Hľadaný výraz "f" v Slovníku skratiek

Nájdených 304 výsledkov (3 strán)

 • F

  - skratka pre flór z angl. fluorine - chemický prvok s protónovým číslom 17

 • F00

  - Skratka diagnózy - demencia pri Alzheimerovej chorobe (G30.-+)

 • F01

  - Skratka diagnózy - vaskulárna artériosklerotická demencia

 • F02

  - Skratka diagnózy - demencia pri iných chorobách zatriedených inde

 • F03

  - Skratka diagnózy - nešpecifikovaná demencia

 • F04

  - Skratka diagnózy - organický amnestický syndróm nezavinený alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami

 • F05

  - Skratka diagnózy - delírium nezavinené alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami

 • F06

  - Skratka diagnózy - iné psychické poruchy zapríčinené poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou

 • F07

  - Skratka diagnózy - poruchy osobnosti a správania zapríčinené chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu

 • F09

  - Skratka diagnózy - nešpecifikovaná organická alebo symptomatická psychická porucha

 • F10

  - Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu

 • F11

  - Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím opiátov

 • F12

  - Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím kanabinoidov (marihuana, hašiš)

 • F13

  - Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím sedatív alebo hypnotík

 • F14

  - Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím kokaínu

 • F15

  - Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím iných stimulancií vrátane kofeínu

 • F16

  - Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím halucinogénov

 • F17

  - Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím tabaku

 • F18

  - Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím prchavých rozpúšťadiel

 • F19

  - Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím viacerých drog a iných psychoaktívnych látok

 • F20

  - Skratka diagnózy - schizofrénia

 • F21

  - Skratka diagnózy - schizotypová porucha

 • F22

  - Skratka diagnózy - pretrvávajúce poruchy s bludmi

 • F23

  - Skratka diagnózy - akútne a prechodné psychotické poruchy

 • F24

  - Skratka diagnózy - indukovaná porucha s bludmi

 • F25

  - Skratka diagnózy - schizoafektívne poruchy

 • F28

  - Skratka diagnózy - iné neorganické psychotické poruchy

 • F29

  - Skratka diagnózy - nešpecifikovaná neorganická psychóza

 • F2F

  - skratka z anglického "Face To Face" - tvárou v tvár

 • F30

  - Skratka diagnózy - manická epizóda

 • F31

  - Skratka diagnózy - bipolárna afektívna porucha

 • F32

  - Skratka diagnózy - depresívne epizódy

 • F33

  - Skratka diagnózy - recidivujúca depresívna porucha

 • F34

  - Skratka diagnózy - pretrvávajúce afektívne poruchy

 • F38

  - Skratka diagnózy - iné afektívne poruchy

 • F39

  - Skratka diagnózy - nešpecifikované afektívne poruchy

 • F40

  - Skratka diagnózy - fobicko-anxiózne poruchy

 • F41

  - Skratka diagnózy - iné úzkostné poruchy

 • F42

  - Skratka diagnózy - obsesívno-kompulzívna porucha

 • F43

  - Skratka diagnózy - reakcia na ťažký stres a adaptačné poruchy

 • F44

  - Skratka diagnózy - disociatívne (konverzné) poruchy

 • F45

  - Skratka diagnózy - somatoformné poruchy

 • F48

  - Skratka diagnózy - iné neurotické poruchy

 • F50

  - Skratka diagnózy - poruchy príjmu potravy

 • F51

  - Skratka diagnózy - neorganické poruchy spánku

 • F52

  - Skratka diagnózy - sexuálna dysfunkcia nezavinená organickou poruchou alebo chorobou

 • F53

  - Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania v popôrodí nezatriedené inde

 • F54

  - Skratka diagnózy - psychické faktory a faktory správania spojené s poruchami alebo chorobami zatriedenými inde

 • F55

  - Skratka diagnózy - abúzus látok, ktoré nevytvárajú závislosť

 • F59

  - Skratka diagnózy - nešpecifikované poruchy správania, spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktormi

 • F60

  - Skratka diagnózy - špecifické poruchy osobnosti

 • F61

  - Skratka diagnózy - zmiešané a iné poruchy osobnosti

 • F62

  - Skratka diagnózy - pretrvávajúce zmeny osobnosti nepripísateľné poškodeniu alebo chorobe mozgu

 • F63

  - Skratka diagnózy - poruchy návykov a impulzov

 • F64

  - Skratka diagnózy - poruchy sexuálnej identity

 • F65

  - Skratka diagnózy - poruchy voľby sexuálneho objektu

 • F66

  - Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania združené so sexuálnym vývinom a orientáciou

