Hľadaný výraz "a" v Slovníku skratiek

Nájdených 550 výsledkov (5 strán)

 • A

  - skratka pre ampér
  - skratka pre Akuzatív - v jazykovede

 • a. c.

  - latinská skratka anni curentis = v bežnom roku, tohto roku

 • a. Chr.

  - skratka výrazu ante Christum = pred Kristom, pred naším letopočtom

 • A. D.

  - latinská skratka z anno domini = roku Pána

 • a. m

  - skratka výrazu ante meridiem = pred poludním

 • A/S/L

  - skratka z anglického "Age/Sex/Location" - vek/pohlavie/miesto pobytu

 • A00

  - Skratka diagnózy - cholera

 • A01

  - Skratka diagnózy - brušný týfus a paratýfusy

 • A02

  - Skratka diagnózy - iné infekcie salmonelami

 • A03

  - Skratka diagnózy - bacilová červienka (dyzentéria) - šigelóza

 • A04

  - Skratka diagnózy - iné bakteriálne črevné infekcie

 • A05

  - Skratka diagnózy - iné bakteriálne otravy potravinami

 • A06

  - Skratka diagnózy - amébová červienka - amebóza

 • A07

  - Skratka diagnózy - iné protozoárne črevné choroby

 • A08

  - Skratka diagnózy - vírusové a inými organizmami vyvolané črevné infekcie

 • A09

  - Skratka diagnózy - hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu

 • A15

  - Skratka diagnózy - respiračná tuberkulóza, bakteriologicky alebo histologicky potvrdená

 • A16

  - Skratka diagnózy - respiračná tuberkulóza, bakteriologicky alebo histologicky nepotvrdená

 • A17

  - Skratka diagnózy - tuberkulóza nervovej sústavy

 • A18

  - Skratka diagnózy - tuberkulóza iných ústrojov

 • A19

  - Skratka diagnózy - miliárna tuberkulóza

 • A20

  - Skratka diagnózy - mor - pestis

 • A21

  - Skratka diagnózy - tularémia

 • A22

  - Skratka diagnózy - slezinová sneť - antrax

 • A23

  - Skratka diagnózy - brucelóza

 • A24

  - Skratka diagnózy - sopľavka - malleus a melioidóza - pseudomalleus

 • A25

  - Skratka diagnózy - horúčka od uhryznutia potkanom

 • A26

  - Skratka diagnózy - eryzipeloid - ruža ošípaných

 • A27

  - Skratka diagnózy - leptospiróza

 • A28

  - Skratka diagnózy - iné bakteriálne zoonózy nezatriedené inde

 • A30

  - Skratka diagnózy - lepra - hansenova choroba

 • A31

  - Skratka diagnózy - infekcie vyvolané inými mykobaktériami

 • A32

  - Skratka diagnózy - listerióza

 • A33

  - Skratka diagnózy - tetanus novorodencov (neonatorum)

 • A34

  - Skratka diagnózy - tetanus v popôrodí (puerperalis)

 • A35

  - Skratka diagnózy - iný tetanus (stŕpnutosť)

 • A36

  - Skratka diagnózy - diftéria - záškrt

 • A37

  - Skratka diagnózy - divý kašeľ - pertussis

 • A38

  - Skratka diagnózy - šarlach - scarlatina

 • A39

  - Skratka diagnózy - meningokoková infekcia

 • A40

  - Skratka diagnózy - streptokoková septikémia

 • A41

  - Skratka diagnózy - iné septikémie

 • A42

  - Skratka diagnózy - aktinomykotické infekcie

 • A43

  - Skratka diagnózy - nokardióza

 • A44

  - Skratka diagnózy - bartonelóza

 • A46

  - Skratka diagnózy - ruža - erysipelas

 • A48

  - Skratka diagnózy - iné bakteriálne choroby nezatriedené inde

 • A49

  - Skratka diagnózy - bakteriálne infekcie na nešpecifikovaných miestach

 • A50

  - Skratka diagnózy - vrodený syfilis - lues congenita

 • A51

  - Skratka diagnózy - včasný syfilis

 • A52

  - Skratka diagnózy - neskorý syfilis

 • A53

  - Skratka diagnózy - iný a nešpecifikovaný syfilis

 • A54

  - Skratka diagnózy - gonokokové infekcie

 • A55

  - Skratka diagnózy - chlamýdiový lymfogranulóm - lymphogranuloma venereum

 • A56

  - Skratka diagnózy - iné sexuálne prenášané chlamýdiové choroby

 • A57

  - Skratka diagnózy - ulcus molle - mäkký vred

 • A58

  - Skratka diagnózy - granuloma inguinale

 • A59

  - Skratka diagnózy - trichomonóza

 • A60

  - Skratka diagnózy - anogenitálne infekcie herpetickými vírusmi (herpes simplex - plazivec jednoduchý)

