Hľadaný výraz "p" v Slovníku skratiek

Nájdených 768 výsledkov (7 strán)

 • P

  - skratka pre fosfor z angl. phosphorus - chemický prvok s protónovým číslom 15

 • P.S.

  - skratka pre po napísanom latinsky post scriptum

 • P00

  - Skratka diagnózy - ohrozenie plodu a novorodenca chorobami matky, ktoré nemusia súvisieť s terajšou ťarchavosťou

 • P01

  - Skratka diagnózy - ohrozenie plodu a novorodenca komplikáciami ťarchavosti matky

 • P02

  - Skratka diagnózy - ohrozenie plodu a novorodenca komplikáciami placenty, pupkovej šnúry a blán

 • P03

  - Skratka diagnózy - ohrozenie plodu a novorodenca inými komplikáciami pôrodnej činnosti a pôrodu

 • P04

  - Skratka diagnózy - ohrozenie plodu a novorodenca škodlivými vplyvmi prenesenými cez placentu alebo materské mlieko

 • P05

  - Skratka diagnózy - nízka hmotnosť a podvýživa plodu

 • P07

  - Skratka diagnózy - poruchy súvisiace so skrátenou ťarchavosťou a nízkou pôrodnou hmotnosťou nezatriedené inde

 • P08

  - Skratka diagnózy - poruchy súvisiace s predĺženou ťarchavosťou a vysokou pôrodnou hmotnosťou

 • P10

  - Skratka učebného predmetu Súvislá prax
  - Skratka diagnózy - intrakraniálne natrhnutie a krvácanie zapríčinené poranením pri pôrode

 • P11

  - Skratka diagnózy - iné pôrodné poranenia ústredného nervového systému

 • P12

  - Skratka diagnózy - pôrodné poranenie vlasovej časti hlavy

 • P13

  - Skratka diagnózy - pôrodné poranenie kostry

 • P14

  - Skratka diagnózy - pôrodné poranenie periférneho nervového systému

 • P15

  - Skratka diagnózy - iné poranenia pri pôrode

 • P1J

  - Skratka učebného predmetu Prvý cudzí jazyk

 • P20

  - Skratka diagnózy - vnútromaternicová hypoxia

 • P21

  - Skratka diagnózy - pôrodná asfyxia

 • P22

  - Skratka diagnózy - syndróm respiračnej tvŕdze novorodenca

 • P23

  - Skratka diagnózy - kongenitálna pneumónia

 • P24

  - Skratka diagnózy - novorodenecké syndrómy z aspirácie

 • P25

  - Skratka diagnózy - intersticiálny emfyzém a podobné poruchy vznikajúce v perinatálnej perióde

 • P26

  - Skratka diagnózy - pľúcne krvácanie vznikajúce v perinatálnej perióde

 • P27

  - Skratka diagnózy - chronická respiračná choroba vznikajúca v perinatálnej perióde

 • P28

  - Skratka diagnózy - iné respiračné poruchy vznikajúce v perinatálnej perióde

 • P29

  - Skratka diagnózy - kardiovaskulárne poruchy vznikajúce v perinatálnej perióde

 • P35

  - Skratka diagnózy - kongenitálne vírusové choroby

 • P36

  - Skratka diagnózy - bakteriálna sepsa novorodenca

 • P37

  - Skratka diagnózy - iné kongenitálne infekčné a parazitárne choroby

 • P38

  - Skratka diagnózy - omfalitída novorodenca s miernym krvácaním alebo bez neho

 • P39

  - Skratka diagnózy - iné infekcie špecifické pre perinatálnu periódu

 • P50

  - Skratka diagnózy - fetálna strata krvi

 • P51

  - Skratka diagnózy - krvácanie z pupka u novorodenca

 • P52

  - Skratka diagnózy - vnútrolebkové netraumatické krvácanie plodu a novorodenca

 • P53

  - Skratka diagnózy - hemoragická choroba plodu a novorodenca

 • P54

  - Skratka diagnózy - iné krvácania novorodenca

 • P55

  - Skratka diagnózy - hemolytická choroba plodu a novorodenca

 • P56

  - Skratka diagnózy - hydrops fetalis v dôsledku hemolytickej choroby

 • P57

  - Skratka diagnózy - kernikterus

 • P58

  - Skratka diagnózy - novorodenecká žltačka z inej nadmernej hemolýzy

 • P59

  - Skratka diagnózy - novorodenecká žltačka z iných a nešpecifikovaných príčin

 • P60

  - Skratka diagnózy - diseminovaná intravaskulárna koagulácia plodu a novorodenca

 • P61

  - Skratka diagnózy - iné perinatálne hematologické poruchy

 • P70

  - Skratka diagnózy - prechodné poruchy metabolizmu sacharidov špecifické pre plod a novorodenca

 • P71

  - Skratka diagnózy - prechodné novorodenecké poruchy metabolizmu kalcia a magnézia

 • P72

  - Skratka diagnózy - iné prechodné novorodenecké endokrinné poruchy

 • P74

  - Skratka diagnózy - iné prechodné novorodenecké poruchy elektrolytov a metabolizmu

