Hľadaný výraz "so" v Slovníku cudzích slov

nájdených 595 výsledkov (5 strán)

 • SO

  - Somálska demokratická republika, skrátený názov Somálsko. Skratka štátu.
  - V rómštine - čo
  - skratka z anglického "So Other..." - ďalšie informácie...
  - skratka z anglického "Significant Other" - ďalší(ia) významný(á)

 • so

  - V rómštine - čo

 • šo budeš robity?

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - čo budeš robiť?

 • So kames?

  - V rómštine - Čo chceš?

 • So keres?

  - V rómštine - Čo robíš?

 • So pes ačhija?

  - V rómštine - Čo sa stalo?

 • SOA

  - Skratka učebného predmetu Šľachtiteľstvo a semenárstvo

 • soaré, soirée

  - spoločenský večer; večerné slávnostné predstavenie (divadelné, filmové a pod.) alebo koncert

 • SOB

  - Skratka učebného predmetu Stolovanie - zameranie na obsluhu

 • soboľ

  - kunovitá šelma so vzácnou kožušinou

 • SOC

  - Skratka učebného predmetu Sociológia

 • soccer

  - anglické označenie európskeho futbalu

 • sociabilita

  - spoločenskosť, sklon alebo potreba sa združovať, družnosť; socialita

 • sociabilitas

  - sociabilita, schopnosť vytvárať medziľudské vzťahy, spoločenskosť

 • socialis

  - sociálny, týkajúci sa ľudskej spoločnosti, spoločenský

 • socialisatio

  - socializácia, zapojenie indivídua do ľudského spoločenstva po společenskej, pracovnej i subjektívnej stránke

 • socialita

  - sociabilita

 • socializácia

  - zospoločenštenie, zoštátnenie; uskutočnenie zásad socializmu;budovanie spoločnosti podľa zásad socializmu; proces osvojenia jazyka, ľudských foriem, noriem chovania, hodnôt, medziľudských vzťahov
  - zospoločenštenie, zoštátnenie; uskutočnenie zásad socializmu; budovanie spoločnosti podľa zásad socializmu; proces osvojenia jazyka, ľudských foriem, noriem chovania, hodnôt, medziľudských vzťahov

 • socializmus

  - spoločenské zriadenie charakteristické spoločenským vlastníctvom výrobných prostriedkov (po ich znárodnení) a vládou jednej politickej strany (komunistickej) ako aj veľkou mierou neslobody obyvateľov; učenie Marxa, Engelsa a Lenina o budovaní takejto spoločnosti
  - spoločenské zriadenie charakteristické spoločenským vlastníctvom výrobných prostriedkov (po ich znárodnení) a vládou jednej politickej strany (komunistickej) ako aj veľkou mierou neslobody obyvateľov; učenie Marxa, Engelsa a Lenina o budovaní takejto spolo

 • Sociálna fóbia

  - je považovaná za psychickú poruchu, ak človek trpí úzkosťou s telesnými prejavmi v rôznych spoločenských situáciách a táto úzkosť je tak silná, že obmedzuje jeho bežné fungovanie.

 • Sociálna úzkosť

  - úzkosť, ktorá sa vyskytuje, keď sa človek nachádza v spoločnosti druhých ľudí, a/lebo má pred nimi podať nejaký výkon. Niektorí odborníci termín sociálna fóbia a sociálna úzkosť považujú za synonymá.

 • sociálny

  - spoločenský; týkajúci sa úsilia o zlepšenie alebo zmenu ľudskej spoločnosti; týkajúci sa vzťahu jedinca ku spoločnosti; týkajúci sa hmotného zabezpečenia jedinca v spoločnosti

 • societa

  - spoločnosť, združenie, spoločenstvo

 • societas

  - spoločnosť, zväzok

 • sociolekt

  - jazyk alebo jazykový štýl určitej skupiny ľudí

 • sociologia

  - sociológia, náuka o ľudskej spoločnosti, o spoločenských javoch a vzťahoch
  - veda o ľudskej spoločnosti, spoločenských javoch a vzťahoch

 • sociologizmus

  - snaha vysvetľovať všetky, aj individuálne javy spoločnosti pôsobením spoločenských vplyvov

 • sociometria

  - sociometria, odvetvie sociálnych vied, skúmajúce štruktúru vzájomných vzťahov jedincov vo vnútri sociálnej skupiny

 • sociopathia

  - sociopatia, negatívne postoje voči spoločnosti, nepriateľský spôsob správania sa

 • sociotherapia

  - socioterapia, liečba chorých so snahou začleniť ich do spoločnosti

 • socius

  - spoločník, druh

 • socket

  - zásuvka, pätica

 • Socket 370

  - pätica pre pripojenie procesorov Celeron

 • Socket 7

  - Pätica používaná pre klasické Pentiá.