 • A63

  - Skratka diagnózy - iné, prevažne sexuálne prenášané choroby nezatriedené inde

 • A64

  - Skratka diagnózy - nešpecifikované sexuálne prenášané choroby

 • A65

  - Skratka diagnózy - nevenerický syfilis

 • A66

  - Skratka diagnózy - yaws

 • A67

  - Skratka diagnózy - pinta - carate

 • A68

  - Skratka diagnózy - návratné horúčky

 • A69

  - Skratka diagnózy - iné spirochétové infekcie

 • A70

  - Skratka diagnózy - infekcie Chlamydia psittaci

 • A71

  - Skratka diagnózy - trachóm

 • A74

  - Skratka diagnózy - iné choroby vyvolané chlamýdiami

 • A75

  - Skratka diagnózy - škvrnitý týfus - typhus exanthematicus

 • A76

  - Skratka diagnózy - endemický škvrnitý týfus (myší)

 • A77

  - Skratka diagnózy - škvrnité horúčky (riketsiózy prenášané kliešťami)

 • A78

  - Skratka diagnózy - Q - horúčka

 • A79

  - Skratka diagnózy - iné riketsiózy

 • A80

  - Skratka diagnózy - akútna poliomyelitída

 • A81

  - Skratka diagnózy - pomalé vírusové infekcie ústredného nervového systému

 • A82

  - Skratka diagnózy - besnota - rabies, lyssa

 • A83

  - Skratka diagnózy - vírusové encefalitídy prenášané komármi

 • A84

  - Skratka diagnózy - vírusová encefalitída prenášaná kliešťami

 • A85

  - Skratka diagnózy - iné vírusové encefalitídy nezatriedené inde

 • A86

  - Skratka diagnózy - nešpecifikované vírusové encefalitídy

 • A87

  - Skratka diagnózy - vírusová meningitída

 • A88

  - Skratka diagnózy - iné vírusové infekcie ústrednej nervovej sústavy nezatriedené inde

 • A89

  - Skratka diagnózy - nešpecifikované vírusové infekcie ústrednej nervovej sústavy

 • A90

  - Skratka diagnózy - horúčka dengue (klasická dengue)

 • A91

  - Skratka diagnózy - hemoragická horúčka dengue

 • A92

  - Skratka diagnózy - iné vírusové horúčky prenášané komármi

 • A93

  - Skratka diagnózy - iné vírusové horúčky prenášané článkonožcami nezatriedené inde

 • A94

  - Skratka diagnózy - nešpecifikované vírusové horúčky prenášané článkonožcami

 • A95

  - Skratka diagnózy - žltá zimnica

 • A96

  - Skratka diagnózy - arenavírusová hemoragická horúčka

 • A98

  - Skratka diagnózy - iné vírusové hemoragické horúčky nezatriedené inde

 • A99

  - Skratka diagnózy - nešpecifikované vírusové hemoragické horúčky

 • AA

  - skratka pre agricultural area - poľnohospodárska pôda

 • AAA

  - v USA, skratka pre Agricultural Adjustment Agency - Poľnohospodársky regulačný zákon
  - skratka pre Agricultural Adjustment Agency - Združenie pre reguláciu poľnohospodárstva
  - Skratka učebného predmetu Anglická a americká literatúra

 • AAC

  - skratka pre Agricultural Advisory Council - Poľnohospodársky poradný zbor
  - skratka pre Association des Amidonneries de Céréales del´UE - Európska asociácia pre obilný škrob
  - skratka pre Australian Agricultural Council - Austrálsky poľnohospodársky výbor

 • AAEA

  - skratka pre American Association of Agricultural Economics - Americké združenie pre ekonomiku poľnohospodárstva

 • AAFC

  - skratka pre Agriculture and Agri-Food Canada - Poľnohospodárstvo a agropotravinárstvo Kanady

 • AAHC

  - skratka pre Australian Animal Health Council - Austrálsky výbor pre zdravie zvierat

 • AAL

  - Skratka učebného predmetu Analytická chémia pre výrobu piva a sladu

 • AAP

  - skratka pre arable area payments - platby za ornú pôdu
  - Skratka učebného predmetu Automatizácia administratívnych prác

 • AAPP

  - skratka pre average all pigs price - priemerná cena za ošípané

 • AAPS

  - skratka pre arable area payment scheme - systém platieb za ornú pôdu

 • AAR

  - Skratka učebného predmetu Automatizácia a regulácia
  - skratka z anglického "Against All Risks" - proti všetkým rizikám

 • AARNET

  - skratka pre Australian Academic and Research Network - Austrálska akademická a výskumná sieť

 • AAS

  - Skratka učebného predmetu Akosť a skúšanie

 • AAT

  - Skratka učebného predmetu Automatizácia a meranie

 • ABA

  - Skratka učebného predmetu Aplikačná tvorba

 • ABAG

  - skratka pre Associaç?o brasileira de agribusiness - Brazílska asociácia podnikania v poľnohospodárstve
  - skratka pre Associação brasileira de agribusiness - Brazílska asociácia podnikania v poľnohospodárstve

 • ABARE

  - skratka pre Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics - Austrálska agentúra pre výskum ekonomiky poľnohospodárstva

 • ABB

  - skratka pre Australian Barley Board - Austrálsky výbor pre jačmeň

 • ABCZ

  - skratka pre Brazilian Association of Zebu Breeders - Brazílska asociácia chovateľov zebu

Naposledy hľadané výrazy:

Slovník skratiek: a, erw, smi, c14, p p, hpi, m, toe, obh, eeč, å ä ã re, rms, p53, ã æ ã ã ã ach, vao