Hľadaný výraz "vol" v Slovníku cudzích slov

nájdených 58 výsledkov (1 strana)

 • VOL

  - Skratka učebného predmetu Vedecká a odborná literatúra

 • vola

  - dlaň

 • Volanie hodnotou

  - Anglicky Call by value. Spôsob odovzdania parametrov procedúry , pri ktorom sa volanej procedúre odovzdá len hodnota aktuálneho parametra nie však meno, alebo adresa.

 • volant

  - riadiace koleso dvojstopých motorových vozidiel

 • volapük

  - umelý jazyk

 • volaris

  - volárny, dlaňový

 • volárny

  - dlaňový, týkajúci sa dlane

 • volatilis

  - lietajúci, okrídlený

 • volatilný

  - prchavý, prelietavý; lietavý, lietajúci

 • volens nolens

  - chtiac - nechtiac; voľky - nevoľky

 • volens nolens - chtiac

  - nechtiac; voľky - nevoľky

 • volfrám

  - tvrdý kov, používaný pri výrobe elektrotechnických súčiastok; značka W

 • volfráman

  - soľ kyseliny volfrámovej

 • volframit

  - volfráman železnatomangánatý, nerast

 • volic

  - v spišskom nárečí - voliť, dať prednosť

 • voliéra

  - veľká vtáčia klietka, napr. v zoologických záhradách

 • volkaméria

  - krík s príjemne voňajúcimi kvetmi

 • volonté générale

  - obecná vôľa; východisko teórie spoločenskej zmluvy

 • volontér

  - dobrovoľník; ochotník

 • volt

  - jednotka elektrického napätia, značka V

 • volta

  - označenie pri opakovaní časti hudobnej skladby; starší taliansky spoločenský tanec v trojdobom takte

 • voltage

  - napätie

 • voltampér

  - jednotka zdanlivého elektrického výkonu

 • voltampérmeter

  - prístroj na meranie prúdu a napätia

 • voltmeter

  - prístroj na meranie napätia elektrického prúdu

 • voltohmmeter

  - prístroj na meranie elektrického napätia a odporu

 • voltýž

  - akrobatické cvičenie na napätom lane; skok jazdca na neosedlaného koňa a cvičenie na ňom

 • volume

  - množstvo, intenzita

 • volumen

  - objem, obsah, množstvo
  - priestorový obsah, objem; zväzok knihy

 • volumenózny

  - objemný, silný; mnohozväzkový (o knihe)

 • volumetria

  - volumetria, určenie množstva (objemu) určitej látky, odmerná analýza
  - odmerná analýza

 • voluminometer

  - prístroj na meranie objemu kvapalín

 • voluminosus

  - voluminózny, objemový, obsahový

 • volumoreceptor

  - receptor registrujúci objem krvi v cievnom riečisku

 • voluntarius

  - dobrovoľný, rozhodnutý podľa vlastnej vôle

 • voluntarizmus

  - filozofický názor považujúci za základ bytia vôľu alebo len podriadenosť rozumu vôli

 • voluptarius

  - pôžitkársky

 • voluta

  - dekoračný architektonický prvok v tvare špirály

 • volvulus

  - zauzlenie čriev

 • haute volée

  - vznešená spoločnosť, smotánka

Pozri výraz VOL v synonymickom slovníku slovenčiny.