - Skratka diagnózy - otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami

 • T38

  - Skratka diagnózy - otrava hormónmi, ich syntetickými náhradami a antagonistami nezatriedená inde

 • T39

  - Skratka diagnózy - otrava neopiátovými analgetikami, antipyretikami a antireumatikami

 • T40

  - Skratka diagnózy - otrava opiátmi a psychodysleptikami (halucinogénmi)

 • T41

  - Skratka diagnózy - otrava anestetikami a liečebnými plynmi

 • T42

  - Skratka diagnózy - otrava antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami a antiparkinsonikami

 • T43

  - Skratka diagnózy - otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde

 • T44

  - Skratka diagnózy - otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém

 • T45

  - Skratka diagnózy - otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde

 • T46

  - Skratka diagnózy - otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu

 • T47

  - Skratka diagnózy - otrava látkami účinkujúcimi najmä na tráviacu sústavu

 • T48

  - Skratka diagnózy - otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu

 • T49

  - Skratka diagnózy - otrava látkami účinkujúcimi miestne najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami, otorinolaryngologikami a stomatologikami

 • T50

  - Skratka diagnózy - otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami

 • T51

  - Skratka diagnózy - toxický účinok alkoholu

 • T52

  - Skratka diagnózy - toxický účinok organických rozpúšťadiel

 • T53

  - Skratka diagnózy - toxický účinok halogénových derivátov alifatických a aromatických uhľovodíkov

 • T54

  - Skratka diagnózy - toxický účinok leptavých látok

 • T55

  - Skratka diagnózy - toxický účinok mydiel a detergencií

 • T56

  - Skratka diagnózy - toxický účinok kovov

 • T57

  - Skratka diagnózy - toxický účinok iných anorganických látok

 • T58

  - Skratka diagnózy - toxický účinok oxidu uhoľnatého (co)

 • T59

  - Skratka diagnózy - toxický účinok iných plynov, dymov a výparov

 • T60

  - Skratka diagnózy - toxický účinok pesticídov

 • T61

  - Skratka diagnózy - toxický účinok škodlivých látok požitých ako morská potrava

 • T62

  - Skratka diagnózy - toxický účinok iných škodlivých látok požitých ako potrava

 • T63

  - Skratka diagnózy - toxický účinok styku s jedovatými zvieratami

 • T64

  - Skratka diagnózy - toxický účinok aflatoxínu a iných mykotoxínov znečisťujúcich potravu

 • T65

  - Skratka diagnózy - toxický účinok iných a bližšie neurčených látok

 • T66

  - Skratka diagnózy - bližšie neurčené účinky žiarenia

 • T67

  - Skratka diagnózy - účinky tepla a svetla

 • T68

  - Skratka diagnózy - podchladenie

 • T69

  - Skratka diagnózy - iné účinky zníženej teploty

 • T70

  - Skratka diagnózy - účinky tlaku vzduchu a tlaku vody

 • T71

  - Skratka diagnózy - zadusenie

 • T73

  - Skratka diagnózy - účinky iných nedostatkov (deprivácií)

 • T74

  - Skratka diagnózy - syndrómy zo zlého zaobchádzania

 • T75

  - Skratka diagnózy - účinky iných vonkajších príčin

 • T78

  - Skratka diagnózy - nepriaznivé účinky nezatriedené inde

 • T79

  - Skratka diagnózy - daktoré včasné komplikácie úrazov nezatriedené inde

 • T80

  - Skratka diagnózy - komplikácie po infúzii, transfúzii a liečebnej injekcii

 • T81

  - Skratka diagnózy - komplikácie po výkonoch nezatriedené inde

 • T82

  - Skratka diagnózy - komplikácie srdcových a cievnych protetických pomôcok, implantátov a štepov

 • T83

  - Skratka diagnózy - komplikácie močovopohlavných protetických pomôcok, implantátov a štepov

