Hľadaný výraz "var" v Slovníku cudzích slov

nájdených 122 výsledkov (2 strán)

 • VAR

  - Value Added Reseller Spoločnosť - predajca, ktorá nakupuje produkty, následne zvyšuje ich užitkovosť o vlastnú pridanú hodnotu, a takto ich poskytuje svojim zákazníkom.
  - Skratka učebného predmetu Väzby a rozbory tkanín a pletených výrobkov

 • varaca

  - v horno-nitrianskom nárečí - varecha

 • varan

  - jašter rodu Varanus s dlhým krkom, najväčší jašter žijúci v tropických krajinách

 • varant

  - skladový zástavný list

 • vareš

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - mesto

 • varestovac

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - strážiť

 • varga

  - v spišskom nárečí - pera

 • varha

  - v šarišskom nárečí - pera

 • varhani

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - elektronické klávesy

 • varhi

  - v šarišskom nárečí - pery

 • varia

  - rôzne veci, rôznorodá zmes

 • variabilis

  - variabilný, premenlivý, schopný premeny, kolísavý

 • variabilita, variabilnosť

  - premenlivosť, kolísavosť; odchýlnosť

 • variabilitas

  - variabilita, rôznorodosť, premenlivosť, pestrosť

 • variabilnosť

  - premenlivosť, kolísavosť; odchýlnosť

 • variable

  - premenná

 • variácia

  - vrodená odchýlka od normálneho stavu; zmena priebehu určitej veličiny; nerovnosť mesačného pohybu; druh kombinácie v kombinatorike; tvarová odchýlka; skladba obmieňajúca danú základnú tému

 • variačik

  - v bansko-štiavnickom nárečí - malý hrniec

 • variancia

  - rozptyl

 • variant, varianta

  - zmena, obmena, odchýlka; premenná veličina; jedno z možných riešení

 • varianta

  - zmena, obmena, odchýlka; premenná veličina; jedno z možných riešení

 • variatio

  - variácia, vrodené tvarové zmeny, odchýlky od normy, väčšinou bez funkčných porúch

 • variátor

  - stabilizátor prúdu; prevodové súkolie pre plynulú zmenu prevodu

 • varic

  - v šarišskom nárečí - variť

 • varicela

  - ovčie kiahne
  - nepravé kiahne

 • varicella

  - varicela, pravé kiahne, infekčné ochorenie vírusového pôvodu

 • varicelliformis

  - variceliformný, podobný, napodobňujúci pravé kiahne

 • varicoformis

  - varikoformný, podobný kŕčovým žilám

 • varicogramma

  - varikogram, röntgenový snímok kŕčových žíl

 • varicographia

  - varikografia, znázornenie kŕčových žíl röntgenovým vyšetrením po aplikácii kontrastnej látky

 • varicophlebitis

  - varikoflebitída, zápal kŕčových žíl

 • varicositas

  - varikozita, tvorba varixov

 • varicosus

  - varikózny, týkajúci sa kŕčových žíl, uzlovitý

 • variegata

  - druh porfýrie (ochorenie spôsobené poruchou metabolizmu porfyrínov) charakterizované kožnými prejavmi, fotosenzitivitou a neurologickými prejavmi

 • varieta

  - rôznosť, rozličnosť, rôznotvarosť, odchýlka, obmena; v botanike odroda; organizmy odlišné od iných skupín rovnakého druhu genetickými odchýlkami

 • varietas

  - varieta, pestrosť, rozmanitosť, odroda

 • varieté

  - podnik so zábavným, artistickým, tanečným a iným programom pri reštauračnom zariadení

 • varijanka

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - omáčka

 • varikokéla

  - chorobné rozšírenie a predĺženie žíl semenného povrazca

 • varikozita

  - výskyt varixov, zhluk kŕčových žíl

 • variola

  - pravé kiahne

 • varioliformis

  - varioliformný, podobný pravým kiahniam

 • variolois

  - ľahká forma kiahní, ovplyvnená predchádzajúcou vakcináciou alebo pri opakovanej infekcii

 • variolosus

  - variolózny, kiahňový

 • variolovaccina

  - variolovakcína, očkovacia látka z pravých kiahní

 • variometer

  - prístroj na určovanie zmeny určitej fyzikálnej veličiny

 • varioobjektív

  - transfokátor, objektív s možnosťou meniť ohniskovú vzdialenosť a merítko obrazu

 • various

  - rozmanitý

 • variovať

  - meniť, meniť sa, premieňať, premieňať sa, odchyľovať, odchyľovať sa

 • varius

  - rôzny, rozmanitý, pestrý

 • varix

  - kŕčová žila, vakovité rozšírenie žily
  - kŕčová žila

 • varkoč

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - vrkoč,cop

 • varlatá

  - párové samčie pohlavné žľazy

 • varna

  - spoločenský stav staroindickej spoločnosti

 • varoš

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - mesto

 • varositas

  - varozita, vychýlenie osi dvoch susedných častí alebo celej kosti alebo niektorej jej časti tak, že distálna časť smeruje dovnútra

 • varošski

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - mestský

 • varotrón

  - polovodičový generátor svetla

 • varozita

  - vybočenie kĺbov, kostí
  - vybočenosť kĺbov

 • varózny

  - uchyľujúci sa od normálnej priamej polohy von, vybočený

 • varroáza

  - parazitárne ochorenie dospelých včiel a včelieho plodu

 • varštak

  - v spišskom nárečí - dieľňa

 • varštat

  - v bansko-štiavnickom nárečí - dielňa

 • varta

  - stráž, hliadka

 • vartaš

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - strážnik

 • vartezala

  - v spišskom nárečí - čakáreň

 • vartovac

  - v šarišskom nárečí - strážiť

 • varus

  - krivý, vybočený

Pozri výraz VAR v synonymickom slovníku slovenčiny.