Hľadaný výraz "i" v Slovníku skratiek

Nájdených 337 výsledkov (3 strán)

 • I

  - skratka pre jód z angl. iodine - chemický prvok s protónovým číslom 53

 • I.N.R.I.

  - skratka výrazu Iesus Nazaretus Rex Iudaeorum, Ježiš Nazaretský, kráľ židovský

 • I00

  - Skratka diagnózy - reumatická horúčka - febris rheumatica, bez zmienky o postihnutí srdca

 • I01

  - Skratka diagnózy - reumatická horúčka s postihnutím srdca

 • I02

  - Skratka diagnózy - reumatická chorea

 • I05

  - Skratka diagnózy - reumatické choroby mitrálnej chlopne

 • I06

  - Skratka diagnózy - reumatické choroby aortálnej chlopne

 • I07

  - Skratka diagnózy - reumatické choroby trikuspidálnej chlopne

 • I08

  - Skratka diagnózy - choroby viacerých chlopní

 • I09

  - Skratka diagnózy - iné reumatické choroby srdca

 • I10

  - Skratka diagnózy - esenciálna (primárna) hypertenzia

 • I11

  - Skratka diagnózy - hypertenzná choroba srdca

 • I12

  - Skratka diagnózy - hypertenzná choroba obličiek

 • I13

  - Skratka diagnózy - hypertenzná choroba srdca a obličiek

 • I15

  - Skratka diagnózy - sekundárna hypertenzia

 • I20

  - Skratka diagnózy - angina pectoris - hrudníková angína

 • I21

  - Skratka diagnózy - akútny infarkt myokardu

 • I22

  - Skratka diagnózy - ďalší infarkt myokardu

 • I23

  - Skratka diagnózy - daktoré terajšie komplikácie po akútnom infarkte myokardu

 • I24

  - Skratka diagnózy - iné akútne formy ischemickej choroby srdca

 • I25

  - Skratka diagnózy - chronická ischemická choroba srdca

 • I26

  - Skratka diagnózy - pľúcna embólia

 • I27

  - Skratka diagnózy - iné typy cor pulmonale (pľúcneho srdca)

 • I28

  - Skratka diagnózy - iné choroby pľúcnych ciev

 • I30

  - Skratka diagnózy - akútny zápal osrdcovníka - pericarditis acuta

 • I31

  - Skratka diagnózy - iné choroby osrdcovníka

 • I32

  - Skratka diagnózy - zápal osrdcovníka pri chorobách zatriedených inde

 • I33

  - Skratka diagnózy - akútny a subakútny zápal vnútrosrdia - endocarditis acuta et subacuta

 • I34

  - Skratka diagnózy - nereumatické choroby mitrálnej chlopne

 • I35

  - Skratka diagnózy - nereumatické choroby aortálnej chlopne

 • I36

  - Skratka diagnózy - nereumatické choroby trikuspidálnej chlopne

 • I37

  - Skratka diagnózy - choroby pulmonálnej chlopne

 • I38

  - Skratka diagnózy - zápal vnútrosrdia - endokarditída - nešpecifikovanej chlopne

 • I39

  - Skratka diagnózy - zápal vnútrosrdia - endokarditída - a chlopňové chyby pri chorobách zatriedených inde

 • I40

  - Skratka diagnózy - akútny zápal srdcového svalu - myocarditis acuta

 • I41

  - Skratka diagnózy - zápal srdcového svalu - myokarditída - pri chorobách zatriedených inde

 • I42

  - Skratka diagnózy - kardiomyopatie

 • I43

  - Skratka diagnózy - kardiomyopatia pri chorobách zatriedených inde

 • I44

  - Skratka diagnózy - átrioventrikulárna blokáda a blokáda ľavého ramienka

 • I45

  - Skratka diagnózy - iné poruchy vedenia srdcových vzruchov

 • I46

  - Skratka diagnózy - zastavenie srdca

 • I47

  - Skratka diagnózy - paroxyzmálna tachykardia

 • I48

  - Skratka diagnózy - predsieňová fibrilácia a flater

 • I49

  - Skratka diagnózy - iné srdcové arytmie

 • I50

  - Skratka diagnózy - srdcové zlyhanie

 • I51

  - Skratka diagnózy - komplikácie srdcových chorôb a nepresne opísané choroby srdca

