Hľadaný výraz "xe" v Slovníku cudzích slov

nájdených 64 výsledkov (1 strana)

 • Xe

  - skratka pre xenón z angl. xenon
  - značka pre xenón

 • xénia

  - priamy vplyv otcovskej rastliny na niektoré znaky prejavujúce sa už na semene po opelení; drobná humorná báseň

 • xeno-

  - prvá časť zložených slov s významom cudzí

 • xenobiochémia

  - náuka o premenách organizmu cudzích látok pri pôsobení biologických systémov

 • xenobioticus

  - xenobiotický, (látky) telu cudzie, majúce na organizmus často škodlivý účinok

 • xenobiotikum

  - látka živým organizmom cudzia

 • xenoekia

  - náhodný výskyt organizmu v úplne inom prostredí, než v akom obvykle žije

 • xenofília

  - chorobná záľuba vo všetkom cudzom

 • xenofóbia

  - chorobný strach zo všetkého cudzieho, nedôvera voči cudzincom

 • xenogamia

  - opelenie rastliny peľom z rastliny iného druhu

 • xenogenes

  - xenogenny, cudzieho pôvodu

 • xenoglosia

  - schopnosť hovoriť v hypnotickom stave cudzím jazykom, ktorý sa hypnotizovaný nikdy neučil

 • xenokarpia

  - opelenie rastliny z kvetu iného jedinca rovnakého druhu

 • xenokracia

  - vláda, nadvláda cudzincov

 • xenolit

  - cudzorodý úlomok v sopečnej hornine

 • xenón

  - prvok zo skupiny vzácnych plynov, používaný napr. ako náplň do žiaroviek

 • xenophobia

  - xenofóbia, neúmerný strach z cudzích, neznámych ľudí

 • xenotransplantát

  - štep od darcu, ktorý partí k inému druhu ako príjemca.

 • xenotransplantatio

  - xenotransplantácia, transplantácia s prenesením transplantátu jedinca iného druhu alebo s použitím umelého transplantátu

 • xerasia

  - xerázia, suchý, atrofický zápal sliznice nosa

 • xero-

  - prvá časť zložených slov s významom suchý, suchosť

 • xerocházia

  - zatváranie plodov niektorých rastlín pri daždi a ich otváranie za sucha

 • xerocheilia

  - xerocheilia, veľmi suché pery
  - chorobná suchota pier

 • xeroderma

  - pigmentosum - xeroderma, pigmentózne, dedičné kožné ochorenie z precitlivenosti na svetlo, charakterizované vznikom škvŕn na koži s postupnou pigmentáciou, atrofiou, tvorbou keratómov a vznikom rôznych typov kožných nádorov

 • xerodermia

  - vrodená suchosť kože

 • xerofília

  - suchomilnosť rastlín

 • xerofilný

  - suchomilný

 • xeroftalmia

  - suché spojovky (pri nedostatku vitamínu A)
  - vysychanie očnej rohovky

 • xerofyt

  - suchomilná rastlina

 • xerofytizmus

  - suchomilnosť rastlín

 • xerografia

  - jedna z techník elektrostatickej tlače

 • xerography

  - elektrostatická tlač

 • xeróm

  - zasychanie a olupovanie rohovej vrstvy kože

 • xeromammographia

  - xeromamografia, xeroradiografické vyšetrenie prsnej žľazy

 • xeromorfizmus

  - schopnosť rastlín prispôsobiť sa nedostatku vody a ich schopnosť rásť na suchých miestach

 • xerophthalmia

  - xeroftalmia, očné zmeny súvisiace s premenou epitelu spojovky na dlaždicový typ na miestach, kde sa normálne nachádza cylindrický epitel (prejav avitaminózy A)

 • xeroradiographia

  - xeroradiografia, metóda, pri ktorej sa röntgenový nález zachytáva na selénovú dosku, kde sa vytvára elektrostatické pole, ktorého obraz sa môže fotograficky dokumentovať

 • xerosalgia

  - xerosalgia, zvýšená bolestivosť a suchosť kože

 • xerosis

  - xeróza, abnormálna suchosť kože a slizníc

 • xerostomia

  - xerostómia, suchosť ústnej sliznice (napr. v rámci Sjögrenovho syndrómu)
  - sucho v ústach

 • xerotermný

  - suchomilný a teplomilný

 • xerotický

  - prispôsobený suchému prostrediu

 • xeróza

  - chorobná suchosť kože

Pozri výraz XE v synonymickom slovníku slovenčiny.