 • T84

  - Skratka diagnózy - komplikácie vnútorných ortopedických protetických pomôcok, implantátov a štepov

 • T85

  - Skratka diagnózy - komplikácie iných vnútorných protetických pomôcok, implantátov a štepov

 • T86

  - Skratka diagnózy - zlyhanie a odvrhnutie transplantovaných orgánov a tkanív

 • T87

  - Skratka diagnózy - komplikácie charakteristické pre znovapripojenie (replantáciu) a amputáciu

 • T88

  - Skratka diagnózy - iné komplikácie lekárskej a zdravotníckej starostlivosti nezatriedené inde

 • T90

  - Skratka diagnózy - neskoré následky poranení hlavy

 • T91

  - Skratka diagnózy - neskoré následky poranení krku a trupu

 • T92

  - Skratka diagnózy - neskoré následky poranení hornej končatiny

 • T93

  - Skratka diagnózy - neskoré následky poranení dolnej končatiny

 • T94

  - Skratka diagnózy - neskoré následky poranení viacerých a bližšie neurčených oblastí tela

 • T95

  - Skratka diagnózy - neskoré následky popálenín, poleptaní a omrzlín

 • T96

  - Skratka diagnózy - neskoré následky otráv liečivami, liekmi a biologickými látkami

 • T97

  - Skratka diagnózy - neskoré následky toxických účinkov látok používaných najmä mimo lekárstvo

 • T98

  - Skratka diagnózy - neskoré následky iných a bližšie neurčených účinkov vonkajších príčin

 • Ta

  - skratka pre tantal z angl. tantalum - chemický prvok s protónovým číslom 73
  - skratka z anglického "Thanks Again" - ešte raz, vďaka

 • TAA

  - Skratka učebného predmetu Technológia a spoločenská výchova

 • TAB

  - Skratka učebného predmetu Technické aplikácie biológie

 • TAC

  - Skratka učebného predmetu Technické aplikácie chémie

 • TACD

  - skratka pre Transatlantic Consumer Dialogue - Transatlantický spotrebiteľský dialóg

 • TACIS

  - skratka pre Technical Assistance to the Common-wealth of Independent States and Georgia - Technická pomoc pre SNŠ a Gruzínsko

 • TACs

  - skratka pre total allowable catches - celkový povolený výlov

 • TAD

  - Skratka učebného predmetu Technológia pradenia

 • TAE

  - Skratka učebného predmetu Technika aplikácie elektrotechniky

 • TAF

  - Skratka učebného predmetu Technické aplikácie fyziky

 • TAFN

  - skratka z anglického "That’s All For Now" - to je zatiaľ všetko

 • TAG

  - Skratka učebného predmetu Tanečná gymnastika

 • TAH

  - Skratka učebného predmetu Technika administratívy a hospodárska korešpondencia

 • TAI

  - Skratka učebného predmetu Technické aplikácie

 • TAJ

  - Skratka učebného predmetu Taliansky jazyk

 • TAK

  - Skratka učebného predmetu Technika administratívy a korešpondencia

 • TAL

  - Skratka učebného predmetu Technika administratívy sociálnej práce

 • TAM

  - Skratka učebného predmetu Teória a metodika animačných činností

 • TAN

  - Skratka učebného predmetu Technika administrácie - stenotypistika

 • TANJ

  - skratka z anglického "There Ain’t No Justice" - nie je tam žiadna spravodlivosť

 • TANSTAAFL

  - skratka z anglického "There Ain’t No Such Thing As A Free Lunch" - veci ako obed zadarmo neexistujú/nič nie je zadarmo

 • TAO

  - Skratka učebného predmetu Technická optika

 • TAP

  - Skratka učebného predmetu Tanec s partnerom

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: j, ach, jzp, oxz, mor, hv, ltd, krq, štof, kmn, oku, vmž, pnl, šaľ, rkl
Slovník skratiek: t, skã â, in, df, cipe, q23, f2f, nab, bei, ã ã ã udiã ã ã, rp, fwp, mkv, a82, gav