 • I52

  - Skratka diagnózy - iné choroby srdca pri chorobách zatriedených inde

 • I60

  - Skratka diagnózy - subarachnoidálne krvácanie

 • I61

  - Skratka diagnózy - mozgové - intracerebrálne - krvácanie

 • I62

  - Skratka diagnózy - iné neúrazové vnútrolebkové krvácanie

 • I63

  - Skratka diagnózy - mozgový infarkt

 • I64

  - Skratka diagnózy - porážka - apoplexia - nešpecifikovaná ako krvácanie alebo infarkt

 • I65

  - Skratka diagnózy - oklúzia a stenóza mimolebkových (precerebrálnych) tepien, ktorá nevyvoláva mozgový infarkt

 • I66

  - Skratka diagnózy - oklúzia a stenóza mozgových tepien, ktorá nevyvoláva mozgový infarkt

 • I67

  - Skratka diagnózy - iné cievne choroby mozgu

 • I68

  - Skratka diagnózy - cievne choroby mozgu pri chorobách zatriedených inde

 • I69

  - Skratka diagnózy - neskoré následky cievnych mozgových chorôb

 • I70

  - Skratka diagnózy - ateroskleróza

 • I71

  - Skratka diagnózy - vydutina - aneuryzma a rázštepová vydutina aorty - aneurysma dissecans

 • I72

  - Skratka diagnózy - iné vydutiny

 • I73

  - Skratka diagnózy - iné choroby periférnych ciev

 • I74

  - Skratka diagnózy - arteriálna embólia a trombóza

 • I77

  - Skratka diagnózy - iné choroby tepien a tepničiek

 • I78

  - Skratka diagnózy - choroby vlásočníc

 • I79

  - Skratka diagnózy - choroby tepien, tepničiek a vlásočníc pri chorobách zatriedených inde

 • I80

  - Skratka diagnózy - zápal žíl - phlebitis et thrombophlebitis

 • I81

  - Skratka diagnózy - trombóza vrátnice (vena portae)

 • I82

  - Skratka diagnózy - iné žilové embólie a trombózy

 • I83

  - Skratka diagnózy - kŕčové žily - varixy - dolných končatín

 • I84

  - Skratka diagnózy - hemoroidy

 • I85

  - Skratka diagnózy - kŕčové žily pažeráka - ezofágové varixy

 • I86

  - Skratka diagnózy - kŕčové žily v iných lokalizáciách

 • I87

  - Skratka diagnózy - iné choroby žíl

 • I88

  - Skratka diagnózy - nešpecifická lymfadenitída

 • I89

  - Skratka diagnózy - iné neinfekčné choroby lymfatických ciev a uzlín

 • I95

  - Skratka diagnózy - hypotenzia

 • I97

  - Skratka diagnózy - pozákrokové poruchy obehovej sústavy nezatriedené inde

 • I98

  - Skratka diagnózy - iné choroby obehovej sústavy pri chorobách zatriedených inde

 • I99

  - Skratka diagnózy - iné a nešpecifikované choroby obehovej sústavy

 • IAAE

  - skratka pre International Association of Agricultural Economics - Medzinárodné združenie poľnohospodárskych ekonómov

 • IAAS

  - skratka pre International Association of Agricultural Students - Medzinárodné združenie poľnohospodárskych študentov

 • IAC

  - skratka pre International Agricultural Center - Medzinárodné poľnohospodárske centrum

 • IACS

  - skratka pre Integrated Administration and Control System - Integrovaný systém riadenia a kontroly

 • IAD

  - USA, Washington - Washington Dulles International Airport - skratka pre letisko

