Hľadaný výraz "som" v Slovníku cudzích slov

nájdených 127 výsledkov (2 strán)

 • SOM

  - Somálska demokratická republika, skrátený názov Somálsko. Skratka štátu.
  - Skratka učebného predmetu Somatopédia

 • Som po asaben?

  - V rómštine - Som smiešna?

 • soma

  - telo
  - súbor orgánov a orgánových sústav človeka, ľudské telo

 • soman

  - chemická bojová látka, nervovo-paralytická tekutina s obsahom fosforu a fluóru

 • somasthenia

  - somasténia, telesná slabosť, vyčerpanosť

 • somatalgia

  - somatalgia, telesná bolesť

 • somatická mutácia

  - mutácia, ktorá vzniká v somatickej bunke a nie v zárodočnej línii.

 • somatický

  - telový
  - telový, telesný, vzťahujúci sa k telu

 • somaticosplanchnicus

  - somatosplanchnický, týkajúci sa tela a vnútorných orgánov

 • somaticus

  - somatický, telesný, týkajúci sa tela

 • somatisatio

  - somatizácia, udávanie rôznych telesných ťažkostí u ľudí s neurotickým syndrómom

 • somatizácia

  - odvedenie, prenesenie psychického napätia vzniknutého pri nedosahovaní cieľa do telesnej oblasti
  - prenesenie, odvedenie psychického napätia do telesnej oblasti

 • somato-

  - prvá časť zložených slov s významom telo, telesný

 • somatodendriticus

  - somatodendritický, somatodendritické spojenie neurónov (synapsa), kontakt dendritu jedného neurónu s telom druhého neurónu

 • somatodidymia

  - somatodidýmia, dvojčatá zrastené v oblasti trupu

 • somatogenes

  - somatogénny, telesného pôvodu, označenie pre vlastnosti telesného pôvodu

 • somatogénny

  - týkajúci sa tela, pochádzajúci z tela

 • somatoliberinum

  - hypotalamický hormón uvoľňujúci rastový hormón hypofýzy
  - hypotalamický hormón uvoľňujúci rastový hormón hypofýzy

 • somatológ

  - odborník v somatológii

 • somatologia

  - somatológia, náuka o tele, o jeho zložení, funkciách a vlastnostiach
  - teloveda, náuka o stavbe a činnosti jednotlivých orgánov ľudského tela

 • somatoma

  - "somatóm, prvosegment, somit, základ stredného zárodočného listu
  - somatóm, prvosegment, somit, základ stredného zárodočného listu

 • somatomedinum

  - somatomedín, peptidy tvorené v periférnych tkanivách vplyvom rastového hormónu hypofýzy, inzulínu podobný rastový faktor

 • somatomegalia

  - somatomegália, abnormálne veľký vzrast

 • somatometria

  - somatometria, meranie jednotlivých častí tela podľa stanovených postupov

 • somatomotoricus

  - somatomotorický, týkajúci sa hybnosti tela

 • somatopaedia

  - somatopédia, vedný odbor špeciálnej defektologickej pedagogiky, zaoberajúci sa výchovou telesne postihnutých

 • somatopagus

  - somatopagus, dvojčatá zrastené trupom

 • somatopédia

  - náuka o výchove a vzdelávaní chorých a telesne postihnutých ľudí

 • somatoplasma

  - somatoplazma, protoplazma bunky

 • somatopleura

  - somatopleura, embryonálna vrstva mezodermu priliehajúca k ektodermu

 • somatopsychicus

  - somatopsychický, vzťahujúci sa k telesným a duševným funkciám

 • somatoschisis

  - somatoschíza, vývoj plodu charakterizovaný rozštiepením trupu

 • somatoscopia

  - somatoskopia, telesná prehliadka

 • somatosexualis

  - somatosexuálny, vzťahujúci sa k telesnému a pohlavnému vývoju

 • somatosomaticus

  - somatosomatický, kontakt (synapsa) medzi telami dvoch neurónov

 • somatostatinoma

  - klinický syndróm charakterizovaný nádorom pankreasu z D-buniek Langerhansových ostrovčekov produkujúcich somatostatín

 • somatostatinum

  - somatostatín, hypotalamický hormón brzdiaci tvorbu rastového hormónu hypofýzy a pôsobiaci aj v tráviacom systéme

 • somatotomia

  - "somatotómia, anatómia ľudského tela
  - somatotómia, anatómia ľudského tela

 • somatotrofný

  - týkajúci sa rastu ľudského tela

 • somatotrophicus

  - somatotropný, majúci stimulačný vplyv na rast

 • somatotrophinum

  - somatotropín, rastový hormón tvorený v prednom laloku hypofýzy, STH

 • somatotropín

  - rastový hormón predného laloku hypofýzy

 • somatotyp

  - súhrn tvarových a funkčných telesných znakov človeka

 • somatotypus

  - somatotyp, súhrn všetkých tvarových a funkčných znakov jedinca podmienených dedičnosťou a vytváraný vplyvmi prostredia

 • šomáž

  - prerušenie výroby, zastavenie práce; ušlý zisk, nezamestnanosť; prerušenie plavby pre prekážky na vodnej ceste

 • sombrero

  - juhoamerický klobúk so širokou strechou, najmä v Latinskej Amerike

 • somelier

  - z francúzštiny - odborník na nápoje v gastronómii, s prioritným zameraním na víno a ušľachtilé liehoviny; v čase popularity jedov nasadzoval pri degustácii vína svoj život a garantoval výber kvalitného vína; v súčastnosti sa stará o život vína v najkvalitnejších reštauráciach

 • somnambul

  - námesačník

 • somnambulismus

  - námesačnosť, porucha spánku, pri ktorej spiaci človek napr. chodí alebo vykonáva zložitejšie pohyby úplne automaticky, po zobudení sa nato nepamätá

 • somnambulizmus

  - námesačníctvo, porucha spánku blízka hypnóze

 • somnambulný

  - mrákotný, nevedomý, v polospánku, nie celkom pri zmysloch

 • somnambulus

  - námesačník

 • somnifer

  - uspávajúci, prinášajúci spánok

 • somnifera

  - lieky na spanie, uspávacie prostriedky

 • somnilógia, somnilokvia

  - hovorenie zo spánku

 • somnilokvia

  - hovorenie zo spánku

 • somnipathia

  - somnipatia, porucha spánku, rušený spánok

 • somnium

  - sen, snenie

 • somnolencia

  - ľahká kvantitatívna porucha vedomia, spavosť
  - chorobná ospalosť, spavosť

 • somnolentia

  - somnolencia, ľahšia kvantitatívna porucha vedomia

 • somnolentus

  - somnolentný, spavý, ospalý, trpiaci ospalosťou

Pozri výraz SOM v synonymickom slovníku slovenčiny.