Hľadaný výraz "sen" v Slovníku cudzích slov

nájdených 111 výsledkov (1 strana)

 • SEN

  - Senegalská republika, skrátený názov Senegal. Skratka štátu.
  - Skratka učebného predmetu Seminár z informatiky

 • sen(i)opia

  - sen(i)opia, starecké videnie

 • senát

  - starorímska rada starších; v niektorých krajinách, napr. v Česku, druhá komora parlamentu; zbor sudcov

 • send

  - posielať, odoslať

 • Send to

  - Poslať na...

 • sender

  - odosielateľ

 • sendvič

  - obložený chlebíček; sendvičový panel (viacvrstvový)

 • senectus

  - staroba, vysoký vek

 • Senega

  - Polygala senega, rastlina pochádzajúca zo Severnej Ameriky, jej vysušený koreň sa používa na prípravu liečiv s expektoračným účinkom

 • senescencia

  - starnutie rastlín

 • senescentia

  - senescencia, starnutie

 • senex

  - starec, starý človek

 • senilis

  - senilný, starecký

 • senilismus

  - predčasné starnutie, zostarnutie

 • senilita, senilnosť

  - starecká slabosť, schátralosť vekom

 • senilitas

  - senilita, starecký vek spojený s ubúdaním telesných a duševných schopností, stareckosť

 • senilný

  - starecký, starobou upadnutý

 • senior

  - starší z dvoch osôb; najstarší člen kolektívu; príslušník staršej vekovej kategórie; člen zboru požívajúci mimoriadnu úctu

 • seniorát

  - dôstojnosť najstaršieho člena kolektívu; feudálne dedičské a nástupnícke právo najstaršieho člena rodu; vyšší duchovný obvod evanjelickej cirkvi na čele so seniorom

 • seniorita

  - rodové alebo spoločenské postavenie vyplývajúce z absolútnej alebo relatívnej staroby

 • senium

  - staroba, starecká slabosť
  - fyziologické starnutie

 • senk

  - v spišskom nárečí - suk, íver

 • šenk

  - v trnavskom nárečí - hostinec

 • šeno

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - seno

 • seňor

  - pán, muž

 • seňora

  - pani, žena

 • seňorita

  - slečna

 • SENPA

  - skratka pre Servicio nacional de Productos agrarios - Španielska intervenčná agentúra

 • sensatio

  - senzácia, silné vnímanie, cítenie, podráždenie

 • sensibilis

  - senzibilný, prístupný zmyslovému vnímaniu

 • sensibilisatio

  - senzibilizácia, prebudenie, podnietenie citlivosti s následným urýchlením reakcie na rôzne podnety

 • sensibilitas

  - senzibilita, citlivosť, schopnosť zmyslového vnímania, schopnosť organizmu citlivo reagovať na vplyvy prostredia

 • sensitive

  - citlivý

 • sensitivitas

  - "senzitivita, citlivosť, schopnosť vnímať a zhodnotiť rôzne podnety a reagovať na ne

 • sensitivus

  - senzitívny, citlivý, vnímavý, precitlivelý

 • sensomobilitas

  - senzomobilita, schopnosť reakcia na zmyslové podnety pohybom

 • sensomotoricus

  - senzomotorický, vzťahujúci sa k citlivosti a pohybu

 • sensorialis

  - týkajúci sa vedomia

 • sensorium

  - "vedomie, vnímanie
  - vedomie, vnímanie

 • sensorius

  - senzorický, vnímateľný

 • sensualitas

  - senzualita, schopnosť vnímania

 • sensus

  - zmysel, počiatok, vnímanie, vnem

 • sentencia

  - myšlienka, výrok, poučka, stručná historka

 • sentiment

  - citovosť, citlivosť; cit

 • sentimentalita

  - rozcitlivelosť, emocionálna nálada vyznačujúca sa romantičnosťou, plačlivosťou

 • sentimentalizmus

  - prílišná citlivosť, precitlivelosť, sentimentálnosť; umelecký smer v literatúre na prelome 18. a 19. storočia

 • sentimentálnosť

  - citovosť, prevaha citu; citlivosť; rozcitlivelosť

 • sentinel

  - nákladné auto poháňané parou

 • Sentňi

  - V rómštine - Svätá

 • Sentno

  - V rómštine - Svätý

 • senussi

  - prívrženec islámskeho rádu v severnej Afrike

 • senza

  - v hudbe: bez

 • senzácia

  - citové vzrušenie; vzrušenie verejnej pozornosti; vzrušujúca udalosť alebo jav; umelecký alebo artistický výkon na hranici technickej alebo fyzickej nemožnosti

 • senzál

  - burzový maklér, sprostredkovateľ

 • senzibil

  - človek s mimoriadnymi schopnosťami vnímania, najmä mimozmyslového, médium

 • senzibilita

  - citlivosť, vnímavosť

 • senzibilizácia

  - zvýšená citlivosť, vnímavosť

 • senzibilizácia, senzibilácia

  - zvýšenie, rozšírenie citlivosti

 • senzitivita

  - pri hodnotení výsledkov testu znamená senzitivita proporciu všetkých postihnutých jedincov, ktorí mali abnormálny výsledok testu.

 • senzitivita, senzibilita

  - citlivosť, schopnosť prijímať podnet

 • senzor

  - zariadenie registrujúce fyzikálnu veličinu a meniace ju na elektrický signál, snímač, čidlo

 • senzorický

  - zmyslový, rozoznateľný zmyslovými orgánmi
  - zmyslový

 • senzorický nerv

  - nerv, ktorý prenáša elektrické nervové vzruchy zo zmyslového orgánu do mozgu.

 • senzorium

  - v medicíne vedomie, stav vedomia

 • senzualita

  - zmyslovosť, zmyselnosť

 • senzualizmus

  - prevažne citový postoj k okoliu; učenie o zmysloch ako jedinom zdroji poznania

Pozri výraz SEN v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: pbh, ara, hbs, eg, ml, tli, čáve, ace, ho, dmp, sut, zad, zbn, zmn, peň