Hľadaný výraz "d" v Slovníku skratiek

Nájdených 377 výsledkov (4 strán)

 • D

  - skratka pre dioptriu

 • D00

  - Skratka diagnózy - carcinoma in situ ústnej dutiny, pažeráka a žalúdka

 • D01

  - Skratka diagnózy - carcinoma in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov

 • D02

  - Skratka diagnózy - carcinoma in situ stredného ucha a dýchacej sústavy

 • D03

  - Skratka diagnózy - melanóm in situ

 • D04

  - Skratka diagnózy - carcinoma in situ kože

 • D05

  - Skratka diagnózy - carcinoma in situ prsníka

 • D06

  - Skratka diagnózy - carcinoma in situ kŕčka maternice

 • D07

  - Skratka diagnózy - carcinoma in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov

 • D09

  - Skratka diagnózy - carcinoma in situ iných a nešpecifikovaných lokalizácií

 • D10

  - Skratka diagnózy - nezhubný nádor úst a hltana

 • D11

  - Skratka diagnózy - nezhubný nádor veľkých slinných žiaz

 • D12

  - Skratka diagnózy - nezhubný nádor hrubého čreva, konečníka, anusu a análneho kanála

 • D13

  - Skratka diagnózy - nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy

 • D14

  - Skratka diagnózy - nezhubný nádor stredného ucha a dýchacej sústavy

 • D15

  - Skratka diagnózy - nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných vnútrohrudníkových orgánov

 • D16

  - Skratka diagnózy - nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky

 • D17

  - Skratka diagnózy - nezhubný lipomatózny nádor

 • D18

  - Skratka diagnózy - hemangióm a lymfangióm akejkoľvek lokalizácie

 • D19

  - Skratka diagnózy - nezhubný nádor mezotelového tkaniva

 • D20

  - Skratka diagnózy - nezhubný nádor mäkkého tkaniva retroperitonea a peritonea

 • D21

  - Skratka diagnózy - iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva

 • D22

  - Skratka diagnózy - melanocytové (pigmentové) névy

 • D23

  - Skratka diagnózy - iné nezhubné nádory kože

 • D24

  - Skratka diagnózy - nezhubný nádor prsníka

 • D25

  - Skratka diagnózy - leiomyóm maternice

 • D26

  - Skratka diagnózy - iné nezhubné nádory maternice

 • D27

  - Skratka diagnózy - nezhubný nádor vaječníka

 • D28

  - Skratka diagnózy - nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov

 • D29

  - Skratka diagnózy - nezhubný nádor mužských pohlavných orgánov

 • D30

  - Skratka diagnózy - nezhubný nádor močového systému

 • D31

  - Skratka diagnózy - nezhubný nádor oka a očných adnexov

 • D32

  - Skratka diagnózy - nezhubný nádor mozgových plien (meningov)

 • D33

  - Skratka diagnózy - nezhubný nádor mozgu a iných častí centrálnej nervovej sústavy

 • D34

  - Skratka diagnózy - nezhubný nádor štítnej žľazy

 • D35

  - Skratka diagnózy - nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním

 • D36

  - Skratka diagnózy - nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií

 • D37

  - Skratka diagnózy - nádor ústnej dutiny a tráviacich ústrojov neurčitého alebo neznámeho správania

 • D38

  - Skratka diagnózy - nádor stredného ucha, dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neznámeho správania

 • D39

  - Skratka diagnózy - nádor ženských pohlavných orgánov neurčitého alebo neznámeho správania

 • D40

  - Skratka diagnózy - nádor mužských pohlavných orgánov neurčitého alebo neznámeho správania

 • D41

  - Skratka diagnózy - nádor močového systému neurčitého alebo neznámeho správania

 • D42

  - Skratka diagnózy - nádor mozgových plien (meningov) neurčitého alebo neznámeho správania

 • D43

  - Skratka diagnózy - nádor mozgu a ústrednej nervovej sústavy neurčitého alebo neznámeho správania

 • D44

  - Skratka diagnózy - nádor žliaz s vnútorným vylučovaním neurčitého alebo neznámeho správania

 • D45

  - Skratka diagnózy - polycythaemia vera

 • D46

  - Skratka diagnózy - myelodysplastické syndrómy

 • D47

  - Skratka diagnózy - iné nádory lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva neurčitého alebo neznámeho správania

 • D48

  - Skratka diagnózy - nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania

 • D50

  - Skratka diagnózy - málokrvnosť z nedostatku železa

 • D51

  - Skratka diagnózy - málokrvnosť z nedostatku vitamínu B12

 • D52

  - Skratka diagnózy - málokrvnosť z nedostatku kyseliny listovej

 • D53

  - Skratka diagnózy - iné nutričné málokrvnosti

 • D55

  - Skratka diagnózy - anémia zavinená poruchami enzýmov

 • D56

  - Skratka diagnózy - talasémia

 • D57

  - Skratka diagnózy - kosáčikovité anémie

 • D58

  - Skratka diagnózy - iné dedičné hemolytické anémie

 • D59

  - Skratka diagnózy - získaná hemolytická anémia

 • D60

  - Skratka diagnózy - získaná čistá aplázia červených krviniek - erytroblastopénia

