Hľadaný výraz "tač" v Slovníku cudzích slov

nájdených 139 výsledkov (2 strán)

 • tač

  - v spišskom nárečí - aut (šport)

 • TAC

  - Skratka učebného predmetu Technické aplikácie chémie

 • TACD

  - skratka pre Transatlantic Consumer Dialogue - Transatlantický spotrebiteľský dialóg

 • tacet

  - v hudbe: dlhšia odmlka hlasu alebo nástroja

 • taches bleues

  - modravé škvrny po poštípaní

 • taches noires

  - malý, guľatý fľak po uštipnutí kliešťom

 • tachistoscopia

  - "tachistoskopia, vyšetrenie postrehu, schopnosti rýchlo si pamätať
  - tachistoskopia, vyšetrenie postrehu, schopnosti rýchlo si pamätať

 • tachistoskop

  - prístroj merajúci rýchlosť postrehu na základe rýchleho striedania obrázkov a lístkov s písmenami

 • tacho-, tachy-, tacheo-, tachisto-, tachysto-

  - prvá časť zložených slov s významom rýchlosť, rýchly

 • tachograf

  - zariadenie zaznamenávajúce rýchlosť vozidla, jeho zastavenie, odstavenie a pod. na papierový kotúč

 • tachogramma

  - tachogram, záznam rýchlosti krvného prietoku

 • tachometer

  - rýchlomer, otáčkomer

 • tachya(r)rhytmia

  - tachyarytmia, porucha srdcového rytmu so zrýchlenou frekvenciou srdca

 • tachyarytmia

  - porucha srdcového rytmu v zmysle zrýchlenia srdcovej frekvencie

 • tachycardia

  - tachykardia, zrýchlenie srdcovej činnosti nad 90 tepov za minútu

 • tachyfágia

  - rýchle hltanie, hltavosť

 • tachyfemia

  - tachyfémia, nápadne zrýchlené tempo reči
  - rýchle hovorenie až k nezrozumiteľnosti, tachylália

 • tachygenesis

  - tachygenéza, zrýchlený vývoj zárodku s vynechaním niektorých embryonálnych štádií

 • tachygrafia

  - písanie skráteným spôsobom, tesnopis, rýchlopis, brachygrafia

 • Tachykardia

  - zrýchlenie srdcového rytmu (srdce bije rýchlejšie ako 100-krát za minútu)
  - zrýchlená srdcová činnosť nad 90 tepov za minútu, opak brachykardie

 • tachylalia

  - tachylália, zrýchlená reč, zrýchlenie tempa reči až k nezrozumiteľnosti
  - rýchle hovorenie až k nezrozumiteľnosti

 • tachymeter

  - prístroj na meranie uhlov a vzdialeností v teréne

 • tachyóny

  - hypotetické častice, ktoré sa pohybujú len nadsvetelnou rýchlosťou

 • tachyph(r)asia

  - tachyf(r)ázia, rýchla reč

 • tachyphagia

  - tachyfágia, rýchle prehĺtanie, hltanie

 • tachyphrenia

  - tachyfrénia, abnormálne rýchle myslenie, rýchle chápanie

 • tachyphylaxis

  - tachyfylaxia, rýchle oslabovanie účinku opakovaných dávok liečiva, podávaných v krátkych intervaloch

 • tachypnoe

  - zrýchlené dýchanie
  - zrýchlený dych

 • tachypsychia

  - tachypsychia, zrýchlenie myšlienkových procesov

 • tachyuria

  - tachyúria, chorobne zrýchlená tvorba moča a jeho časté vylučovanie

 • TACIS

  - skratka pre Technical Assistance to the Common-wealth of Independent States and Georgia - Technická pomoc pre SNŠ a Gruzínsko

 • táčky

  - v trnavskom nárečí - fúrik

 • TACs

  - skratka pre total allowable catches - celkový povolený výlov
  - z angl. Total Access Communications System - plne prístupný komunikačný systém

