Hľadaný výraz "soc" v slovníku cudzích slov

nájdených 46 výsledkov (1 strana)

 • SOC

  - Skratka učebného predmetu Sociológia

 • soccer

  - anglické označenie európskeho futbalu

 • sociabilita

  - spoločenskosť, sklon alebo potreba sa združovať, družnosť; socialita

 • sociabilitas

  - sociabilita, schopnosť vytvárať medziľudské vzťahy, spoločenskosť

 • socialis

  - sociálny, týkajúci sa ľudskej spoločnosti, spoločenský

 • socialisatio

  - socializácia, zapojenie indivídua do ľudského spoločenstva po společenskej, pracovnej i subjektívnej stránke

 • socialita

  - sociabilita

 • socializácia

  - zospoločenštenie, zoštátnenie; uskutočnenie zásad socializmu;budovanie spoločnosti podľa zásad socializmu; proces osvojenia jazyka, ľudských foriem, noriem chovania, hodnôt, medziľudských vzťahov
  - zospoločenštenie, zoštátnenie; uskutočnenie zásad socializmu; budovanie spoločnosti podľa zásad socializmu; proces osvojenia jazyka, ľudských foriem, noriem chovania, hodnôt, medziľudských vzťahov

 • socializmus

  - spoločenské zriadenie charakteristické spoločenským vlastníctvom výrobných prostriedkov (po ich znárodnení) a vládou jednej politickej strany (komunistickej) ako aj veľkou mierou neslobody obyvateľov; učenie Marxa, Engelsa a Lenina o budovaní takejto spoločnosti
  - spoločenské zriadenie charakteristické spoločenským vlastníctvom výrobných prostriedkov (po ich znárodnení) a vládou jednej politickej strany (komunistickej) ako aj veľkou mierou neslobody obyvateľov; učenie Marxa, Engelsa a Lenina o budovaní takejto spolo

 • Sociálna fóbia

  - je považovaná za psychickú poruchu, ak človek trpí úzkosťou s telesnými prejavmi v rôznych spoločenských situáciách a táto úzkosť je tak silná, že obmedzuje jeho bežné fungovanie.

 • Sociálna úzkosť

  - úzkosť, ktorá sa vyskytuje, keď sa človek nachádza v spoločnosti druhých ľudí, a/lebo má pred nimi podať nejaký výkon. Niektorí odborníci termín sociálna fóbia a sociálna úzkosť považujú za synonymá.

 • sociálny

  - spoločenský; týkajúci sa úsilia o zlepšenie alebo zmenu ľudskej spoločnosti; týkajúci sa vzťahu jedinca ku spoločnosti; týkajúci sa hmotného zabezpečenia jedinca v spoločnosti

 • societa

  - spoločnosť, združenie, spoločenstvo

 • societas

  - spoločnosť, zväzok

 • sociolekt

  - jazyk alebo jazykový štýl určitej skupiny ľudí

 • sociologia

  - sociológia, náuka o ľudskej spoločnosti, o spoločenských javoch a vzťahoch
  - veda o ľudskej spoločnosti, spoločenských javoch a vzťahoch

 • sociologizmus

  - snaha vysvetľovať všetky, aj individuálne javy spoločnosti pôsobením spoločenských vplyvov

 • sociometria

  - sociometria, odvetvie sociálnych vied, skúmajúce štruktúru vzájomných vzťahov jedincov vo vnútri sociálnej skupiny

 • sociopathia

  - sociopatia, negatívne postoje voči spoločnosti, nepriateľský spôsob správania sa

 • sociotherapia

  - socioterapia, liečba chorých so snahou začleniť ich do spoločnosti

 • socius

  - spoločník, druh

 • socket

  - zásuvka, pätica

 • Socket 370

  - pätica pre pripojenie procesorov Celeron

 • Socket 7

  - Pätica používaná pre klasické Pentiá.

 • socordia

  - tuposť, duševná obmedzenosť

 • sočovka

  - v zemplínsko-šarišskom nárečí - šošovica

Pozri výraz SOC v synonymickom slovníku.