Hľadaný výraz "s s" v Slovníku cudzích slov

nájdených 102 výsledkov (1 strana)

 • S S

  - značka pre síru; značka pre siemens; označenie najmenšej veľkosti odevov

 • Š šábes

  - odpočinutie; židovský sviatok, siedmy deň v týždni (sobota), deň pokoja a bohoslužieb, sabat

 • A/S/L

  - skratka z anglického "Age/Sex/Location" - vek/pohlavie/miesto pobytu

 • akostné víno s prívlastkom

  - označenie kvality vína s chráneným označením pôvodu. Hrozno použité na výrobu akostného vína s prívlastkom musí byť osvedčené kontrolným ústavom podľa pravidiel vo vyhláške, ako platilo doteraz. Víno nesmie byť obohacované, chemicky konzervované, s výnimkou použitia oxidu siričitého. Víno musí súčasne spĺňať všetky kvalitatívne požiadavky podľa osobitného predpisu. Najvyšší hektárový výnos nesmie prekročiť 13 000 kg hrozna.

 • ananás

  - tropická rastlina s dužinatými plodmi

 • biom - spoločenstvo živočíchov a rastlín v určitej veľkej geografickej oblasti spolu s makroklímou a prostredím biomasa

  - celková hmotnosť všetkých organizmov žijúcich v určitom okamihu v biocenóze; obnoviteľný zdroj energie vzťahujúci sa na jednotku objemu alebo plochy

 • brachymetrop(s)ia

  - brachymetrop(s)ia, krátkozrakosť

 • chambre séparée

  - oddelená miestnosť v zábavných podnikoch

 • cole(o)s

  - pošva. Coles masculinus - penis. Coles femininus - dráždec.

 • D.S.C.

  - z lat. - Districtus Slovakia Controllatus je najvyšší stupeň kontrolovaného označenia pôvodu a kvality Slovenských vín. Takéto vína budú certifikované podľa paragrafu č.25 nového vinohradníckeho a vinárskeho zákona (v platnosti od augusta 2009).

 • diplop(s)ia

  - diplop(s)ia, dvojité videnie, zdvojené videnie jedného jediného predmetu

 • dysop(s)ia

  - dyzopsia, porucha videnia, zraková porucha

 • euchromatop(s)ia

  - euchromatop(s)ia, normálne, správne farebné videnie, rozoznávanie farieb, normálny cit pre farby

 • ex(s)tasis

  - extáza, mimoriadny citový stav spojený s nevnímaním okolia, vytŕženie mysle, veľké nadšenie

 • ex(s)tinctio

  - "extinkcia, útlum, vyhasnutie nákazy
  - extinkcia, útlum, vyhasnutie nákazy

 • ex(s)trophia

  - extrofia (ektrofia), obrátenie, otočenie, prevrátenie orgánu zvnútra navonok

 • fleece, flís

  - jemná, hebká a mäkká, na dotyk veľmi príjemná tkanina na výrobu teplého oblečenia

 • his master´s voice

  - hlas jeho pána, v prenesenom zmysle slepá, absolútna oddanosť, poslušnosť

 • íd s duchnáma

  - v trnavskom nárečí - odvážať neveste výbavu do ženíchovho domu

 • macrop(s)ia

  - makropsia, porucha zraku, chorobné zväčšovanie videných predmetov, vnímanie predmetov väčších, ako v skutočnosti sú

 • microp(s)ia

  - mikrop(s)ia, zraková porucha, viditeľné predmety sa zdajú byť menšie, ako v skutočnosti sú

 • nelineárna sústava

  - sústava dvoch fyzikálnych veličín, ktorých vzťah nie je vyjadrený lineárnou rovnicou

 • nervová sústava

  - sústava buniek tvoriacich a prenášajúcich vzruchy

 • nús

  - rozum, základný pojem antickej filozofie, príčina vedomia aj sebavedomia v človeku aj v kozme; princíp poriadku a vývoja; princíp intuitívneho poznania

 • obehová sústava

  - sústava, prostredníctvom ktorej sa rozvádza po celom tele kyslík a živiny a zbierajú sa odpadové látky. V obehovej sústave koluje tekutina, napríklad krv, ktorú poháňa osobitný orgán – srdce.

 • ombré, ombrés

  - striedavo sa opakujúce farebné tieňovanie na niti alebo látke

 • opakované úseky DNA v sériovom usporiadaní

  - viacnásobné kópie jedného úseku DNA, ktoré sú usporiadané v sérii jedna za druhou v určitom úseku chromozómu.

 • P.S.

  - skratka pre po napísanom latinsky post scriptum

 • Paridov súd

  - v starogréckej mytológii rozhodnutie Parida (Paris), v spore troch bohýň o krásu dal jablko bohyni Afrodite

 • parop(s)ia

  - parop(s)ia, porucha zraku

 • poustôs

  - v oravskom nárečí - veľký hoblík

 • préséance

  - v diplomacii právo prednosti v oficiálnom spoločenskom styku

 • quadrantanop(s)ia

  - kvadrantanop(s)ia, nejasné videnie alebo slepota v jednej štvrtine zorného poľa

 • quotie(n)s

  - koľko krát

 • S

  - skratka pre krížové stavce (vertebrae sacrales)
  - skratka pre arzén z angl. arsenic - chemický prvok s protónovým číslom 33
  - skratka pre síra z angl. sulfur - chemický prvok s protónovým číslom 16
  - značka sekundy
  - značka pre síru; značka pre siemens; označenie najmenšej veľkosti odevov

 • S-rank

  - algoritmus českého vyhľadávača seznam.cz, ktorý pracuje na podobnom princípe ako pagerank, t.j. hodnotí dôležitosť internetových stránok

 • S-Romanum

  - colon sigmoideum esovitý tračník, esovitá kľučka hrubého čreva

 • S-VGA

  - označenie pre grafické rozlíšenie od 640x480 bodov a 256 farieb

 • S-video

  - typ konektora a signálu pre prenos a spracovanie videa

 • S.M.A.R.T.

  - Self Monitoring Analysis and Reporting Technology; súčasť diskovej mechaniky, systém na sledovanie parametrov pevného disku, s úlohou upozorniť na možný vznik chyby

 • sáda

  - staronordické bájoslovné alebo historické rozprávanie; rozsiahla epická báseň alebo román opisujúci spravidla deje dlhšieho časového rozsahu a osudy viacerých generácií

 • sádlo

  - v záhorskom nárečí - masť

 • sága

  - staroseverská epická próza, stredoveký islandský a škandinávsky hrdinský príbeh; románová kronika osudov niekoľkých generácií rodu; rozsiahle rozprávanie; druh veľkej kobylky

 • ságovník

  - palma, ktorá rastie v Indonézii a na Novej Guinei

 • sáhib

  - v arabskom prostredí pán, veliteľ; v Indii a na Blízkom východe oslovenie a označenie Európana; zdvorilé oslovenie vo všeobecnosti

 • sáhovica

  - v trnavskom nárečí - drevo na kúrenie

 • sámum

  - piesočná búrka v afrických a predoázijských púšťach; horúci suchý vietor severoafrických a arabských púští

 • sánkhja

  - staroindický filozofický systém prírody a vedomia, dualistická filozofia

 • sápa

  - rastlina s veľkými kvetmi fialovej farby
  - v pozičnej vojne približovací alebo spojovací zákop

 • sárí

  - indické ženské šaty, pruh látky omotaný okolo tela; v prenesenom význame dlhý odev v indickom štýle

 • sárok

  - v horno-nitrianskom nárečí - cárok

 • sáronská ruža

  - v prenesenom zmysle krásne dievča, podľa údolia Sáron v Izraeli

 • sauce, sós

  - omáčka

 • sčapac

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - narýchlo zjesť

 • sčudzeni

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - zašpinený

 • sčuzgac še

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - opiť sa, spadnúť
  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - opiť sa