 • IAE

  - skratka z anglického "In Any Event" - v každom prípade

 • IAFMM

  - skratka pre International Association of Fish Meal Manufacturers - Medzinárodné združenie výrobcov rybej múčky

 • IAH

  - USA, Houston / G. Bush Intercontinental - skratka pre letisko

 • IAI

  - skratka pre International Apple Institute - Medzinárodný ústav pre jablká
  - Skratka učebného predmetu Internet a informatika

 • IAN

  - Skratka učebného predmetu Informačná analýza

 • IANAL

  - skratka z anglického "I Am Not A Lawyer" - nie som právnik

 • IAP

  - Skratka učebného predmetu Informatika a programovanie

 • IAP-WASAD

  - skratka pre International Action Programme on Water and Sustainable Agricultural Development - Medzinárodný akčný program pre vodu a rozvoj udržateľného poľnohospodárstva

 • IAS

  - Skratka učebného predmetu Inštrumentácia a aranžovanie skladieb

 • IASC

  - skratka pre International Association of Seed Crushers - Medzinárodné združenie výrobcov rastlinného oleja

 • IATRC

  - skratka pre International Agricultural Trade Research Consortium - Medzinárodné konzorcium pre výskum poľnohospodárskeho obchodu

 • ib.

  - skratka z ibidem = tamtiež

 • IBC

  - skratka pre International Butchers` Confederation - Medzinárodná konfederácia mäsiarov

 • IBGE

  - skratka pre Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Brazilský geografický a štatistický ústav

 • ibidem

  - tamtiež, odkazová skratka ibid., ib.

 • IBR

  - skratka pre infectious bovine rhinotracheitis - infekčná bovinná rinotracheitída

 • IBRD

  - skratka pre International Bank for Reconstruction and Development - Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj

 • IC

  - skratka pre identifikačný kód z angl. Identity Code - IC1 = White European
  - skratka z anglického "I See" - rozumiem

 • ICAO

  - skratka pre International Co-operative Agricultural Organization - Medzinárodná poľnohospodárska družstevná organizácia

 • ICARDA

  - skratka pre International Centre for Agricultural Research in Dry Areas - Medzinárodné centrum pre poľnohospodársky výskum v suchých oblastiach

 • ICC

  - skratka pre International Chamber of Commerce - Medzinárodná obchodná komora
  - skratka pre International Cocoa Council - Medzinárodný výbor pre kakao

 • ICE

  - v Taliansku, skratka pre Instituto Nazionale per il Commercio Estero - Národný ústav pre zahraničný obchod

 • ICEX

  - skratka pre Instituto Espanol de Comercio Exterior - Španielsky ústav pre zahraničný obchod

 • ICH

  - Skratka učebného predmetu Ichtyológia

 • ICI

  - skratka pre Insurance Corporation of Ireland - Írska poisťovacia spoločnosť

 • ICMSA

  - skratka pre Irish Creamery Milk Suppliers Association - Írska organizácia združujúca rodinné farmy

 • ICN

  - skratka pre International Conference on Nutrition - Medzinárodná konferencia o výžive

 • ICOCBW

  - skratka z anglického "I Could Of Course Be Wrong" - samozrejme, môžem sa mýliť

 • ICOMIA

  - skratka pre International Council of Marine Industry Associations - Medzinárodná rada asociácií spracovateľov morských produktov

 • ICOS

  - skratka pre Irish Cooperatives Organization - Írska družstevná organizácia

 • ICP

  - skratka pre Integrated Commodity Programme - Integrovaný komoditný program

 • ICQ

  - skratka z "aj sík ju" (ang. I SEEK YOU), umožňuje dvom účastníkom spojiť sa po sieti internet a vzájomne si posielať odkazy v reálnom čase; stále populárnejšia služba

 • ID

  - Indonézska republika, skrátený názov Indonézia. Skratka štátu.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: vsz, vki, lcc, tnr, hro, hmc, ace, tvm, njj, lpr, ňa, kkb, kfr, zte, byp