 • P75

  - Skratka diagnózy - mekoniový ileus

 • P76

  - Skratka diagnózy - iné črevné obštrukcie novorodenca

 • P77

  - Skratka diagnózy - nekrotizujúca enterokolitída plodu a novorodenca

 • P78

  - Skratka diagnózy - iné perinatálne choroby tráviacich orgánov

 • P80

  - Skratka diagnózy - hypotermia novorodenca

 • P81

  - Skratka diagnózy - iné poruchy regulácie teploty novorodenca

 • P83

  - Skratka diagnózy - iné poruchy kože špecifické pre plod a novorodenca

 • P90

  - Skratka diagnózy - kŕče novorodenca

 • P91

  - Skratka diagnózy - iné poruchy mozgovej funkcie novorodenca

 • P92

  - Skratka diagnózy - problémy s chovaním ("kŕmením") novorodenca

 • P93

  - Skratka diagnózy - reakcie na lieky a intoxikácie liekmi podávanými plodu a novorodencovi

 • P94

  - Skratka diagnózy - poruchy svalového tonusu novorodenca

 • P95

  - Skratka diagnózy - smrť plodu z nešpecifikovanej príčiny

 • P96

  - Skratka diagnózy - iné choroby vznikajúce v perinatálnej perióde

 • PA

  - Panamská republika, skrátený názov Panama. Skratka štátu.
  - skratka pre protaktínium z angl. protactinium - chemický prvok s protónovým číslom 91

 • PAA

  - Skratka učebného predmetu Programovanie a algoritmy

 • PAB

  - kód meny balboa. Mena sa používa v krajine Panama (Panamská republika)
  - Skratka učebného predmetu Pohyb alebo bábkarská technológia

 • PAC

  - Skratka učebného predmetu Psychológia a výchova

 • PAD

  - Skratka učebného predmetu Prevádzka kožiarskej výroby

 • PAE

  - Skratka učebného predmetu Prevádzka energetických strojov a zariadení

 • PAF

  - Skratka učebného predmetu Príprava na písanie

 • PAG

  - Skratka učebného predmetu Propagácia literatúry a výroby kníh

 • PAH

  - Skratka učebného predmetu Pasienkové hospodárstvo

 • PAI

  - Skratka učebného predmetu Poznávacie aktivity

 • PAIA

  - skratka pre Programme of Agricultural Income Aid - Program podpory poľnohospodárskych príjmov

 • PAIZ

  - v Poľsku, skratka pre Pánstwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych - Štátna agentúra pre zahraničné investície

 • PAJ

  - Skratka učebného predmetu Počítačová angličtina

 • PAK

  - Pakistanská islamská republika, skrátený názov Pakistan. Skratka štátu.
  - Skratka učebného predmetu Pestovanie a aranžovanie kvetín

 • PAL

  - Skratka učebného predmetu Podnikateľské analýzy

 • PAM

  - Skratka učebného predmetu Pamätihodnosti okolia

 • PAN

  - Panamská republika, skrátený názov Panama. Skratka štátu.
  - Skratka učebného predmetu Pantomíma

 • PAO

  - Skratka učebného predmetu Prevádzka obchodu

 • PAP

  - Skratka učebného predmetu Prostriedky automatizácie prevádzky

 • PAQ

  - Skratka učebného predmetu Programovateľné automaty a mikrokontroléry

 • PAR

  - Skratka učebného predmetu Požiarna taktika

 • parafa

  - podpisová značka alebo skratka

 • PAS

  - Skratka učebného predmetu Pasienkárstvo
  - "skratka pre kyselinu paraaminosalicylovou

 • PASII

  - skratka z anglického "Put A Sock In It" - drž hubu

 • PAT

  - Skratka učebného predmetu Patológia

 • PAU

  - Skratka učebného predmetu Prevádzka a údržba vozidiel

 • PAV

  - Skratka učebného predmetu Potravinárska technológia

 • PAW

  - Skratka učebného predmetu Príprava na písanie a prvky výtvarnej výchovy
  - skratka z anglického "Parents Are Watching" - rodičia sledujú

 • PAX

  - Skratka učebného predmetu Prázdninová odborná prax

 • PAY

  - Skratka učebného predmetu PC architektúra

 • PAZ

  - Skratka učebného predmetu Prístroje a zariadenia

 • PB

  - v IT terminológii z angl. petabyte - Považská Bystrica (skratka okresu)
  - skratka pre olovo z angl. lead - chemický prvok s protónovým číslom 82

 • PBA

  - Skratka učebného predmetu Prekladový seminár z anglického jazyka

 • PBC

  - Skratka učebného predmetu Podnikanie v remeslách a službách

 • PBD

  - Skratka učebného predmetu Praktikum bábkového divadla

 • PBE

  - Skratka učebného predmetu Pohyb v prírode

 • PBH

  - Skratka učebného predmetu Prevádzka obchodov

 • PBI

  - Skratka učebného predmetu Pohybové aktivity

 • PBK

  - Skratka učebného predmetu Psychológia a komunikácia

 • PBM

  - Skratka učebného predmetu Práca s materiálom

 • PBN

  - Skratka učebného predmetu Praktické cvičenia z brúsenia

 • PBP

  - Skratka učebného predmetu Praktikum podnikania

 • PBR

  - Skratka učebného predmetu Praktické cvičenie v brúsení

 • PBS

  - Skratka učebného predmetu Poľnohospodárske a lesnícke stroje a zariadenia

 • PBT

  - Skratka učebného predmetu Pohyb a bábkarská technológia

 • PBU

  - Skratka učebného predmetu Programovanie a obsluha počítačov

 • PBV

  - Skratka učebného predmetu Praktikum z bábkového divadla

 • PBX

  - Skratka učebného predmetu Plošná tvorba

 • PBY

  - Skratka učebného predmetu Poľnohospodárske výrobky

 • PC1

  - Skratka učebného predmetu Praktické cvičenie

Naposledy hľadané výrazy: