Hľadaný výraz "rh" v Slovníku cudzích slov

nájdených 303 výsledkov (3 strán)

 • Rh

  - hemická značka rhodia
  - skratka pre ródium z angl. rhodium - chemický prvok s protónovým číslom 45
  - značka pre ródium

 • Rh factor

  - "Rh-faktor, antigén červených krviniek objavený u opíc druhu Macaca rhesus
  - Rh-faktor, antigén červených krviniek objavený u opíc druhu Macaca rhesus

 • Rh faktor

  - antigén červených krviniek; vlastnosť krvi nezávislá na krvnej skupine, ktorá za určitých podmienok môže viesť ku zrážaniu krvi

 • Rh negatívny

  - neobsahujúci Rh faktor v krvi

 • rhabditiformis

  - rabditiformný, tyčinkovitý

 • Rhabditis

  - druh červov, hlístov žijúcich voľne alebo parazitujúcich na iných organizmoch

 • rhabdofibrilla

  - rabdofibrila, myofibrila v priečne pruhovanom svale

 • rhabdoma

  - rabdóm, zraková tyčinka v sietnici oka niektorých živočíchov

 • rhabdomyoblastoma

  - rabdomyoblastóm, rabdomyoblastický sarkóm, zhubný nádor z priečne pruhovaného svalstva

 • rhabdomyochondroma

  - rabdomyochondróm, zmiešaný nádor chrupavky a priečne pruhovaného svalstva

 • rhabdomyofibroma

  - rabdomyofibróm, nezhubný nádor z priečne pruhovaného svalstva s prímesou väziva

 • rhabdomyoma

  - rabdomyóm, nádor z priečne pruhovaného svalstva

 • rhabdomyosarcoma

  - rabdomyosarkóm, zhubný nádor vychádzajúci z priečne pruhovanej svaloviny

 • rhabdophobia

  - rabdofóbia, chorobný strach z bitia

 • Rhabdovirus

  - rhabdovir(us), druh tyčinkovitých vírusov s kužeľovitým zakončením (napr. vírus vyvolávajúci besnotu)

 • rhachi(o)pagus

  - rachi(o)pagus, jedince spojené chrbticou

 • rhachi(o)tomia

  - rachi(o)tómia, chirurgické otvorenie chrbtice, chrbticového kanála

 • rhachialgia

  - rachialgia, neuralgická bolesť v chrbte

 • rhachianaesthesia

  - rachianestézia, znecitlivenie v oblasti chrbticovej miechy, spinálna anestézia

 • rhachicentesis

  - rachicentéza, punkcia chrbticového kanála

 • rhachidialis

  - rachidiálny, chrbticový

 • rhachilysis

  - rachilýza, mechanické napravenie chybného držania chrbtice

 • rhachiocampsis

  - rachiokampsia, zakrivenie chrbtice

 • rhachiochysis

  - rachiochýza, výtok likvoru v chrbticovom kanále

 • rhachiodynia

  - rachiodýnia, bolesť chrbtice

 • rhachiometron

  - rachiometer, špeciálny prístroj na meranie zakrivenia chrbtice

 • rhachiomyelitis

  - rachiomyelitída, zápal chrbticovej miechy

 • rhachiopathia

  - rachiopatia, ochorenie chrbtice, chrbticových stavcov

 • rhachioplegia

  - rachioplégia, miechová obrna

 • rhachioscoliosis

  - rachioskolióza, zakrivenie chrbtice vo frontálnej rovine

 • rhachisagra

  - rachisagra, dna postihujúca medzistavcové spojenia

 • rhachischisis

  - rachischiza, vrodený rázštep chrbtice

 • rhachiticus

  - krivičný, vzťahujúci sa ku krivici

 • rhachitis

  - rachitída, krivica, ochorenie vzniknuté v detstve z nedostatku vitamínu D (morbus Anglicus)

 • rhaebocrania

  - rebokránia, nachýlenie hlavy na jednu stranu s otočením na druhú stranu (torticollis)

 • rhaeboscelia

  - reboskélia, deformita nôh

 • rhagadiformis

  - ragadiformný, trhlinový

 • rhagas

  - ragáda, drobná kožná trhlinka

 • rhaphogeminantia (ossa)

  - medzišvové spojovacie kostičky

 • RHD

  - Skratka učebného predmetu Regionálne a hospodárske dejiny

 • rhegma

  - trhlina, zlomenina

 • rheobasis

  - reobáze, najmenšie napätie schopné vzbudiť pri trvalom prechádzaní elektrického prúdu minimálnu činnosť dráždeného tkaniva

 • rheocardiographia

  - reokardiografia, zaznamenávanie zmien elektrickej vodivosti tela v náväznosti na srdcovú činnosť

 • rheoencephalographia

  - reoencefalografia, technika na zaznamenávanie krvných prietokov v jednotlivých častiach mozgu

 • rheographia

  - reografia, registrácia objemovej zmeny končatiny pri jednotlivých pulzových vlnách (registruje sa pokles elektrického odporu následkom zmeny objemu)

 • rheologia

  - reológia, veda o prúdení (telových) tekutín

 • rheometron

  - reometer, prístroj na meranie rýchlosti prúdiacej krvi

 • rheoplethysmographia

  - "reopletysmografia, metóda na zisťovanie objemových zmien, založená na vzťahu, že prírastok objemu je priamo úmerný poklesu elektrického odporu
  - reopletysmografia, metóda na zisťovanie objemových zmien, založená na vzťahu, že prírastok objemu je priamo úmerný poklesu elektrického odporu

 • rheotaxis

  - reotaxia, pohybová reakcia organizmu na prúd tekutiny

 • rheseasténia

  - porucha hlasu prejavujúca sa jeho slabosťou, neschopnosťou hovoriť

 • rhesus

  - juhoázijská opica rodu Macaca používaná na laboratórny výskum vlastností krvi, makak Rhezus

 • rheuma

  - "reuma, prvotné označenie pre tok, prietok, pre látku prúdiacu v tekutej podobe
  - reuma, prvotné označenie pre tok, prietok, pre látku prúdiacu v tekutej podobe

 • rheumarthritis

  - reumartritída, kĺbový reumatizmus

 • rheumatalgia

  - reumatalgia, chronická reumatická bolesť

 • rheumaticus

  - reumatický, vzťahujúci sa k reumatizmu

 • rheumatismus

  - reumatizmus, súborné označenie pre bolesť kĺbov a svalov

 • rheumatocelis

  - reumatické krvácanie (purpura rheumatica)

 • rheumatogenes

  - reumatogénny, reumatického pôvodu

 • rheumatoidarthritis

  - reumatoidartritída, reumatoidná artritída, progresívna polyartritída