Hľadaný výraz "sy" v Slovníku cudzích slov

nájdených 531 výsledkov (5 strán)

 • SY

  - Sýrska arabská republika, skrátený názov Sýria. Skratka štátu.

 • SYA

  - Skratka učebného predmetu Systémová analýza

 • SYB

  - Skratka učebného predmetu Spracovanie biomasy

 • sybaritizmus

  - pôžitkárstvo, rozmarnosť

 • SYC

  - Seychelská republika, skrátený názov Seychely. Skratka štátu.

 • sychnuria

  - sychnúria, časté močenie (polakizúria)

 • sycígia

  - začiatok novolunia alebo úplnku Mesiaca

 • sycosis

  - sykóza, kožné ochorenie prejavujúce sa ohraničenými zápalovými ložiskami v koži

 • SYD

  - Austrália, Sydney Airport - skratka pre letisko
  - Skratka učebného predmetu Špeciálna výživa a dietetika

 • syfilid

  - syfilitická vyrážka

 • syfilis

  - pohlavná choroba, tzv. lues alebo tvrdý vred

 • SYGMA

  - skratka pre Syndicat professionel francais des constructeurs de tracteurs et machines agricoli - Francúzsky ústredný zväz výrobcov poľnohospodárskej techniky

 • SYK

  - Skratka učebného predmetu Systémy kvality

 • sykofant

  - staroaténsky žalobca z povolania; zradca, udavač; žalobník

 • sykomora

  - figovník

 • sykóza

  - kožné ochorenie vo vlasoch a na tvári

 • sylaba

  - slabika

 • sylabizmus

  - princíp usporiadania verša na základe ustáleného počtu slabík

 • sylabotonizmus

  - princíp usporiadania verša na základe pravidelného striedania prízvučných a neprízvučných slabík v radoch s rovnakým počtom slabík

 • sylabus

  - prehľad alebo výťah z obsiahleho vedeckého diela

 • sylfa, sylfida

  - krehké, nežné ženské stvorenie; ženský duch vzduchu; éterické stvorenie; pôvabné dievča

 • sylogizmus

  - úsudok zo všeobecného na zvláštne; logická sústava troch výrokov, keď z dvoch predpokladov je vyvodený záver

 • sylvanit

  - nerast zo skupiny teluridov

 • sylvín

  - chlorid draselný, nerast používaný na výrobu hnojív

 • sym

  - s, spolu

 • symachia

  - spojenectvo, spoločenstvo spojencov

 • SYMANTEC

  - softvérová firma, autor známeho Norton Commandera, Norton Utility, Norton Antivirus, pcANYWHERE

 • symbiont

  - organizmus žijúci s iným organizmom v symbióze

 • symbiosis

  - symbióza, spolužitie dvoch alebo viacerých jedincov vo vzájomnom prospechu

 • symbióza

  - vzájomne užitočné súžitie organizmov rôzneho rodu

 • symblepharon

  - symblefarón, zrastenie jedného alebo oboch viečok s očným bulbom

 • symbol

  - znak, znamenie; predmet, ktorý predstavuje všeobecnejší pojem; znamenie s hlbším alebo skrytým významom; znak matematickej veličiny; chemická značka prvku

 • symbolika

  - používanie znamení na označovanie alebo oznámenie, symbolistika, symbolizovanie

 • symbolizmus

  - používanie symbolov, symbolický význam, symbolika; umelecký smer konca 19. storočia

 • symbolon

  - symbol, znak, znamenie

 • symbolophobia

  - symbolofóbia, chorobný strach z náhlych znamení a úkazov

 • symbrachydactylia

  - symbrachydaktýlia, deformácia prstov, krátke, zrastené prsty

 • symetrála

  - osa súmernosti

 • symetria

  - súmernosť, symetričnosť

 • symetrický

  - súmerný

 • symfília

  - druh živočíšnej symbiózy, keď jeden živočích je druhým pestovaný a poskytuje mu za to sladké šťavy

 • symfónia

  - rozsiahla orchestrálna skladba o niekoľkých častiach s hlbším myšlienkovým obsahom; lahodne pôsobiaca zmes

 • symfýza

  - pevné spojenie dvoch kostí

 • symmelia

  - symmélia, jedince zrastené dolnými končatinami

 • symmelos

  - symmelus, jedinec so zrastenými dolnými končatinami

 • symmetria

  - symetria, úmernosť, súmernosť

 • symmetricus

  - symetrický, súmerný

 • sympatektómia

  - odstránenie sympatickej uzliny alebo nervu

 • sympatetické liečenie

  - pomocou zariekavania, amuletov a pod.