 • TACS

  - z angl. Total Access Communications System - plne prístupný komunikačný systém

 • tactilis

  - hmatný, dotykový

 • tactio

  - dotyk, hmat

 • tactivus

  - hmatový

 • tactus

  - hmat, dotyk, dotýkanie

 • Achillova päta

  - ľahko zraniteľné, citlivé miesto niekoho, podľa starogréckej báje o hrdinovi Achillovi, ktorý bol zraniteľný len na päte

 • afrikáta

  - spoluhláska vznikajúca splynutím sykavky so zubnou spoluhláskou

 • anachoréta

  - pustovník

 • apologéta

  - obhájca nejakého učenia alebo myšlienky

 • asibiláta

  - polosykavka

 • askéta

  - kajúcnik, sebatrýzniteľ; človek vedúci odriekavý život

 • aspiráta

  - spoluhláska sprevádzaná prídychom, napr. th, ph, kh
  - spoluhláska sprevádzaná prídychom, napr. th, ph, kh)

 • bašta

  - vysunutá veža tvoriaca súčasť hradbového opevnenia

 • bhikh askéta

  - kajúcnik, žobravý mních u hinduistov a budhistov

 • bukréta

  - v bansko-štiavnickom nárečí - kytica

 • cenogaméta

  - rozmnožovacia bunka s viacerými jadrami

 • dáta

  - skutočnosti, údaje, napr. životopisné; údaje spracovávané počítačom

 • ďesáta

  - v oravskom nárečí - desiata

 • diéta

  - zdravotnícky upravené jedlá a nápoje; lekársky predpísaný spôsob výživy; náhrada stravného pri práci mimo pracoviska

 • dzéta

  - v gréckej abecede znak pre „dz“

 • evolúta rovinnej krivky

  - v matematike množina stredov krivosti v bodoch danej krivky

 • foršta

  - v spišskom nárečí - fošňa

 • gemináta

  - zdvojená spoluhláska alebo písmeno

 • generácia počítačov

  - klasifikácia počítačov založená najmä na elektronickej technológii používanej pri výrobe

 • kantáta

  - rozsiahla symfonická skladba pre orchester, zbor a sólových spevákov; oslavná báseň

 • katechéta

  - učiteľ náboženstva

 • kométa

  - kozmické teleso tvorené jadrom s komou a chvostom, vlasatica

 • koordináta

  - súradnica

 • kóta

  - číslo, ktoré udáva výšku zemepisného bodu nad hladinou mora; v geometrii číslo určujúce rozmer; vrchol hory, údaj výšky

 • kruciáta

  - stredoveká križiacka výprava

 • kvóta

  - stanovený počet, podiel, pomerná časť

 • ľušta

  - v šarišskom nárečí - nečas

 • maštaľeň

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - maštaľ

 • metadáta

  - dáta popisujúce dátové prvky a dátové štruktúry

 • mikropočítač

  - číslicový počítač, ktorého základná jednotka obsahuje jeden alebo niekoľko mikroprocesorov, pamäť a vstupné a výstupné jednotky

 • minúta

  - jednotka času, 60 sekúnd; šesťdesiatina uhla, jednotka oblúkového stupňa; okamih, chvíľka

 • oleáta

  - nákres na priesvitnom papieri, priesvitka

 • oomycéta

  - druh nižších húb

 • Pišta

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - Štefan

 • planéta

  - teleso obiehajúce okolo Slnka; obežnica; lístok s predpoveďou fiktívnej budúcnosti predávaný napr. na jarmokoch

 • počta

  - v trnavskom nárečí - pošta

 • poét, poéta

  - básnik

 • ráta

  - starší výraz pre splátku dlhu

 • rehydra(ta)tio

  - rehydra(tá)cia, liečebné zavodnenie organizmu, doplnenie vody (tekutiny) v organizme

 • šiíta

  - príslušník islamského prúdu uznávajúceho iba korán a neuznávajúceho sunnu

 • sonáta

  - komorná viacvetová inštrumentálna skladba pre sólový nástroj s doprovodom alebo bez neho

 • spirochéta

  - jednobunkový choroboplodný organizmus

 • ta

  - v spišskom nárečí - nuž

Pozri výraz TAČ v synonymickom slovníku slovenčiny.