Hľadaný výraz "stereo" v Slovníku cudzích slov

nájdených 53 výsledkov (1 strana)

 • stereo-

  - prvá časť zložených slov s významom priestor, priestorový

 • stereoagnosis

  - stereoagnózia, neschopnosť zistiť hmatom priestorové vlastnosti predmetu

 • stereoamaurosis

  - stereoamauróza, úplný nedostatok priestorového videnia

 • stereoamblyopia

  - stereoamblyopia, slabé priestorové videnie

 • stereoanaesthesia

  - stereoanestézia, neschopnosť rozoznať predmety hmatom

 • stereoangiographia

  - stereoangiografia, röntgenové znázornenie ciev pomocou kontrastnej náplne, umožňujúce predstavu o ich priestorovom usporiadaní

 • stereoarthrolysis

  - stereoartrolýza, operačné uvoľnenie stuhnutého kĺbu

 • stereochemia

  - stereochémia, náuka o priestorovom usporiadaní atómov v molekule
  - náuka o priestorovom usporiadaní atómov v molekule

 • stereocilium

  - stereocílie, dlhé rozvetvené mikroklky vyskytujúce sa v ductus epididymis a ductus deferens

 • stereoefekt

  - priestorový vnem

 • stereofónny zvuk

  - snímaný a reprodukovaný s priestorovým vnemom

 • stereognosis

  - stereognózia, schopnosť rozoznávať pohmatom priestorové vlastnosti predmetov

 • stereografia

  - zobrazenie guľových telies v rovine

 • stereoisomeros

  - stereoizomér(y), molekuly rovnakého zloženia, líšiace sa len priestorovým usporiadaním atómov alebo atómových skupín

 • stereoizomér

  - izomér odlišujúci sa priestorovým usporiadaním atómov v molekule

 • stereoizoméria

  - odlišnosť látok v priestorovom usporiadaní atómov v molekule

 • stereometria

  - náuka o priestorových geometrických útvaroch

 • stereoplasma

  - stereoplazma, vonkajšia, tuhšia časť bunkovej protoplazmy

 • stereopsia

  - stereopsia, schopnosť priestorového videnia oboma očami, najdokonalejší stupeň videnia
  - priestorové videnie sveta, binokulárne videnie, pri ktorom vzniká aj priestorový vnem

 • stereoroentgenographia

  - stereorentgenografia, stereorádiografia, snímkovanie dvoma rtg prístrojmi súčasne s projekciou filmu, ktorá dáva trojrozmernú predstavu (stereoskiagrafia)

 • stereoscopia

  - stereoskopia, priestorové pozorovanie, vyšetrovanie

 • stereoscopicus

  - stereoskopický, javiaci sa priestorovo, plasticky

 • stereosensorium

  - priestorové vnímanie, vnímanie hmatom

 • stereoskop

  - optický prístroj na priestorové vnímanie obrázkov

 • stereoskopia

  - priestorové videnie

 • stereotaxis

  - stereotaxia, stereotaktická operácia, operačná metóda využívaná v neurochirurgii umožňujúca operovať hlboké štruktúry mozgu a miechy bez ich priameho obnaženia

 • stereotropismus

  - stereotropizmus, pohyb organizmu ako reakcia na kontakt s pevným bodom, predmetom

 • stereotyp

  - jednotvárny, ustálený, obvyklý vzorec chovania, konania a myslenia

 • stereotypia

  - stereotýpia, automatické opakovanie neúčelných pohybov, fráz

 • stereotypný

  - ustálený, bežný, nemeniaci sa; jednotvárny

 • stereotypus

  - stereotyp, pevný, nemenný tvar, stav, návyk používaný automaticky

Pozri výraz STEREO v synonymickom slovníku slovenčiny.