Hľadaný výraz "ser" v Slovníku cudzích slov

nájdených 178 výsledkov (2 strán)

 • SER

  - Skratka učebného predmetu Šerm

 • seraf, serafín

  - anjel najvyššieho rádu

 • serafínsky

  - anjelský, nebeský, nadpozemský

 • serail

  - palác moslimského sultána, spravidla s háremom; ženské oddelenie paláca; jemná svetlá vlnená tkanina

 • serak

  - ľadovcový blok na priečnych trhlinách na povrchu ľadovca, neurovnané hromadenie ľadu na konci ľadovca, sérac

 • serbac

  - v šarišskom nárečí - logať

 • šerbel

  - v bansko-štiavnickom nárečí - nočník
  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - nočník

 • šerbet

  - orientálny chladený nápoj z ovocia a cukru

 • šerblik

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - nočník

 • serco

  - v spišskom nárečí - srdce, srdečný

 • šerco

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - srdce

 • serdečko

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - srdiečko

 • serdečny

  - v spišskom nárečí - srdce, srdečný

 • šeregľe

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - fúrik

 • serenáda

  - večerná milostná pieseň; inštrumentálna skladba lyrického ladenia s viacerými časťami

 • serenča

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - šťastie

 • serendipita

  - schopnosť nájsť stratené, neznáme; drobná zbytočnosť len tak pre radosť

 • serenita

  - jasnosť, zreteľnosť; rozjarenosť, bujarosť

 • serežán

  - príslušník pohraničnej stráže na juhovýchode Rakúsko-Uhorska

 • séria

  - rad, sled; väčší počet niečoho, čo má spoločné znaky a tvorí celok; v geológii oddelenie

 • Serial

  - Sériový. Označenie spojenia pri ktorom sa dáta prenášajú jednotlivo po sebe.
  - umelecké dielo z viacerých častí a vydávané alebo predvádzané na pokračovanie

 • serial number

  - sériové, výrobné, evidenčné číslo

 • sericum

  - hodváb, hodvábna látka

 • series

  - séria, rada, poradie

 • šerif

  - v Anglicku a v USA správny úradník so súdnou a policajnou právomocou

 • serif

  - pätka, prvok pätkového písma; typ písma

 • serikultúra

  - hodvábnictvo, pestovanie priadky morušovej s cieľom získavať surový prírodný hodváb

 • serinum

  - serín, alifatická aminokyselina obsahujúca hydroxylovú skupinu (kyselina a-amino-b-hydroxypropionová)

 • serioso

  - v hudbe: vážne

 • Sériový

  - Anglicky Serial. Označenie spojenia pri ktorom sa dáta prenášajú jednotlivo po sebe.
  - hromadný, vyrábaný alebo vyskytujúci sa v sériach; zoradený za sebou

 • seriózny

  - vážny, ozajstný; riadny, spoľahlivý

 • sermo

  - reč, rozhovor

 • sermon

  - rečnícky prejav, preslov

 • Šero

  - V rómštine - Hlava

 • sero

  - neskoro

 • séro-

  - prvá časť zložených slov s významom sérum, sérový

 • serocele

  - sérokéla, výlev seróznej tekutiny, často v brušnej dutine

 • serodermatosis

  - sérodermatóza, kožné ochorenie (opuch, pľuzgiere) s vylučovaním nahromadeného séra

 • serodiagnosis

  - sérodiagnóza, rozpoznanie choroby podľa výsledkov vyšetrenia krvného séra

 • sérodiagnostika

  - určovanie chorôb podľa prítomnosti protilátok

 • seroenzymum

  - séroenzým, enzým prítomný v krvnom sére

 • serofibrinosus

  - sérofibrinózny, obsahujúci tekutinu zmiešanú s fibrínom

 • serogenesis

  - sérogenéza, tvorba séra

 • serohaemorrhagicus

  - sérohemoragický, obsahujúci tekutinu zmiešanú s krvou

 • serohepatitis

  - sérová hepatitída, vírusová infekčná hepatitída typu B

 • seroimmunitas

  - séroimunita, pasívna odolnosť voči chorobám vyvolaná podaním antiséra

 • serolemma

  - vonkajšia vrstva amniovej dutiny
  - vonkajšia vrstva amniovej dutiny

 • sérológ

  - odborník v sérológii

 • serologia

  - serológia, náuka o vlastnostiach a reakciách (najmä imunologických) krvného séra
  - náuka o vlastnostiach a chovaní protilátok v sérach

 • seroma

  - seróm, nahromadenie tekutiny v ohraničenom priestore, ktoré dá vznik útvaru podobajúcemu sa na nádor

 • seromembranaceus

  - séromembranózny, vzťahujúci sa k seróznej blane

 • seromucosus

  - séromukózny, obsahujúci sérum a hlien

 • seronegativus

  - séronegatívny, negatívna reakcia v sére, nepotvrdzujúca chorobu

 • seroperitonaeum

  - nahromadenie tekutiny v brušnej dutine (ascites)

 • seropositivus

  - séropozitívny, kladný výsledok sérovej reakcie

 • séropozitívny

  - majúci pozitívny nález nákazy v krvnom sére

 • seropurulentus

  - séropurulentný, obsahujúci tekutinu a hnis

 • seroreactio

  - séroreakcia, vyšetrenie krvného séra na prítomnosť protilátok vzniknutých proti určitému antigénu

 • serosa

  - serózna blana z mezotelu vystieľajúca niektoré dutiny (napr. brušnú) a pokrývajúca orgány, ktoré sa v nej nachádzajú

 • serosanguineus

  - obsahujúci tekutinu a krv

 • serositis

  - serozitída, zápal seróznej blany

 • serosus

  - serózny, bohatý na sérum, obsahujúci sérum

 • séroterapia

  - liečba sérom

 • serotherapia

  - séroterapia, liečba krvným sérom, obsahujúcim protilátky proti určitej chorobe

 • serothorax

  - nahromadenie seróznej tekutiny v pohrudničnej dutine

 • serotinus

  - neskorý, neskoro vystupujúci

 • sérotonín

  - tkaninový hormón ovplyvňujúci zrážanie krvi

Pozri výraz SER v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: ã ã vut, osy, pts, sut, tsq, hu1, gbr, psx, preãƒâ ãƒâ, tse tse, bod, iooc, asa, tys, ošta