Hľadaný výraz "ten" v Slovníku cudzích slov

nájdených 152 výsledkov (2 strán)

 • TEN

  - Skratka učebného predmetu Textilné návrhárstvo

 • ten pec

  - v spišskom nárečí - tá pec

 • tenacita

  - stuhnutosť, napätosť, tuhosť

 • tenacitas

  - "tvrdošijnosť, neústupnosť, tvrdohlavosť
  - tvrdošijnosť, neústupnosť, tvrdohlavosť

 • tenaculum

  - držadlo

 • tenalgia

  - šľachová bolesť
  - bolesť šľachy

 • tenardit

  - síran sodný, kosoštvorcový nerast

 • tenaty

  - trojdielna lovecká sieť; nástrahy, osídla

 • tenax

  - pevný, pevne držiaci

 • tendencia

  - úsilie, smer snaženia; úmysel, sklon; smer vývoja

 • tendenčný

  - zameraný, prejavujúci úmysel; zaujatý

 • tender

  - príves lokomotívy na dopravu uhlia a vody; sprievodná loď; verejná písomná ponuka na prevedenie prác alebo dodávku zariadení a tovaru

 • tendineus

  - šľachový

 • tendinitída

  - zápal šľachy

 • tendinitída, tendinitis

  - zápal šľachy

 • tendinitis

  - zápal šľachy

 • tendinomuscularis

  - tendinomuskulárny, týkajúci sa šľachy a svalu

 • tendinosus

  - bohatý na šľachy, šľachovitý

 • tendinosutura

  - chirurgické zošitie šľachy

 • tendinosutura, tenosutura,

  - chirurgické zošitie šľachy

 • tendo

  - šľacha

 • tendo-

  - prvá časť zložených slov s významom šľacha, šľachový

 • tendomyosis

  - tendomyóza, degeneratívne ochorenie šľachy vrátane časti svaloviny

 • tendopathia

  - tendopatia, označenie pre ochorenia šliach

 • tendoperiostosis

  - tendoperiostóza, zápal šľachy s časťou okostice

 • tendoplastica

  - tendoplastika, plastická operácia na šľache

 • tendoplastika

  - plastická operácia šľachy

 • tendorafia

  - chirurgické zošitie šľachy

 • tendosynovitída

  - zápal šľachovej pošvy

 • tendosynovitis

  - tendosynovitída, tenosynovitída, zápal šľachovej pošvy
  - zápal šľachovej pošvy

 • tendosynovitis, tenosynovitis

  - tendosynovitída, tenosynovitída, zápal šľachovej pošvy

 • tendotomia

  - tendotómia, tenotómia, chirurgické preťatie šľachy

 • tendotomia, tenotomia

  - tendotómia, tenotómia, chirurgické preťatie šľachy

 • tendovaginitis

  - tendovaginitíida, tenovaginitída, zápal šľachovej pošvy

 • tendovaginitis, tenovaginitis,

  - tendovaginitíida, tenovaginitída, zápal šľachovej pošvy

 • tenebrizmus

  - maľba prudko striedajúca svetlo a tieň, temnosvit, šerosvit

 • tenectomia

  - tenektómia, operačné odstránenie časti šľachy

 • tenektómia

  - chirurgické vyňatie časti šľachy

 • tenerifa

  - šitá krajka

 • tenesmus

  - bolestivé nutkanie na stolicu (tenesmus rectalis) alebo močenie (tenesmus vesicalis)

 • tenezmus

  - bolestivé nutkanie (napr. na močenie, na stolicu)
  - nutkanie na stolicu

 • tenge

  - základná menová jednotka v Kazachstane

 • tenióza, teniáza

  - črevné parazitárne ochorenie vyvolané pásomnicou

 • tenis

  - loptová hra dvoch alebo štyroch hráčov s tenisovou raketou

 • tenit

  - prirodzená zliatina železa a niklu obsiahnutá v meteoritoch

 • tennó

  - v japončine nebeský vládca, oficiálny titul japonského cisára

 • tenodesis

  - tenodéza, operačné spevnenie, upevnenie šľachy ku kosti

 • tenodynia

  - tenodýnia, tenontodýnia, bolesť šliach

 • tenomyotomia

  - tenontomyotomia, tenomyotómia, tenontomyotómia, chirurgické preťatie šľachy a svalu

 • tenon

  - šľacha

 • tenonectomia

  - tenonektómia, operačné odstránenie šľachy alebo jej časti

 • tenonitis

  - tenonitída, tenontitída, zápal šľachy

 • tenonitis, tenontitis

  - tenonitída, tenontitída, zápal šľachy

 • tenontitis

  - tenonitída, tenontitída, zápal šľachy

 • tenontographia

  - tenontografia, znázornenie šliach pomocou kontrastnej látky

 • tenontophyma

  - tenontofýma, tenofýma, kostný alebo chrupkový výrastok na šľache

 • tenontoplastica

  - tenontoplastika, tenoplastika, plastická operácia na šľachách

 • tenontoplastica, tenoplastica,

  - tenontoplastika, tenoplastika, plastická operácia na šľachách

 • tenoplastica

  - tenontoplastika, tenoplastika, plastická operácia na šľachách

 • tenor

  - najvyšší mužský hlas

 • tenorrhaphia

  - tenoráfia, operačné zošitie šľachy

 • tenostosis

  - tenostóza, skostnatenie šľachy

 • tenosutura

  - chirurgické zošitie šľachy

 • tenosynovectomia

  - tenosynovektómia, chirurgické odstránenie, resekcia šľachovej pošvy

 • tenosynovioma

  - tenosynovióm, nádor šľachovej pošvy

 • tenosynovitis

  - tenosynovitída, zápal šľachovej pošvy
  - tendosynovitída, tenosynovitída, zápal šľachovej pošvy

 • tenotomia

  - tenotómia, chirurgické preťatie šľachy
  - tendotómia, tenotómia, chirurgické preťatie šľachy
  - chirurgické preťatie šľachy

Pozri výraz TEN v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy: