Hľadaný výraz "tý" v slovníku cudzích slov

nájdených 538 výsledkov (5 strán)

 • tyrania

  - krutovláda, násilie, útlak

 • tyranosaurus

  - vyhynutý dvojnohý dravý veľjašter z obdobia hornej kriedy v Severnej Amerike

 • tyreogénny

  - vznikajúci v štítnej žľaze

 • tyreoglobulín

  - bielkovina obsahujúca jód, používaná pri liečbe niektorých ochorení štítnej žľazy

 • tyreoidea

  - štítna žľaza

 • tyreoidektómia

  - odstránenie štítnej žľazy

 • tyreoiditída

  - zápal štítnej žľazy

 • tyreoiditída, tyreoiditis

  - zápalové ochorenie štítnej žľazy

 • tyreológia

  - odbor, ktorý sa zaoberá chorobami štítnej žľazy, ich liečbou a prevenciou

 • tyreopatia

  - ochorenie štítnej žľazy (všeobecne)

 • tyreotoxikóza

  - choroba spôsobená zvýšenou tvorbou a vylučovaním hormónu štítnej žľazy, tzv. Basedowova choroba

 • tyreotropín

  - hormón vylučovaný predným lalokom hypofýzy

 • tyreóza

  - chorobné prejavy zvýšenej činnosti štítnej žľazy

 • tyrfobiont

  - živočích žijúci len na rašeliniskách

 • tyristor

  - polovodičový spínací prvok, riadený usmerňovač

 • tyrkys

  - zásaditý fosforečnan meďnatohlinitý, bledomodrý až zelený drahokam

 • tyroidektómia

  - chirurgické odstránenie štítnej žľazy

 • tyrolienna

  - ľudový spoločenský tanec v Tirolsku; tirolská pieseň s jódlovaním

 • tyrosinosis

  - tyrozinóza, metabolické ochorenie spôsobené poruchou premeny tyrozínu na dopamín

 • tyrosinum

  - tyrozin, aminokyselina s aromatickým jadrom

 • tyrosinuria

  - tyrozinúria, vylučovanie tyrozínu močom

 • tyrosis

  - tyróza, zosýrovatenie

 • tyroxín

  - hormón štítnej žľazy potrebný k okysličovaniu živín vo všetkých bunkách tela, tyreoidálny hormón

 • tyrozín

  - aminokyselina nachádzajúca sa v bielkovinách

 • tyrozinúria

  - vylučovanie tyrozínu močom

 • TYS

  - Skratka učebného predmetu Telesná výchova so špeciálnym zameraním

 • TYT

  - Skratka učebného predmetu Výtvarná tvorivosť

 • TYU

  - Skratka učebného predmetu Tvary umenia

 • TYVM

  - skratka z anglického "Thank You Very Much" - veľmi vám ďakujem

 • ablegát

  - v bansko-štiavnickom nárečí - poslanec do parlamentu

 • absorbát

  - pohltená látka

 • acetát

  - octan, soľ alebo ester kyseliny octovej

 • achát

  - odroda prírodného oxidu kremičitého, farebný polodrahokam

 • achromát

  - optická sústava odstraňujúca tzv. farebnú chybu

 • adaptát

  - pozorovateľný výsledok adaptácie organizmu

 • adoptát

  - osvojenec

 • adresát

  - osoba, ktorej je určená zásielka; príjemca správy, oznámenia a pod.

 • adsorbát

  - pohlcovaná látka

 • adstrát

  - jazyk vytvorený spojením dvoch jazykov, z ktorých ani jeden nezanikol

 • advokát

  - právnik poskytujúci právnu pomoc; obhajca, zástanca

 • agát

  - strom s výrazne voňavými kvetmi a ostrými tŕňmi, patriaci do čeľade bôbovitých

 • aglomerát

  - zhluk; spečenec, spečená ruda; hornina z veľkých úlomkov sopečných látok a tufu

 • aglutinát

  - pevná červená kamenná látka vytvorená aglomeráciou a spečením úlomkov sopečných látok a tufu

 • agnát

  - pokrvný príbuzný v mužskej línii

 • agregát

  - prepojenie, spojenie, zoskupenie, napr. strojov, kryštálov a pod.; pôdny prvok vytvorený zlúčením častíc pôdy pôsobením určitých biologických, chemických a fyzikálnych procesov

 • agrokombinát

  - združený poľnohospodársky podnik, združenie viacerých poľnohospodárskych výrobných odvetví

 • akrylát

  - umelá živica

 • aksamít

  - hodvábny zamat

 • akurátňe

  - v oravskom nárečí - práve
  - v šarišskom nárečí - poriadne

 • akút

  - ostrý prízvuk v niektorých jazykoch, jeho značka

 • albuminát

  - soľ albumína
  - soľ albumína

 • alegát

  - doslovný citát z listiny alebo zákona
  - doslovný citát z listiny alebo zákona