 • séma

  - znak

 • sémantém

  - základ slova, ktorý je nositeľom jeho významu

 • sémantika

  - odbor jazykovedy zaoberajúci sa obsahovou stránkou slov

 • sémantizácia

  - nadobúdanie vecného významu slov

 • sémaziológia

  - náuka o význame slov

 • sémiológia, sémiotika

  - náuka o znakovej funkcii, napr. jazyka; náuka o príznakoch chorôb

 • sémiotika

  - náuka o príznakoch chorôb, semiológia

 • sépia

  - dvojžiabrový morský dravý hlavonožec; žltohnedá farba z tela sépie; maliarska technika založená na kresbe touto farbou

 • séria

  - rad, sled; väčší počet niečoho, čo má spoločné znaky a tvorí celok; v geológii oddelenie

 • Sériový

  - Anglicky Serial. Označenie spojenia pri ktorom sa dáta prenášajú jednotlivo po sebe.
  - hromadný, vyrábaný alebo vyskytujúci sa v sériach; zoradený za sebou

 • séro-

  - prvá časť zložených slov s významom sérum, sérový

 • sérodiagnostika

  - určovanie chorôb podľa prítomnosti protilátok

 • sérológ

  - odborník v sérológii

 • séropozitívny

  - majúci pozitívny nález nákazy v krvnom sére

 • séroterapia

  - liečba sérom

 • sérotonín

  - tkaninový hormón ovplyvňujúci zrážanie krvi

 • sérum

  - tekutá zložka krvi, očkovacia látka obsahujúca protilátky
  - číra žltá kvapalina tvoriaca časť krvnej plazmy; tekutá zložka krvi, ktorá vzniká z plazmy po zrazení a ktorá sa používa ako očkovacia látka

 • sínusoida

  - grafické znázornenie priebehu funkcie sínus; sínusová krivka

 • sňah

  - v horno-nitrianskom nárečí - sneh

 • sňich

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - sneh

 • sóda

  - uhličitan sodný, biely práškovitý zmäkčovač vody

 • sója

  - motýľokvetá rastlina, ktorej semená sú dôležitou potravinárskou surovinou pre vysoký obsah bielkovín a tukov

 • sólista

  - samostatný hráč, spevák alebo tanečník

 • sólo

  - vystúpenie jednotlivca; skladba pre jedného hráča, speváka alebo tanečníka; prejav jedinca

 • šoltýs

  - v stredovekom Uhorsku zakladateľ dediny s niektorými privilégiami a s určitou súdnou a správnou právomocou, škultét

 • sós, sauce

  - omáčka, zálievka šalátov alebo mäsa

 • Súbežnosť

  - Anglicky concurrency. Dva priebehy ,alebo procesy nazývame súbežnými , ak sa môžu spracúvať nezávislé od seba.

 • súfizmus

  - smer islamskej mystiky ovplyvnený kresťanstvom a budhizmom

 • Súradnicový zapisovač

  - Elektromechanické periférne zariadenie na kreslenie kriviek. V praxi sa využíva na prekreslovanie výkresov a nákresov.

 • sútra

  - krátke pravidlo; bráhmanská príručka pravidiel

 • topás

  - fluorokremičitan hlinitý, priehľadný, rôzne sfarbený kosoštvorcový nerast, polodrahokam

 • U.S.

  - skratka pre Spojené Štáty z angl. United States

 • U.S.A.

  - skratka pre United States of Amerika slovensky - Spojené štáty americké

 • vykyvac (s dakym)

  - v spišskom nárečí - vybabrať(s niekym)

 • who´s who

  - kto je kto; označenie životopisných slovníkov a príručiek

 • xanthop(s)ia

  - xantop(s)ia, porucha zraku, žlté videnia (napr. pri predávkovaní digitálisom)

 • zhadzovat s kancla

  - v trnavskom nárečí – verejné ohlásenie vstupu do manželstva

Pozri výraz S S v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy: