Hľadaný výraz "ty" v Slovníku cudzích slov

nájdených 173 výsledkov (2 strán)

 • ty ši še zošaľel

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - zbláznil si sa

 • tybing

  - oceľový, liatinový alebo železobetónový dielec montovaných skruží v tuneloch a banských chodbách

 • tybing - oceľový, liatinový alebo železobetónový dielec montovaných skruží v tuneloch a banských chodbách tyflológia

  - starostlivosť o zrakovo postihnuté osoby a ich spoločenské zaradenie

 • tydzeň

  - v spišskom nárečí - týždeň

 • TYF

  - Skratka učebného predmetu Tyflopédia

 • tyflológia

  - starostlivosť o zrakovo postihnuté osoby a ich spoločenské zaradenie

 • tyflopedagogika

  - výchova a vzdelávanie zrakovo postihnutých ľudí

 • tyflopédia

  - alebo oftalmopédia alebo optopédia je odbor špeciálnej pedagogiky, ktorý sa zaoberá rozvojom, výchovou a vzdelávaním osôb zrakovo postihnutých a ich profesným, spoločenským a životným uplatnením

 • tyflóza

  - slepota

 • tyfóm

  - zoskupenie týfusových buniek príznačné pre brušný týfus

 • týfus

  - infekčné ochorenie s horúčkami a hnačkami

 • týfus brušný

  - týfus, ktorý postihuje črevá

 • týfus škvrnitý

  - infekčné ochorenie s horúčkami, prenášané všou

 • TYH

  - Skratka učebného predmetu Týždenný počet hodín

 • tyloma

  - kožný mozol
  - mozoľ

 • tylosis

  - tylóza, mozolovitosť

 • tylóza

  - mozolovitosť

 • tylozín

  - antibiotikum používané pri liečbe pľúcnych infekcií zvierat

 • tymian

  - malá rastlinka, ktorej aromatická vňať sa suší a používa ako korenie; materina dúška, jej sušená vňať

 • tymín

  - základná zložka nukleových kyselín

 • tymol

  - hlavná zložka niektorých rastlinných éterických olejov

 • tymopatia

  - úzkosť, nestálosť

 • tymovírus

  - rastlinný vírus spôsobujúci mozaikovú chorobu rastlín

 • tympania

  - tympania, nadúvanie, črevná plynatosť
  - plynatosť čriev

 • tympanicus

  - bubienkový

 • tympanitis

  - tympanitída, zápal bubienka, zápal stredného ucha

 • tympanofónia

  - hučanie v uchu

 • tympanomastoidectomia

  - tympanomastoidekómia, chirurgické odstránenie ušného bubienka a hlávkového výbežku

 • tympanomastoideus

  - tympanomastoidný, týkajúci sa bubienka a hlávkového výbežku

 • tympanomastoiditis

  - tympanomastoiditída, zápal stredného ucha a hlávkového výbežku

 • tympanon

  - trojuholníková alebo segmentovaná plocha ako výplň štítu, často ozdobená reliéfom

 • tympanophonia

  - tympanofónia, ušný šelest, hučanie v ušiach

 • tympanoplastica

  - tympanoplastika, plastická operácia bubienka

 • tympanoplastika

  - chirurgické odstránenie chronického zápalu stredného ucha a zlepšenie sluchu

 • tympanoscopia

  - tympanoskopia, vyšetrovanie ušného bubienka zrakom

 • tympanosquamosus

  - tympanoskvamózny, týkajúci sa stredného ucha a šupiny spánkovej kosti

 • tympanostapedius

  - týkajúci sa bubienka a strmienka

 • tympanotomia

  - tympanotómia, preťatie, prepichnutie bubienka špeciálnym nožíkom, tympanotómom
  - chirurgické preťatie a odklopenie bubienka

 • tympanum

  - "tympanon, bubienok
  - tympanon, bubienok

 • tympany

  - bicí hudobná nástroj z dvoch pologúľ potiahnutých kožou, kotol

 • tyndalizácia

  - prerušované zahrievanie tekutín s cieľom zničiť spóry mikroorganizmov

 • TYP

  - Skratka učebného predmetu Typografia
  - živočích alebo rastlina predstavujúca určitý druh; skupina jedincov s takmer rovnakými znakmi; predstaviteľ, reprezentant spoločných vlastností

 • type

  - písmo, druh, písať na stoji

 • Typescript

  - Druh písma prevzatý z písacích strojov. Má fixnú šírku a dĺžku medzier medzi písmenami. Najviac ho vystihuje znaková sada Courier.

 • typhlatonia

  - tyflatónia, strata napätia, ochablosť stien slepého čreva

 • typhlectasia

  - tyflektázia, rozšírenie slepého čreva
  - tyflektázia, rozšírenie slepého čreva

 • typhlitis

  - tyflitída, zápal slepého čreva

 • typhlologia

  - tyflológia, veda zaoberajúca sa zrakovo postihnutými a ich uplatnením v spoločnosti

 • typhlopaedia

  - tyflopédia, veda o vzdelávaní zrakovo postihnutých

 • typhlopexis

  - tyflopexa, chirurgické pripevnenie, prichytenie voľného slepého čreva

 • typhlosis

  - tyflóza, slepota

 • typhlostomia

  - tyflostómia, vyústenie slepého čreva smerom von

 • typhlotomia

  - tyflotómia, otvorenie slepého čreva

 • typhlotransversoanastomosis

  - tyflotransverzoanastomóza, spojenie slepého čreva a tračníka

 • typhobacillosis

  - tyfobacilóza Landouzyova, sepsa vyvolaná tuberkulóznym bacilom s podobnými príznakmi ako pri brušnom týfuse

 • typhoides

  - tyfoidný, podobný týfusu

 • typhoma

  - tyfóm, uzlíkové zoskupenie týfových buniek typické pre brušný týfus

 • typhomania

  - tyfománia, blúznenie v štádiu vysokých horúčok pri týfuse

 • typhosus

  - tyfózny, týfusový

 • typhus

  - týfus, celkové infekčné ochorenie vyvolané Salmonellou typhi

 • typický

  - vzorový, spoločný druhu, skupine; druhový, spoločný znak

 • typicus

  - typický, príznačný

 • typizácia

  - obmedzovanie počtu výrobkov výberom užšieho počtu podľa najvhodnejších parametrov a hospodárskej potreby; usmernenie činnosti na určitý okruh, druh; roztriedenie podľa typov

 • typografia

  - technika tlače z výšky, kníhtlač; súhrnné označenie pre tlačiarenský priemysel

 • typologia

  - typológia, náuka o typoch, o triedení na typy

 • typus

  - typ, druh, vzor, forma, príklad, telesné alebo duševné znaky charakteristické pre určitého jedinca, skupinu

 • TYR

  - Skratka učebného predmetu Technológia výroby automobilov

 • tyran

  - v starovekom Grécku samovládca, ktorý získal moc nezákonným spôsobom, samozvaný diktáror; krutovládca

Pozri výraz TY v synonymickom slovníku slovenčiny.