Hľadaný výraz "trip" v Slovníku cudzích slov

nájdených 49 výsledkov (1 strana)

 • trip

  - cesta, výlet; omámenie, halucinácie spôsobené drogou

 • tripaflavín

  - horká kryštalická látka, antiseptikum

 • tripalmitín

  - glycerín nachádzajúci sa v rastlinných a živočíšnych tukoch

 • tripanozóma, trypanozóma

  - bičíkovec cudzopasiaci v krvi, spôsobuje najmä spavú nemoc

 • tripartita

  - stretnutie troch strán, trojdohoda; na Slovensku spolupráca vládnych orgánov, odborov a zamestnávateľských zväzov

 • tripartitný

  - trojstranný

 • tripartitus

  - trojdielny

 • tripeptidy

  - peptidy s tromi aminokyselinami

 • triphalangia

  - trifalangia, vyvinutie troch článkov prstov namiesto dvoch

 • triplegia

  - triplégia, obrna troch končatín
  - úplné ochrnutie jednej ruky a oboch nôh

 • triplet

  - v molekulovej genetike označuje trojicu báz DNA alebo RNA, ktorá kóduje konkrétnu aminokyselinu. Kodón.
  - zložený z troch, trojica; spektrálna čiara tvorená tromi čiarami tesne pri sebe; trojšošovkový nesymetrický objektív; bicykel s tromi sedadlami

 • triplex

  - trojitý, trojnásobný

 • triplicita

  - trojitosť, výskyt v trojakej podobe

 • triplicitas

  - triplicita, trojnásobný výskyt chorobného procesu u tej istej osoby

 • triplit

  - fosforečnan mangánatoželeznatý s fluórom, nerast

 • triploidea

  - triploídia, tri sady chromozómov

 • triploideus

  - triploidný, trojnásobný počet chromozómov

 • triploidit

  - zásaditý fosforečnan železa a mangánu, nerast

 • triploidný

  - bunka, ktorá má po tri chromozómy každého typu (3n), resp. jedinec, ktorý má triploidné bunky.

 • triplopsia

  - triplopsia, trojité videnie

 • tripodia

  - tripódia, jedinec s tromi dolnými končatinami
  - metrický celok zložených z troch tesne spätých stôp, trojstopý verš

 • tripolit

  - odroda opálu, nerast používaný na tepelnú a zvukovú izoláciu

 • TRIPs

  - skratka pre Trade-Related aspects of Intellectual Property rights - Práva na duševné vlastníctvo a s nimi súvisiace obchodné hľadiská

 • tripsín

  - tráviaci enzým

 • triptych, triptychon

  - trojdielny obraz, najmä oltárny; umelecké dielo s tromi časťami

 • triptychon

  - trojdielny obraz, najmä oltárny; umelecké dielo s tromi časťami

 • triptyk

  - medzinárodná colná priepustka pre automobily

 • tripus

  - trojnožka
  - trojnožka; antická obetná nádoba s tromi nohami

 • tripygus

  - tripygus, jedinec, ktorý má dolnú časť tela rozdelenú na tri rôzne časti
  - tripygus, jedinec, ktorý má dolnú časť tela rozdelenú na tri rôzne časti

Pozri výraz TRIP v synonymickom slovníku slovenčiny.