Hľadaný výraz "tel" v Slovníku cudzích slov

nájdených 144 výsledkov (2 strán)

 • TEL

  - Skratka učebného predmetu Telekomunikačná technika

 • teľa

  - v spišskom nárečí - toľký, -á, -é

 • tela

  - pletivo, tkanivo, väzivo, bunkové tkanivo
  - v spišskom nárečí - toľký, -á, -é
  - tkanivo, väzivo; riedka bavlnená tkanina

 • telalgia

  - bolesť prsnej bradavky

 • telamon

  - podpera, spravidla v priečelí budovy v podobe obrej mužskej postavy, atlant

 • telangiectasia

  - telangiektázie, rozšírenie koncových ciev

 • telangiectaticus

  - telangiektatický, týkajúci sa rozšírenia drobných ciev

 • telangiectodes

  - telangiektodes, obsahujúci veľa ciev (napr. nádor)

 • telangiektázia

  - rozšírenie koncových ciev

 • telangiitis

  - telangiitída, zápal koncových ciev, kapilár

 • telangioma

  - telangióm, nádor z ciev tvorený rozšírenými kapilárami a konečnými arteriolami

 • telangiosis

  - telangióza, ochorenie kapilár a koncových tepienok

 • telco

  - telephone company telekomunikačná spoločnosť

 • tele

  - v spišskom nárečí - toľký, -á, -é

 • tele-

  - prvá časť zložených slov s významom ďaleko, na diaľku, diaľkový; televízny

 • teleangiektázia

  - trvalé rozšírenie kapilár viditeľných na koži v podobe červených nitiek

 • telecardiographia

  - telekardiografia, prenášanie elektrokardiogramu na diaľku (napr. pomocou telefónu)

 • telediastolicus

  - telediastolický, vzťahujúci sa ku koncu diastoly

 • telefax

  - fax, prístroj na odosielanie a prijímanie textových dokumentov alebo kresieb elektronickou cestou telefónnymi linkami

 • telegnózia

  - schopnosť poznávať predmety a udalosti na diaľku

 • telegrafia

  - diaľkový prenos informácií rádiom alebo po vedení s trvalým grafickým výstupom na prijímacej strane

 • telegrafštangľa

  - v spišskom nárečí - telefónny stĺp

 • telegram

  - písomná správa, oznámenie poslané telegrafickou cestou

 • telekinesis

  - telekinéza, predpokladaná schopnosť vyvolávať mechanické účinky, napr. pohyby telies na diaľku pôsobením vôle

 • telekinéza

  - schopnosť vyvolávať pohyby predmetov psychickým pôsobením a bez dotyku ktoroukoľvek časťou tela

 • telekomunikácie

  - súhrn všetkých diaľkových spojových prostriedkov; oznamovacia technika

 • telemark

  - obrat, otočka, napr. v tanci; zmena smeru jazdy na lyžiach; doskoková pozícia v skokoch na lyžiach

 • telemarketing

  - predaj cez telefón

 • telemechanika

  - riadenie činnosti strojov alebo zariadení na diaľku; zariadenie na tento účel

 • telemeter

  - diaľkomer

 • telemetria

  - telemetria, meranie, snímanie na diaľku bezdrôtovou cestou (napr. EKG záznamu)

 • telemorfa

  - vývoj húb, v ktorom sa tvorí zygota

 • telemorfia

  - pôsobenie chemotropických látok na konkrétny organizmus na diaľku

 • telencefalon

  - najvyšší oddiel centrálnej nervovej sústavy, veľký mozog

 • telencephalicus

  - telencefalický, týkajúci sa veľkého mozgu

 • telencephalon

  - telencefalon, veľký, koncový mozog

 • teleobjektív

  - optické zariadenie na fotografovanie vzdialených predmetov

 • teleológia

  - teória o účelnosti všetkého diania a vývoja, o tom, že celé svetové dianie prebieha podľa vopred daného plánu k určenému cieľu