 • sympatetický

  - citovo rovnako naladený

 • sympathectomia

  - sympatektómia, preťatie, prerušenie sympatického nervstva, ktoré inervuje určitú oblasť

 • sympathia

  - sympatia, zhoda, náklonnosť, záľuba, príchylnosť, súcitenie, kladný vzťah k druhej osobe

 • sympathicoblastoma

  - "sympatikoblastóm, sympatoblastóm, neuroblastóm sympatika, nádor z primitívnych neuroektodermových buniek, najmalígnejší nádor útleho detstva

 • sympathicoblastoma, sympathoblastoma

  - sympatikoblastóm, sympatoblastóm, neuroblastóm sympatika, nádor z primitívnych neuroektodermových buniek, najmalígnejší nádor útleho detstva

 • sympathicoblastos

  - sympatikoblast, sympatoblast, embryonálna nervová bunka sympatika

 • sympathicoblastos, sympathoblastos

  - sympatikoblast, sympatoblast, embryonálna nervová bunka sympatika

 • sympathicogonioma

  - "sympatikogonióm, sympatogonióm, zhubný nádor zo sympatogónií (embryonálnych buniek pochádzajúcich z neurálnej lišty)

 • sympathicogonioma, sympathogonioma

  - sympatikogonióm, sympatogonióm, zhubný nádor zo sympatogónií (embryonálnych buniek pochádzajúcich z neurálnej lišty)

 • sympathicolyticus

  - sympatikolytický, mierniaci dráždenie sympatického nervstva, blokujúci adrenergné reakcie, vyvolávajúci vazodilatáciu (a-sympatolytikum), spomaľujúci srdcovú frekvenciu (b-sympatolytikum)

 • sympathicomimeticus

  - sympatikomimetický, sympatomimetický, vyvolávajúci adrenergné reakcie, stimulujúci sympatické nervstvo

 • sympathicomimeticus, sympathomimeticus

  - sympatikomimetický, sympatomimetický, vyvolávajúci adrenergné reakcie, stimulujúci sympatické nervstvo

 • sympathiconeuritis

  - sympatikoneuritída, zápal nervov sympatika

 • sympathicopathia

  - sympatikopatia, porucha funkcie sympatického nervstva

 • sympathicotonia

  - sympatikotónia, zvýšená dráždivosť sympatického nervstva

 • sympathicotripsis

  - sympatikotripsa, operačné rozrušenie uzliny sympatického nervstva

 • sympathicotropus

  - sympatikotrópny, pôsobiaci na sympatické nervstvo

 • sympathicus

  - sympatikus, sympatický nervový systém, časť autonómneho nervstva (systém cervikotorakolumbálny)

 • sympathoblastoma

  - "sympatikoblastóm, sympatoblastóm, neuroblastóm sympatika, nádor z primitívnych neuroektodermových buniek, najmalígnejší nádor útleho detstva

 • sympathoblastos

  - sympatikoblast, sympatoblast, embryonálna nervová bunka sympatika

 • sympathogonia

  - sympatogónia, nezrelá nervová bunka sympatického nervstva

 • sympathogonioma

  - "sympatikogonióm, sympatogonióm, zhubný nádor zo sympatogónií (embryonálnych buniek pochádzajúcich z neurálnej lišty)

 • sympathoma

  - gangliocellulare sympatóm gangliobukový, nádor zo zrelých nervových buniek sympatika, vyskytujúci sa najmä v dospelosti, nemá tendenciu metastázovať

Pozri výraz SY v synonymickom slovníku slovenčiny.