 • F68

  - Skratka diagnózy - iné poruchy osobnosti a správania dospelých

 • F69

  - Skratka diagnózy - nešpecifikovaná porucha osobnosti a správania dospelých

 • F70

  - Skratka diagnózy - ľahká duševná zaostalosť

 • F71

  - Skratka diagnózy - stredný stupeň duševnej zaostalosti

 • F72

  - Skratka diagnózy - ťažká duševná zaostalosť

 • F73

  - Skratka diagnózy - hlboká duševná zaostalosť

 • F78

  - Skratka diagnózy - iná duševná zaostalosť

 • F79

  - Skratka diagnózy - nešpecifikovaná duševná zaostalosť

 • F80

  - Skratka diagnózy - špecifické poruchy vývinu reči a jazyka

 • F81

  - Skratka diagnózy - špecifické poruchy vývinu školských zručností

 • F82

  - Skratka diagnózy - špecifická porucha vývinu pohybovej funkcie

 • F83

  - Skratka diagnózy - zmiešané špecifické vývinové poruchy

 • F84

  - Skratka diagnózy - prenikavé poruchy vývinu

 • F88

  - Skratka diagnózy - iné poruchy psychického vývinu

 • F89

  - Skratka diagnózy - nešpecifikovaná porucha psychického vývinu

 • F90

  - Skratka diagnózy - hyperkinetické poruchy

 • F91

  - Skratka diagnózy - poruchy správania

 • F92

  - Skratka diagnózy - zmiešané poruchy správania a emočné poruchy

 • F93

  - Skratka diagnózy - emočné poruchy so začiatkom špecifickým pre detstvo

 • F94

  - Skratka diagnózy - poruchy sociálneho fungovania so začiatkom špecifickým pre detstvo a dospievanie

 • F95

  - Skratka diagnózy - tikové poruchy

 • F98

  - Skratka diagnózy - iné poruchy správania a emočné poruchy so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania

 • F99

  - Skratka diagnózy - bližšie nešpecifikovaná duševná porucha

 • FAB

  - Skratka učebného predmetu Farmaceutická botanika

 • FABBL

  - vo Veľkej Británii, skratka pre Farm Assured British Beef and Lamb Scheme - Systém na podporu dôvery obchodníkov a spotrebiteľov v hovädzie a jahňacie mäso pochádzajúce z Británie

 • FAC

  - skratka pre Food Aid Convention - Konvencia o potravinovej pomoci
  - Skratka učebného predmetu Farmaceutická chémia

 • FADN

  - skratka pre Farm Accountancy Data Network - Sieť údajov z poľnohospodárskeho účtovníctva

 • FAF

  - Skratka učebného predmetu Farmakológia a fytoterapia

 • FAFPAS

  - skratka pre Fédération des associations de Fabricants de Produits Alimentaires Surgéles - Európska federácia asociácií producentov mrazených potravín

 • FAI

  - Skratka učebného predmetu Financie a investície

 • FAIBP

  - skratka pre Federation des associations de L´industrie des Bouillons et Potages de la CEE - Federácia asociácií výrobcov bujónov a polievok EÚ

 • FAIP

  - skratka pre Farm Animal Industrial Platform - Program biotechnológií Európskej komisie zameraný na veľkovýrobné formy chovu zvierat

 • FAM

  - Skratka učebného predmetu Financie a mena

 • FAMMU

  - skratka pre Foreign Agricultural Markets Monitoring Unit - Monitorovacia jednotka pre zahraničné poľnohospodárske trhy

 • FAOPY

  - skratka pre FAO´s production yearbook - Produkčná ročenka FAO

 • FAOTY

  - skratka pre FAO´s trade yearbook - Obchodná ročenka FAO

 • FAPRI

  - skratka pre Food and Agricultural Policy Research Institute - Výskumný ústav potravinárskej a poľnohospodárskej politiky

 • FAR

  - Skratka učebného predmetu Farmakológia

 • FARRE

  - vo Francúzsku, skratka pre Forum de l´agriculture Raisonnée Respectueuse de l´Environment - Združenie pre udržateľné poľnohospodárstvo

 • FAUDIT

  - skratka pre FEOGA Auditing System - Systém kontroly FEOGA

 • FAV

  - Skratka učebného predmetu Film a video

 • FAWC

  - skratka pre Farm Animal Welfare Council - Rada pre welfare hospodárskych zvierat

 • FBI

  - skratka výrazu Federal Bureau of Investigation, Federálny vyšetrovací úrad v USA
  - skratka pre Federálny úrad vyšetrovania z angl. Federal Bureau of Investigation

 • FCA

  - Skratka učebného predmetu Farmaceutická chémia a analýza liečiv

 • FCBs

  - skratka pre farmer controlled businesses - farmármi kontrolované podnikanie

 • FCE

  - Skratka učebného predmetu Fotochémia

 • FCFS

  - skratka z anglického "First Come, First Served" - kto skôr príde, ten skôr melie

 • FCH

  - Skratka učebného predmetu Fyzikálno-chemické praktiká

 • FCO

  - Taliansko, Rím - Rome Leonardo da Vinci - skratka pre letisko Fiumicino Airport - skratka pre letisko

 • FCOJ

  - skratka pre Frozen Concentrated Orange Juice - mrazený koncentrát pomarančovej šťavy

 • FCR

  - skratka pre Feed Conversion Ratio - miera konverzie krmív

 • FCS

  - skratka pre Friends of the Countryside - Priatelia vidieka
  - Skratka učebného predmetu Fyzikálnochemický seminár

 • FCV

  - Skratka učebného predmetu Farmaceutické cvičenia

 • FDA

  - v USA, skratka pre Food and Drug Administration - Americký úrad pre kontrolu potravín a liekov

 • FDC

  - skratka pre food-deficit country - krajina s nedostatkom potravín

 • FDE

  - Skratka učebného predmetu Fotografický dizajn

 • FDF

  - skratka pre UK Food and Drink Federation - Britská federácia pre potraviny a nápoje

 • FDL

  - Skratka učebného predmetu Funkčná diagnostika lokomočného systému

 • FDROTFL

  - skratka z anglického "Falling Down Rolling On The Floor Laughing" - padám a váľam sa smiechom na zemi

 • FDX

  - Skratka učebného predmetu Francúzsky jazyk v podnikateľskej praxi

Naposledy hľadané výrazy: