Hľadaný výraz "tet" v Slovníku cudzích slov

nájdených 85 výsledkov (1 strana)

 • TET

  - Skratka učebného predmetu Tepelná technika

 • tetánia

  - zvýšená nervovosvalová dráždivosť zapríčinená nedostatkom vápnika
  - chorobná svalová dráždivosť

 • tetanicus

  - tetanický, týkajúci sa tetanu

 • tetaniformis

  - tetaniformný, podobný tetanu

 • tetanoides

  - tetanoidný, podobný tetanu, pripomínajúci tetanus

 • tetanotoxinum

  - tetanotoxín, jed vytváraný pôvodcom tetanu (Clostridium tetani)

 • tetanus

  - choroba sprevádzaná kŕčmi, ktorú vyvoláva baktéria Clostridia tetani
  - infekčná choroba nervového systému, tzv. ochrnutie šije

 • Tete De Moine

  - polotvrdý syr z kravského mlieka s obsahom tuku 50%. Pôvodom zo Švajčiarska

 • tetický

  - stanovujúci, určujúci; kladný, tvrdiaci

 • Tetilla

  - polotvrdý syr z kravského mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom zo Španielska

 • tetkoš

  - v gemerskom nárečí - ujo

 • tetovanie

  - pigmentácia kože alebo sliznice úmyselným alebo neúmyselným poranením; farebné obrazce vpichované do pokožky; trvalé značkovanie zvierat do miest s tenkou holou kožou

 • TETRA

  - z angl. Trans European Trunked Radio - transeurópska zväzková rádiová sieť
  - druh akváriovej ryby; mäkká, spravidla biela tkanina v plátnovej väzbe používaná na plienky a osušky
  - druh malej akváriovej ryby

 • tetra-

  - prvá časť zložených slov s významom štyri

 • tetraboritan

  - soľ kyseliny tetraboritej; tetraborát

 • tetrabrachius

  - jedinec, ktorý má štyri ruky

 • tetrachirus

  - jedinec, ktorý má štyri ruky

 • tetrachlór

  - chlorid uhličitý

 • tetrachlóretalén

  - chlorovaný uhľovodík

 • tetrachlóretán

  - chlorovaný uhľovodík

 • tetrachlórmetán

  - chlorid uhličitý, používaný ako náplň hasiacich prístrojov

 • tetracyklín

  - širokospektrálne antibiotikum

 • tetracyt

  - jedna z dcérskych buniek, ktorá vzniká v procese meiózy z materskej bunky

 • tetraéder

  - pravidelný štvorsten

 • tetraedrit

  - sulfid antimónu a medi s prímesou ortuti, nerast

 • tetragón

  - štvoruholník

 • tetragonum

  - štvoruholník

 • tetrahexaéder

  - kockový dvadsaťštyristen

 • tetralogia

  - tetralógia (Fallotova), súbor štyroch patologických znakov vrodenej srdcovej chyby
  - štvordielne literárne alebo dramatické dielo

 • tetramastia

  - tetramastia, tetramázia, výskyt štyroch prsných žliaz u jednej ženy

 • tetramastia, tetramazia

  - tetramastia, tetramázia, výskyt štyroch prsných žliaz u jednej ženy

 • tetramazia

  - tetramastia, tetramázia, výskyt štyroch prsných žliaz u jednej ženy

 • tetranitrometán

  - bezfarebná kvapalina používaná ako palivo raketových motorov

 • tetraparesis

  - tetraparéza, čiastočná obrna všetkých štyroch končatín

 • tetraparéza

  - čiastočná obrna všetkých štyroch končatín

 • tetrapetálny kvet

  - kvet so štyrmi okvetnými lístkami

 • tetraplégia

  - úplná obrna všetkých štyroch končatín

 • tetraploidea

  - tetraploídia, štvornásobná sada chromozómov

 • tetraploideus

  - tetraploidný, štvornásobný počet chromozómov

 • tetrapód

  - štvornožec

 • tetrapódia

  - metrický celok zo štyroch úzko spätých stôp

 • TETRAPOL

  - skratka pre digitálnu technológiu PMR (Professional Mobile Radio - profesionálna pohyblivá rádiová služba

 • tetrapus

  - tetrapus, jedinec, ktorý má štyri dolné končatiny

 • tetrarcha

  - v staroveku vladár bez kráľovského titulu podriadený Rímu a vládnuci v jednej štvrtine štátu

 • tetrarchia

  - územie spravované tetrarchom; vláda štyroch

 • tetravaccinum

  - tetravakcína, kombinovaná očkovacia látka proti týfusu, paratýfusu A, B a cholere

 • tetrit

  - alkoholický cukor so štyrmi atómami uhlíka

 • tetrophthalmia

  - tetroftalmia, monštruózne vyvinutie štyroch očí u toho istého jedinca

 • tetrotia

  - tetrocia, vyvinutie štyroch ušných lalokov u toho istého jedinca

 • tetrotus

  - tetrotus, jedinec, ktorý ma štyri uši

Pozri výraz TET v synonymickom slovníku slovenčiny.