 • socordia

  - tuposť, duševná obmedzenosť

 • sočovka

  - v zemplínsko-šarišskom nárečí - šošovica

 • SOD

  - Skratka učebného predmetu Seminár o riadení

 • sóda

  - uhličitan sodný, biely práškovitý zmäkčovač vody

 • sodaemia

  - sodémia, prítomnosť uhličitanu sodného v krvi

 • sodál

  - člen katolíckeho laického bratstva, sodality

 • sodalit

  - hlinitokremičitan sodný a chlorid sodný, nerast

 • sodalita

  - katolícke laické bratstvo

 • sodar

  - prístroj na sondovanie spodných vrstiev atmosféry, využívajúci spätný rozptyl zvukových vĺn

 • sodík

  - alkalický kový prvok, značka Na

 • sodný

  - vzťahujúci sa na zlúčeniny sodíka

 • šodó

  - v horúcom kúpeli ušľahané žĺtky v bielom víne, rôzne ochutené; riedky vanilkový puding

 • sodoku

  - horúčkové ochorenie vzniknuté po pohryznutí potkanom
  - ochorenie potkanov spôsobené baktériou Spirillum minus prenosné na človeka pri uhryznutí

 • sodoma

  - mravná skaza, spustlosť, prostopašnosť, podľa biblického mesta Sodoma

 • sodomia

  - sodomia, pohlavná zvrátenosť, pohlavný styk so zvieraťom
  - pohlavná úchylka, pohlavný styk so zvieratami, zoofília

 • šodroň

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - madrac

 • SOE

  - Skratka učebného predmetu Strojové pletenie

 • SOF

  - Bulharsko, Sofia - Sofia Airport - skratka pre letisko
  - Skratka učebného predmetu Sochárska priestorová a objektová tvorba

 • sofa

  - pohovka s operadlami po stranách aj vzadu, leňoška

 • šofar

  - židovský dychový nástroj z baranieho rohu používaný pri bohoslužbách

 • šofér

  - vodič motorového vozidla

 • sofistika

  - vyvodzovanie klamných záverov a dôkazov; prekrúcanie významu slov s cieľom oklamať; používanie sofizmatov

 • sofistikovaný

  - dobre premyslený, dobre zorganizovaný, dobre fungujúci, napr. systém niečoho, využívajúci prepracované, zložité metódy

 • sofizma, sofizmus

  - klamný záver; zdanlivý dôkaz; záver vyvodený na oklamanie druhého

 • soft

  - poddajný, mäkký

 • soft skills

  - Skúsenosti alebo zručnosti ako napríklad: komunikačné schopnosti, prezentačné schopnosti, manažovanie, projektové riadenie, starostlivosť o zákazníkov, tímová spolupráca.

 • softbal, softball

  - pálkovaná hra pochádzajúca z baseballu, ale s mäkšou loptičkou

 • software

  - súhrn počítačových programov určitého zamerania
  - Program, postupnosť inštrukcií, ktoré riadia činnosť počítača.
  - Programové vybavenie počítača.

 • software, softvér

  - počítačový program

 • SOG

  - Skratka učebného predmetu Sociálna pedagogika a psychológia

Pozri výraz SO v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Krátky slovník slovenského jazyka: šuhaj, kol, rehot, anonymne, preklať, sponzor, milnik, ríša, bezradnos, dobytok, lup, azimut, slovo, kotrba, strachopud
Pravidlá slovenského pravopisu: lov, chvalabohu, utri, zy, bystrici, gab, lýra, vyvíja, step, inoväť, vzorny, spravidla, zavislost, sinavosť, sada
Ekonomický slovník: pep, ppu, dsl, lassa, db, il, xap, sms, reg, aph, czc, balm, si, pbm, tse