Hľadaný výraz "ter" v Slovníku cudzích slov

nájdených 235 výsledkov (2 strán)

 • TER

  - Skratka učebného predmetu Technická výchova - modelárstvo
  - trikrát
  - dnes už nepoužívaný výraz pre decht

 • ter

  - trikrát

 • teraco, terako

  - liata zbrúsená podlahovina bez špár z kamennej drte v cementovej malte

 • terakota

  - druh pálenej hliny hnedočervenej farby; keramické výrobky; architektonická plastika z tejto hliny
  - pálená hlina; pórovina z pálenej hliny a výrobok z nej
  - druh pálenej hliny hnedočervenej farby; keramické výrobky ; architektonická plastika z tejto hliny

 • terapeut

  - ten, kto vykonáva terapiu

 • terapeutický

  - týkajúci sa terapie alebo terapeuta

 • terapeutika

  - náuka o spôsobe liečby chorôb; liečenie

 • terapeutikum

  - liek

 • terapia

  - druhá časť zložených slov s významom liečenie, liečebný postup, terapeutika
  - spôsob liečby, napr. fyzikálnymi metódami, liekmi a pod.; odbor medicíny, ktorý sa zaoberá liečbou, jej metódami a prostriedkami

 • teraristika

  - chov menších suchozemských živočíchov v teráriach

 • terárium

  - nádrž s vodou, hlinou a rastlinami na chov plazov a obojživelníkov

 • teras

  - jedinec s nesprávnym vytvorením orgánov počas embryonálneho vývoja

 • teras, teratos

  - jedinec s nesprávnym vytvorením orgánov počas embryonálneho vývoja

 • terasa

  - mierne naklonená plocha s bočným svahom, terénny stupeň; plochá strecha so zábradlím

 • terato-

  - prvá časť zložených slov s významom netvor, obluda; chyba

 • teratoblastoma

  - teratoblastóm, nádor majúci pôvod v embryonálnom tkanive, invazívne rastúci, s možnosťou metastázovať

 • teratofóbia

  - chorobný strach tehotných žien z narodenia znetvoreného dieťaťa

 • teratogén

  - fyzikálny alebo chemický faktor prostredia vyvolávajúci vznik vrodenej poruchy
  - látka vyvolávajúca znetvorenie plodu počas vývoja
  - faktor, ktorý spôsobuje alebo zvyšuje incidenciu kongenitálnych malformácií.

 • teratogenes

  - teratogénny, vyvolávajúci vývojové úchylky, vzniknutý poruchou vnútromaternicového vývoja

 • teratogenesis

  - teratogenéza, vznik, vývoj znetvoreniny, monštra

 • teratogenéza

  - proces vzniku a vývoja vrodenej chyby

 • teratogenita

  - schopnosť určitej látky vyvolať znetvorenie vyvíjajúceho sa zárodku

 • teratogónia

  - náuka o znetvorených živých organizmoch

 • teratoides

  - teratoidný, podobný teratómu

 • teratologia

  - teratológia, náuka o jedincoch s znetvoreninách, monštrách
  - náuka o novotvaroch, o bujnejúcich živých organizmoch; náuka o vrodených chybách orgánov alebo organizmov

 • teratóm

  - embryonálne založený nádor

 • teratoma

  - teratóm, nádor obsahujúci tkanivá zo všetkých troch zárodočných listov (tridermoma)

 • teratophobia

  - teratofóbia, chorobný strach žien z porodenia znetvoreného jedinca

 • teratos

  - jedinec s nesprávnym vytvorením orgánov počas embryonálneho vývoja

 • teratosis

  - teratóza, znetvorenosť

 • teratospermia

  - teratospermia, tvorba a vylučovanie znetvorených spermií

 • terátum

  - v medicíne: netvor, monštrum

 • terbium

  - chemický prvok, značka Tb

 • terč

  - vrchná časť klobúka huby

 • terceron

  - miešanec belocha a mulatky

 • tercet, terčet

  - skladba pre tri nástroje alebo tri hlasy, trio

 • terceto, terčeto

  - trojčlenný hudobný súbor, s tromi hráčmi alebo tromi spevákmi, trio

 • terchovňak

  - v zemplínsko-šarišskom nárečí - rušeň

 • tercia

  - tretia trieda gymnázia; tretí tón stupnice; písmo s veľkosťou 16 bodov

 • terciána

  - trojdňová maláriová horúčka

 • terciárny

  - tretí v poradí, tretieho stupňa; nevýrobný, týkajúci sa služieb obyvateľstvu = terciárna sféra; v medicíne: nachádzajúci sa v treťom štádiu ochorenia

