Hľadaný výraz "stan" v Slovníku cudzích slov

nájdených 22 výsledkov (1 strana)

 • stancia

  - osemveršový básnický útvar, oktáva

 • stand-by

  - byť pripravený, v pohotovosti

 • stand-by úver

  - úver na prekonanie prechodného deficitu; pohotovostný, podporný, pripravený úver

 • standalone

  - samostatný, samostatne stojaci

 • štandard

  - obvyklá, bežná úroveň, norma, merítko, kritérium, všeobecne uznávaný vzor

 • štandarda

  - neveľká, spravidla štvorcová vlajka, koruhva, prapor; doska alebo pruh látky s nápisom neseným v sprievode

 • standardisatio

  - štandardizácia, stanovenie požiadaviek na vlastnosti, zloženie alebo akosť (napr. látok alebo reakčných roztokov)

 • štandardizácia

  - jednotná úprava, normovanie, egalizácia

 • štandardný

  - jednotný, pevný, ustálený; vyrobený podľa jednotného vzoru, normy

 • standing ovation

  - potlesk postojačky

 • stanín

  - sulfid medi, cínu a železa, štvorcový nerast

 • staniol

  - veľmi tenký list cínu alebo hliníka, tenká kovová fólia

 • stannifer

  - obsahujúci cín

 • stannosis

  - stanóza, zaprášenie pľúc oxidom cíničitým

 • stannum

  - cín, prvok zn. Sn

 • stanóza

  - zaprášenie pľúc prachom oxidu ciničitého

 • stante pede

  - keď noha ešte stojí; ihneď, okamžite; slangovo štandopéde

Pozri výraz STAN v synonymickom slovníku slovenčiny.