Hľadaný výraz "sign" v Slovníku cudzích slov

nájdených 33 výsledkov (1 strana)

 • sign

  - znak, podpis

 • signa

  - označ (ako užívať liek)

 • signa, signetur (SS)

  - označ (ako užívať liek)

 • signácia

  - podpis, podpisovanie

 • signál

  - dohodnutý znak, znamenie, návestie

 • signalizácia

  - prenášanie správy na väčšiu vzdialenosť optickými, zvukovými a inými znameniami; dávanie znamení, vysielanie znamení
  - v medicíne: podmieneno-reflexná činnosť

 • signatár

  - kto podpisuje zmluvu, najmä medzinárodnú, alebo verejné prehlásenie; zmluvná strana

 • signatura

  - signatura, označenie o užívaní lieku
  - značka, znamenie, nápis; podpis, znak podpisu, najmä autorovho na umeleckom diele; návod na používanie lieku uvedený na jeho obale

 • signet

  - grafický znak tlačiarne alebo vydavateľstva; pečiatka s podpisom panovníka; pečatný prsteň

 • signetur (SS)

  - označ (ako užívať liek)

 • signifiant

  - zvuková alebo grafická zložka jazykového znaku, ktorou sa niečo označuje

 • significans

  - štatisticky významný, prejavujúci sa, výrazný, signifikantný

 • significatio

  - signifikácia, označenie, naznačenie, prejavenie

 • signifikácia

  - význam, významnosť; označenie, označkovanie; znak, znamenie

 • signifikantný

  - príznačný, dôležitý

 • signifikátor

  - ukazateľ

 • signora

  - pani, talianske oslovenie vydatej ženy

 • signore

  - pán, talianske oslovenie muža

 • signoria

  - vláda republikánskych obcí v Taliansku

 • signorina

  - slečna, talianske oslovenie

 • signovať

  - podpísať, parafovať, opatriť značkou

 • signum

  - znamenie, znak, známka, doklad
  - znamenie, znak, značka; podpisová značka; odznak starorímskych vojenských jednotiek

 • Signum laudis

  - = znamenie slávy, vojenské vyznamenanie v Rakúsko- Uhorsku

Pozri výraz SIGN v synonymickom slovníku slovenčiny.