 • aleuronát

  - pšeničný lepok v sušenom stave, používa sa v potravinárskom priemysle
  - pšeničný lepok v sušenom stave, používa sa v potravinárskom priemysle

 • alikvotné tóny

  - vedľajšie tóny, ktoré znejú súčasne so základným tónom
  - vedľajšie tóny, ktoré znejú súčasne so základným tónom

 • almukantarát

  - v astronómii myslená kružnica rovnobežná s obzorníkom
  - v astronómii myslená kružnica rovnobežná s obzorníkom

 • alotransplantát

  - darca aj príjemca transplantátu sú príslušníkmi toho istého druhu, ale nie sú geneticky identickí.

 • alternát

  - náhradník za niektorého člena delegácie; zásada v striedaní poradia podpisov zmluvných strán na medzinárodnej zmluve
  - náhradník za niektorého člena delegácie; zásada v striedaní poradia podpisov zmluvných strán na medzinárodnej zmluve

 • alumnát

  - internát pre výchovu katolíckych kňazov
  - internát pre výchovu katolíckych kňazov

 • antikvariát

  - predajňa použitých kníh a hudobnín, starých grafík a pod.
  - predajňa použitých kníh a hudobnín, starých grafík a pod.

 • antipasát

  - celoročne vanúci vietor smerujúci od rovníka k subtrópom
  - celoročne vanúci vietor smerujúci od rovníka k subtrópom

 • aparát

  - prístroj, zariadenie; sústava prístrojov alebo pomôcok; orgány, inštitúcie alebo organizácie; orgány verejnej správy
  - prístroj, zariadenie; sústava prístrojov alebo pomôcok; orgány, inštitúcie alebo organizácie; orgány verejnej správy

 • apetít

  - chuť, predovšetkým do jedla
  - chuť, predovšetkým do jedla

 • aplanát

  - objektív s odstránenými optickými chybami
  - objektív s odstránenými optickými chybami

 • apochromát

  - optická sústava s korigovanou otvorovou a farebnou chybou
  - optická sústava s korigovanou otvorovou a farebnou chybou

 • árešt

  - v trnavskom nárečí - vezenie
  - starší ľudový výraz pre väzenie
  - starší ľudový výraz pre väzenie

 • asignát

  - osoba, ktorá plní záväzok na príkaz tretieho; papierový peniaz za Veľkej francúzskej revolúcie v 18. storočí
  - osoba, ktorá plní záväzok na príkaz tretieho; papierový peniaz za Veľkej francúzskej revolúcie v 18. storočí

 • astát

  - rádioaktívny prvok, značka At
  - rádioaktívny prvok, značka At

 • atentát

  - vražedný útok na spoločensky významnú osobu
  - vražedný útok na spoločensky významnú osobu

 • atlét

  - športovec pestujúci atletiku; silák
  - športovec pestujúci atletiku; silák

 • atribút

  - prívlastok, príznačná vlastnosť, podstatný znak predmetu; vetný člen rozvíjajúci podstatné meno a bližšie určujúci jeho význam, prívlastok; symbolický predmet určujúci obraz alebo sochu
  - prívlastok, príznačná vlastnosť, podstatný znak predmetu; vetný člen rozvíjajúci podstatné meno a bližšie určujúci jeho význam, prívlastok; symbolický predmet určujúci obraz alebo sochu

 • audioštúdio

  - štúdio zariadené na nahrávanie zvuku
  - štúdio zariadené na nahrávanie zvuku

 • autoportrét

  - vlastná podobizeň umelca
  - vlastná podobizeň umelca

 • autoreferát

  - správa o vlastnom diele; útvar riadiaci autodopravu podniku
  - správa o vlastnom diele; útvar riadiaci autodopravu podniku

 • autotransplantát

  - štep príjemcovho tkaniva.

 • avalát

  - zmenkový dlžník, za ktorého sa zaručil aval
  - zmenkový dlžník, za ktorého sa zaručil aval

 • beat, bít

  - základný rytmus džezu; big beat, bigbít

 • bikarbonát

  - kyslý uhličitan

 • bikvadrát

  - štvrtá mocnina nejakej veličiny

 • brakteát

  - stredoveká minca s jednostranným razením

 • brokát

  - ťažká hodvábna tkanina pretkaná striebornými alebo zlatými niťami

 • bunky T

  - malé lymfocyty závislé od týmu, ktoré sú zodpovedné za bunkami sprostredkované prejavy imunitnej odpovede.

Pozri výraz TÝ v synonymickom slovníku.