Hľadaný výraz "rei" v Slovníku cudzích slov

nájdených 44 výsledkov (1 strana)

 • REI

  - Skratka učebného predmetu Reštaurovanie

 • reiectio

  - rejekcia, odmietnutie, zamietnutie, imunitná odpoveď proti transplantovanému tkanivu, ktorá vedie k zničeniu transplantátu

 • reiki

  - jedna z metód prírodného liečenia

 • reimplantácia

  - znovuvrastanie niektorých častí tela do pôvodného tkaniva

 • reimplantatio

  - reimplantácia, nová implantácia, nové prenesenie tkaniva, orgánu (napr. vsadenie zubov do lôžka)

 • reimport

  - nový dovoz predtým vyvezeného tovaru

 • reinduratio

  - reindurácia, znovuobjavenie primárnych syfilitických afektov na tom istom mieste

 • reinfectio

  - nová infekcia, nákaza tou istou chorobou po vyhojení

 • reinfekcia

  - nová infekcia, nákaza tou istou chorobou po vyliečení

 • reinfikovať

  - znovu nakaziť

 • reinfusio

  - reinfúzia, nová infúzia, nálev

 • reinkarnácia

  - viera v nové vtelenie duše do iného tela po smrti, nové vtelenie duše, prevtelenie

 • reinnervatio

  - reinervácia, obnovenie nervovej kontroly svalu alebo orgánu

 • reinsertio

  - reinzercia, operačné pripojenie svalových šliach na kosti

 • reinštalácia

  - znovuuvedenie do úradu alebo funkcie; opätovné uvedenie, otvorenie výstavy; preinštalovanie počítačového programu; obnovenie bývalého stavu, znovuustanovenie bývalých pomerov

 • reintegrácia

  - opätovné spojenie; znovuustanovenie celku, spoločenstva; obnovenie starých pomerov

 • reintegratio

  - reintegrácia, návrat do pôvodného neporušeného stavu

 • reintubatio

  - reintubácia, nové zavedenie rúrky do priedušnice

 • reinversio

  - reinverzia, opätovné vrátenie, obrátenie do správnej polohy (napr. obrátenej maternice)

 • reinvocatio

  - reinvokácia, obnovenie činnosti, reaktivácia

 • reiteratio

  - reiterácia, opätovné opakovanie, obnovovanie

 • reiteratus

  - opakovaný, opätovaný

 • reiuvenatio

  - rejuvenácia, omladenie, opätovné nadobudnutie síl (rejuveniscencia)

 • reivindikácia

  - žaloba na navrátenie, vydanie veci od nevlastníka, vlastnícka žaloba
  - žaloba na navrátenie - vydanie - veci od nevlastníka, vlastnícka žaloba

 • reivindikácia - žaloba na navrátenie - vydanie

  - veci od nevlastníka, vlastnícka žaloba

 • reizmus

  - smer uznávajúci existenciu iba konkrétnych predmetov a popierajúci samotnú existenciu vzťahov