 • terciér

  - treťohory

 • terčík

  - látka vystavená toku častíc v kozmickom žiarení alebo v reaktore

 • tercína

  - trojveršová sloha zložená z desať- alebo jedenásťslabičných jambických veršov

 • terčovec

  - brazílska ryba s diskovitým tvarom tela a pestrým sfarbením

 • Terebinthus

  - terebint, juhoeurópský strom bohatý na živicu, z ktorej sa vyrába terpentýn

 • terebra

  - ústroj na kladenie vajíčok do lariev v dreve u blanokrídleho hmyzu

 • terebrans

  - prenikajúci do hĺbky

 • terebratio

  - terebrácia, prevŕtanie, trepanácia

 • tereka

  - africká a juhoamerická korytnačka dorastajúca do dlžky 1 metra

 • terén

  - územie; pozemok, stavebná plocha; exteriér; krajina vo voľnej prírode; miesto výskytu určitého javu; miesto, po ktorom sa niekto pohybuje; pracovná oblasť

 • teres

  - oblý, hladký, okrúhly

 • teres, teretis

  - oblý, hladký, okrúhly

 • terestrický, terestriálny

  - pevninský; pozemský, týkajúci sa Zeme

 • teretis

  - oblý, hladký, okrúhly

 • tergo

  - zadná strana

 • tergum

  - chrbát

 • terhac

  - v spišskom nárečí - trhať

 • teriér

  - anglické plemeno poľovníckych, prípadne spoločenských psov

 • terigat (sa)

  - v trnavskom nárečí - motať sa

 • terigénny

  - pevninový, vzniknutý na pevnine

 • teriológia

  - náuka o cicavcoch, mamaliológia

 • teriomorfizmus

  - predstava boha v podobe zvieraťa; zobrazovanie boha vo zvieracej podobe, zoomorfizmus

 • teritorialita

  - právna zásada, podľa ktorej sa pri posudzovaní právnych skutočností aplikuje právny poriadok príslušného územia

 • teritoriálny

  - územný, týkajúci sa určitého územia

 • teritórium

  - územie, obvod; štátne územie; vymedzená časť územia spadajúca pod jednotnú správu (štátnu, cirkevnú a pod.)

 • terkac

  - v spišskom nárečí - trkať, klať

 • terlo

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - strúhadlo

 • term

  - energetický stav atómu alebo molekuly; konštrukčný prvok v jazyku konceptuálnej schémy, ktorý slúži ako odkaz na entitu

 • terma

  - prírodný horúci prameň, žriedlo; starorímske verejné kúpele

 • termálna voda

  - minerálna voda s teplotou nad 20 °C

 • termálne vody

  - minerálne vody teplejšie ako 25 stupňov Celzia

 • termálny, termický

  - tepelný, horúci, vzťahujúci sa k horúcim žriedlam alebo k teplu

 • termidor

  - jedenásty mesiac francúzskeho revolučného kalendára z 18. storočia

 • termika

  - zvislá činnosť tepelných vzdušných prúdov, dôležitá pre bezmotorové lietanie; náuka o teple a s ním súvisiacich javoch; prúd stúpajúceho teplého vzduchu

 • termín

  - lehota, stanovená alebo dohodnutá; odborný výraz alebo pomenovanie

 • terminácia

  - ukončenie chemickej reakcie, zánik aktívnych centier reťazových a katalyzovaných reakcií

 • terminačný kodón

  - jeden z troch kodónov (UAG, UAA, UGA), ktoré zapríčiňujú ukončenie syntézy proteínu.

 • terminal

  - koncové zariadenie pri diaľkovom prenose dát (napojenie na počítač)
  - prekladište, konečná stanica; vstupné a výstupné zariadenie počítača

Pozri výraz TER v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Nárečový slovník: s, sekvest, noh, nit, zad, ha, da, vo, surc, phe, ter, oharek, e t, oki, ela
Lekársky slovník: eupraxia, , rudens, gyri, , g50, catamenia, serozny, hiv, odb, nav, sty, far, acidifik cia, d
Technický slovník: ca, tri, det, ava, demo, ideå, m ã, hdtv, åˆa, vol, oop, on demand report, ajax, qa, ye
Ekonomický slovník: kom, zkp, hun, pem, hr4, rk, pnw, pqt, kuk, ga, tsr, sys, dze, zus, pri
Slovník skratiek: r, kob, scv, rea, p05, hed, sdd, hvv, chz, xsj, ssm, uat, mvo, de, na