 • teleonómia

  - cieľové zameranie systémov v živej prírode

 • telepathia

  - telepatia, pôsobenie na diaľku, prenášanie myšlienok, predstáv na diaľku, údajná schopnosť sledovať myšlienky iného človeka bez zmyslových orgánov

 • telepatia

  - prenášanie myšlienok; jasnovidectvo

 • telepok

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - motýľ

 • teleprint

  - diaľnopis

 • teleradiogramma

  - telerádiogram, rtg snímok robený z väčšej vzdialenosti

 • teleradiographia

  - telerádiografia, rtg vyšetrovanie, pri ktorom je zdroj lúčov vo väčšej vzdialenosti od tela

 • teleran

  - navigačný systém na pristávanie lietadiel pri zlej viditeľnosti

 • telereceptor

  - telereceptor, receptor zachytávajúci podnety z diaľky (zrak, sluch, čuch)

 • telerecording

  - záznam televízneho obrazu na film

 • teleroentgenogramma

  - telerentgenogram, diaľkový röntgenový snímok, napr. hrudníka, s ohniskovou vzdialenosťou 2 m, umožňujúci získať skutočnú veľkosť srdca

 • teleroentgenoscopia

  - telerentgenoskopia, vyšetrovanie röntgenovými lúčmi s najväčšou možnou ohniskovou vzdialenosťou

 • teleroentgenotherapia

  - telerentgenoterapia, liečebné ožarovanie röntgenovými lúčmi z veľkej vzdialenosti

 • teleshopping

  - druh televíznej reklamy, predaj prostredníctvom televíznej obrazovky

 • teleskop

  - veľký astronomický ďalekohľad

 • telestézia

  - v parapsychológii vnímanie bez účasti známych zmyslových orgánov, pri ktorom sa spájajú informácie so špecifickým objektom s pohybovou reakciou na ne, napr. prútkarstvo

 • telesystolicus

  - telesystolický, vzťahujúci sa ku koncu srdcovej systoly

 • teletherapia

  - teleterapia, liečba sugesciou

 • televízia

  - prenos obrazu a zvuku na diaľku pomocou elektromagnetických vĺn a ich zobrazenie na obrazovke televízora

 • televízor

  - prístroj na zobrazovanie diaľkovo prenášaných obrazov – televízneho vysielania
  - prístroj na zobrazovanie diaľkovo prenášaných obrazov - televízneho vysielania

 • telex

  - medzinárodné označenie diaľnopisu

 • teli

  - v spišskom nárečí - toľký, -á, -é

 • teľiga

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - vozík

 • teliha

  - v horno-šarišskom nárečí - časť gazdovského voza (predná a zadná teliha)

 • telikvo

  - v bansko-štiavnickom nárečí - mnoho

 • telinkoslava

  - v spišskom nárečí - toľko, trošku, menej ako trošku

 • teľko slavka

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - trošililinku

 • tellur

  - prvok zn. Te

 • tellus

  - zem, pôda

 • telmaplanktón

  - planktón v menších stojatých vodách

 • Telnet

  - Program, ktorý umožňuje pripojenie k počítaču zo systémom Unix. Po pripojení môže uživateľ zadávať textové príkazy, komunikovať a prenášať dáta. Systém je veľmi jednoduchý zato však primitívny v textovom režime a skôr určený profesionálom.

 • teľo

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - toľko
  - v spišskom nárečí - toľko, trošku, menej ako trošku

 • telodendron

  - telodendrón, nervové zakončenie na periférii, telodendria

 • telofáza

  - štádium bunkového delenia, začína sa vtedy, keď dcérske chromozómy dosiahnu opačné póly deliacej sa bunky, a trvá až do utvorenia dvoch interfázových dcérskych buniek.
  - štvrtá fáza nepriameho delenia bunkového jadra, pri ktorej sa tvoria dcérske jadrá a delí sa cytoplazma

 • telogenum

  - telogén, konečná, pokojová fáza vlasového folikulu

Pozri výraz TEL v synonymickom slovníku slovenčiny.