 • D61

  - Skratka diagnózy - iné aplastické anémie

 • D62

  - Skratka diagnózy - akútna posthemoragická anémia

 • D63

  - Skratka diagnózy - anémia pri chronických chorobách zatriedených inde

 • D64

  - Skratka diagnózy - iné anémie

 • D65

  - Skratka diagnózy - roztrúsená vnútrocievna koagulácia (defibrinačný syndróm)

 • D66

  - Skratka diagnózy - dedičný nedostatok VIII. faktora

 • D67

  - Skratka diagnózy - dedičný nedostatok IX. faktora

 • D68

  - Skratka diagnózy - iné koagulačné poruchy

 • D69

  - Skratka diagnózy - purpura a iné hemoragické choroby

 • D70

  - Skratka diagnózy - agranulocytóza

 • D71

  - Skratka diagnózy - funkčné poruchy polymorfonukleárnych neutrofilov

 • D72

  - Skratka diagnózy - iné poruchy bielych krviniek

 • D73

  - Skratka diagnózy - choroby sleziny

 • D74

  - Skratka diagnózy - methemoglobinémia

 • D75

  - Skratka diagnózy - iné choroby krvi a krvotvorných orgánov

 • D76

  - Skratka diagnózy - choroby postihujúce lymforetikulárne tkanivo a retikulohistiocyty

 • D77

  - Skratka diagnózy - iné poruchy krvi a krvotvorných orgánov pri chorobách zatriedených inde

 • D80

  - Skratka diagnózy - imunitná nedostatočnosť s prevahou poruchy protilátok

 • D81

  - Skratka diagnózy - kombinovaná imunitná nedostatočnosť

 • D82

  - Skratka diagnózy - imunitná nedostatočnosť združená s inými ťažkými poruchami

 • D83

  - Skratka diagnózy - bežná premenlivá imunitná nedostatočnosť

 • D84

  - Skratka diagnózy - iné imunodeficiencie

 • D86

  - Skratka diagnózy - sarkoidóza

 • D89

  - Skratka diagnózy - iné poruchy imunitného mechanizmu nezatriedené inde

 • DAA

  - Skratka učebného predmetu Databázové aplikácie

 • DAC

  - Skratka učebného predmetu Domov a práca

 • DAF

  - Skratka učebného predmetu Dejiny animovaného filmu

 • DAJ

  - Skratka učebného predmetu Doučovanie z anglického jazyka

 • DAM

  - Skratka učebného predmetu Dejiny Ameriky

 • DAN

  - Skratka učebného predmetu Dane

 • DAP

  - Skratka učebného predmetu Doprava a preprava

 • DARD

  - skratka pre Department of Agriculture and rural development in Northern Ireland - Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Severného Írska

 • DAS

  - Skratka učebného predmetu Daňová sústava

 • DAT

  - Skratka učebného predmetu Databázy

 • dátový sklad

  - Databáza dátových zdrojov organizácie, v logickej rovine vnímaný ako jeden integrovaný dátový systém prístupný cez centrálne manažovaný bod – server. Po fyzickej stránke je to množina počítačov na ktorých sú uložené dáta, previazané a riadené centrálnym serverom a softwarom. Slúži organizácii ako informačný zdroj pre rozhodovanie.

 • DAV

  - Skratka učebného predmetu Dopravné prostriedky

 • Db

  - skratka pre dubnium z angl. dubnium - chemický prvok s protónovým číslom 105

 • DBES

  - skratka pre data based export scheme - exportný systém založený na údajoch

 • DBG

  - skratka pre Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft - Nemecká pôdoznalecká spoločnosť

 • DBN

  - Skratka učebného predmetu Dychové a bicie nástroje

 • DBV

  - v Nemecku, skratka pre Deutsches Bauernverband - Nemecký zväz farmárov

 • DCE

  - Skratka učebného predmetu Dielenské cvičenie obuvnícke

 • DCG

  - Skratka učebného predmetu Dielenské cvičenie galantérie

 • DCH

  - Skratka učebného predmetu Drobnochov

 • DCI

  - Skratka učebného predmetu Dejiny a repertoár cirkevnej hudby

 • DCK

  - Skratka učebného predmetu Dielenské cvičenia - pletená konfekcia

 • DCL

  - Skratka učebného predmetu Dielenské cvičenia - pletenie

 • DCO

  - Skratka učebného predmetu Dielenské cvičenia obuvnícke

 • DCP

  - skratka pre draft common position - návrh spoločného stanoviska
  - Skratka učebného predmetu Dielenské cvičenia - potlačovanie

 • DCT

  - Skratka učebného predmetu Dielenské cvičenia - tkanie

 • DCV

  - Skratka učebného predmetu Dielenské cvičenia

 • DCW

  - Skratka učebného predmetu Dielenské cvičenie

 • DDB

  - skratka pre Danish Dairy Board - Dánska mliekárska federácia
  - Skratka učebného predmetu Dejiny dramatickej tvorby s bábkou

 • DDC

  - Skratka učebného predmetu Dielenské a prevádzkové cvičenia

 • DDF

  - Skratka učebného predmetu Dejiny divadla, filmu a televízie

 • DDN

  - Skratka učebného predmetu Dejiny a literatúra plechových dychových nástrojov

 • DDO

  - Skratka učebného predmetu Dizajn - doplnok

 • DDP

  - Skratka učebného predmetu Didaktika a teória športovej prípravy

 • DDS

  - Skratka učebného predmetu Seminár z dejín divadla

Naposledy hľadané výrazy: