Hľadaný výraz "īn" v Slovníku skratiek

Nájdených 43 výsledkov (1 strana)

 • IN

  - Indická republika, skrátený názov India. Skratka štátu.
  - skratka pre inch
  - skratka pre indium z angl. indium - chemický prvok s protónovým číslom 49

 • INA

  - Skratka učebného predmetu Inštalácia

 • INAO

  - vo Francúzsku, skratka pre Institut National des Appellations d´Origine - Národný ústav pre označovanie kontrolovaného pôvodu

 • inch

  - britsko-americká jednotka dĺžky, palec (2,54 cm), skratka in

 • incorporated

  - označenie verejnej obchodnej spoločnosti v USA, skratka

 • Incoterms

  - skratka výrazu International Commercial Terms, Medzinárodná obchodná doložka, v zahraničnom obchode dodacie podmienky

 • IND

  - Indická republika, skrátený názov India. Skratka štátu.

 • INE

  - v Španielsku, skratka pre Instituto Nacional de Estadistica - Národný štatistický ústav
  - Skratka učebného predmetu Informatika a ekonomika

 • INF

  - Skratka učebného predmetu Informatika

 • ING

  - Skratka učebného predmetu Inžinierska geológia

 • Ing.

  - skratka akademického titulu inžinier, z francúzskeho slova ingénieur

 • INH

  - Skratka učebného predmetu Intensive English

 • INIA

  - v Španielsku, skratka pre Instituto National de la Recherche Agronomique - Národný ústav pre poľnohospodársky výskum a technológiu

 • INK

  - Skratka učebného predmetu Informačná komunikácia

 • INL

  - Skratka učebného predmetu Individuálna logopedická starostlivosť

 • INM

  - Skratka učebného predmetu Inseminácia

 • INN

  - Skratka učebného predmetu Internet

 • INO

  - Skratka učebného predmetu Interné ošetrovateľstvo

 • INP

  - Skratka učebného predmetu Informatika v prírodovede

 • INR

  - kód meny indická rupia. Mena sa používa v krajine Bhután (Bhutánske kráľovstvo)
  - kód meny indická rupia. Mena sa používa v krajine India (Indická republika)
  - Skratka učebného predmetu Intonácia a rytmus

 • INRA

  - skratka pre French National Institute for Agricultural Research - Francúzsky národný ústav pre poľnohospodársky výskum

 • INS

  - Skratka učebného predmetu Intonácia, rytmus, sluchová analýza

 • INSEE

  - vo Francúzsku, skratka pre Instiut National de la Statistique et des Études Économiques - Národný ústav pre štatistiku a hospodárske štúdie

 • INT

  - Skratka učebného predmetu Integrovaná ochrana rastlín a životného prostredia

 • INTA

  - skratka pre International Trademark Association - Medzinárodné združenie pre obchodné značky

 • INTECOL

  - skratka pre International Ecological Society - Medzinárodná ekologická spoločnosť

 • INTERREG

  - skratka pre Community Initiative Concerning Border Areas - iniciatíva EÚ týkajúca sa hraničných oblastí

 • INV

  - Skratka učebného predmetu Informačná a výpočtová technika

 • INY

  - Skratka učebného predmetu iný predmet

 • INZ

  - Skratka učebného predmetu Informatika v záhradníctve

 • bežné výdavky

  - Bežnými výdavkami sú najmä rozpočtové výdavky na mzdy a platy, služby, materiál určený na spotrebu, ako aj platby za trvanlivé tovary a vybavenie na vojenské účely, na výstavbu vojenského charakteru a vojenských budov. Ďalej sem patria rozpočtové výdavky určené iným právnickým osobám a fyzickým osobám podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

 • I.N.R.I.

  - skratka výrazu Iesus Nazaretus Rex Iudaeorum, Ježiš Nazaretský, kráľ židovský

 • N

  - skratka pre dusík z angl. nitrogen

 • n.

  - "skratka pre nerv

 • N. B.

  - alebo NB skratka výrazu nota bene

 • N/A

  - skratka z anglického "Not Available" - nie je k dispozícii

 • Strednodobý finančný výhľad

  - Odhad hlavných ukazovateľov vývoja verejných financií, najmä rozpočtových príjmov a výdavkov na obdobie 3-5 rokov. Jeho cieľom je efektívne riadenie a znižovanie deficitu verejných financií.

 • viacročný rozpočet

  - Rozpočet príjmov a výdavkov na tri alebo viac rokov. Umožňuje odhad vývoja štátneho a verejného rozpočtu v budúcich rokoch na základe súčasných politík. Každý rok sa prehodnocuje a pri zostavovaní rozpočtu sa odhad vždy dopĺňa o ďalší rozpočtový rok.