Hľadaný výraz "st" v Slovníku cudzích slov

nájdených 1221 výsledkov (11 strán)

 • ST

  - Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova, skrátený názov Sv. Tomáš a Princov ost.. Skratka štátu.

 • STA

  - Skratka učebného predmetu Štatistika

 • štáb

  - orgán veliteľa vyššej vojenskej jednotky; poradný alebo pracovný orgán vedúceho pracovníka

 • štabarc

  - v bansko-štiavnickom nárečí - rozruch, krik

 • Stabat mater

  - stála matka; počiatočné slovo katolíckej latinskej hymny; počiatočné slová stredovekej pašiovej sekvencie

 • stabilis

  - stabilný, pevný, stály, ustálený

 • stabilisatio

  - stabilizácia, uvedenie do pevného stavu

 • stabilita

  - pevnosť, stálosť, ustálenosť; rovnováha

 • stabilitas

  - stabilita, pevný postoj, nepohnutosť, stálosť

 • stabilizácia

  - ustálenie, upevnenie; uvedenie do pôvodného rovnovážneho stavu

 • stabilizovaný stav

  - ustálený stav

 • stabilný

  - trvalý, stály, nemenný, pevný; nepohyblivý, neprenosný

 • stáčanie vína

  - oddelenie čistého podielu vína od usadených kalov

 • staccato

  - v hudbe: odrazeno, krátko, s nedodržaním celej dĺžky tónu

 • štachel

  - v bansko-štiavnickom nárečí - hrot na palicu

 • štachitka

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - latka v plote

 • stacionár

  - zariadenie na krátkodobý pobyt so zaistenou odbornou starostlivosťou

 • stacionárny

  - stály, nemenný, pevný
  - ustálený, s pevným stanoviskom; nemenný; nezávislý na čase

 • Stack

  - zásobník

 • stacker

  - program na zvýšene kapacity pevného disku počítača

 • stactometron

  - staktometer, prístroj na meranie počtu kvapiek, napr. peristaltická pumpa na dávkovanie infúzií

 • stadiál

  - studené obdobie v dobe ľadovej

 • stadiometron

  - štádiometer, prístroj na meranie dĺžky, výšky

 • štadión

  - športové ihrisko so závodnou dráhou, spravidla trávnatou viacúčelovou plochou a stupňovitým hľadiskom; antická dĺžková miera, 147 až 192 metrov

 • stadium

  - "stupeň, obdobie, časový úsek
  - stupeň, obdobie, časový úsek

 • štádium

  - stupeň vývoja, časový úsek; obdobie

 • stadzi

  - v šarišskom nárečí - odtiaľ

 • štafáž

  - vedľajšia časť; skupina prizerajúcich sa osôb; doprovod; výzdoba, výprava

 • štafeta

  - rýchly posol; rozostavný beh v ľahkej atletike, kde pretekári pretekajú jeden po druhom na vymedzenom úseku; beh alebo jazda podobná rozostavnému behu so slávnostným posolstvom a pod.;

 • štafírovať

  - vyzbrojovať, vypracovať, vychystávať; zdobiť, najmä lemovkou; obšívať, všívať podšívku

 • štafle

  - dvojitý rebrík

 • stafylodermia

  - stafylokokmi vyvolané hnisavé ochorenie kože

 • stafylogénny

  - vyvolaný stafylokokmi

 • stafylokok

  - druh baktérie
  - guľovitý mikrób vyvolávajúci hnisanie a hnisavé vyrážky

 • stagflácia

  - obdobie recesie sprevádzané infláciou, ekonomická stagnácia

 • stagiona

  - divadelné herné obdobie, divadelná sezóna; dlhšie hosťovanie cudzieho súboru

 • stagnácia

  - zastavenie pohybu, ustrnutie, uviaznutie; nečinnosť; zastavenie hospodárskeho rozvoja spojené s poklesom investičnej činnosti a zotrvávaním výroby na rovnakej úrovni

 • stagnatio

  - stagnácia, státie, viaznutie, zastavenie, spomalenie toku krvi v cievach

 • stagnum

  - stojatá voda

 • štahetky

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - drevený plot

 • staitinodermia

  - staitinodermia, cestovité zdurenie kože najčastejšie v tvári

 • štajfák

  - v bansko-štiavnickom nárečí - klobúk

 • stalagmit

  - stojatý cencúľ

 • stalagnát

  - cencúľový stĺp, ktorý vznikol zrastením stalagmitu a stalaktitu

 • stalagnometron

  - stalagnometer, prístroj na presné meranie množstva kvapiek v danom objeme tekutiny používaný na určenie povrchového napätia tekutiny

 • stalaktit

  - visiaci, visutý cencúľ

 • stamac

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - odtiaľ

 • stamadz

  - v šarišskom nárečí - odtiaľ

 • štambľa

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - priečka rebríka

 • stamen

  - osnova, niť

 • štampedlik

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - poldecák

 • štamperík

  - v bansko-štiavnickom nárečí - pohárik

 • stancia

  - osemveršový básnický útvar, oktáva

 • stand-by

  - byť pripravený, v pohotovosti

 • stand-by úver

  - úver na prekonanie prechodného deficitu; pohotovostný, podporný, pripravený úver

 • standalone

  - samostatný, samostatne stojaci

 • štandard

  - obvyklá, bežná úroveň, norma, merítko, kritérium, všeobecne uznávaný vzor

 • štandarda

  - neveľká, spravidla štvorcová vlajka, koruhva, prapor; doska alebo pruh látky s nápisom neseným v sprievode

 • standardisatio

  - štandardizácia, stanovenie požiadaviek na vlastnosti, zloženie alebo akosť (napr. látok alebo reakčných roztokov)

 • štandardizácia

  - jednotná úprava, normovanie, egalizácia

 • štandardný

  - jednotný, pevný, ustálený; vyrobený podľa jednotného vzoru, normy

 • standing ovation

  - potlesk postojačky

 • stanín

  - sulfid medi, cínu a železa, štvorcový nerast

 • staniol

  - veľmi tenký list cínu alebo hliníka, tenká kovová fólia

 • stannifer

  - obsahujúci cín

 • stannosis

  - stanóza, zaprášenie pľúc oxidom cíničitým

 • stannum

  - cín, prvok zn. Sn

 • stanóza

  - zaprášenie pľúc prachom oxidu ciničitého

 • stante pede

  - keď noha ešte stojí; ihneď, okamžite; slangovo štandopéde

 • stapedectomia

  - stapedektómia, chirurgické odstránenie strmienka

 • stapedialis

  - stapediálny, týkajúci sa strmienka

 • stapedius

  - strmienkový

 • stapes

  - strmienok, najmenšia z troch sluchových kostičiek

 • staphyl(o)aemia

  - stafyl(o)émia, prítomnosť stafylokokov v krvi

 • staphyl(o)oedema

  - stafyl(o)edém, opuchom podmienené zväčšenie čapíka

 • staphyle

  - čapík

Pozri výraz ST v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: sóc, ukasta, my��my, trn, one, ups, c i f, abt, mmc, iec, aq, xc, tlp, tft, ppq