Hľadaný výraz "red" v Slovníku cudzích slov

nájdených 73 výsledkov (1 strana)

 • RED

  - Skratka učebného predmetu Regionálne dejiny

 • Red Hat Linux

  - Pravdepodobne najpoužívanejšia verzia operačného systému Linux. Produkt firmy Red Hat Software

 • Red Leicester

  - polotvrdý syr z kravského mlieka s obsahom tuku 48%. Pôvodom z Anglicka

 • redakcia

  - skupina autorov alebo spracovateľov informácií alebo literárnych diel; spravodajská a všeobecne novinárska časť vydavateľstva novín a časopisov, rozhlasu a televízie; konečná autorská a vydavateľská úprava textu pred vytlačením

 • redecussatio

  - redekuzácia, forma druhotného skríženia

 • redefinovať

  - nanovo definovať, obmenene znova určiť, stanoviť

 • redempcia

  - právo spätného výkupu predanej nehnuteľnosti alebo veci, spätná kúpa

 • redestillatio

  - redestilácia, opakovaná destilácia

 • redestillatus

  - redestilovaný, dvakrát destilovaný, prekvapkávaný

 • redhibícia

  - vrátenie chybného alebo poškodeného tovaru proti vráteniu kúpnej ceny

 • reďika

  - v oravskom nárečí - bačovský inventár

 • redingot

  - dlhý kabát nariasený v páse

 • redintegratio

  - redintegrácia, obnovenie, uvedenie do pôvodného stavu

 • redisový

  - so splošteným hrotom (redisové pero)

 • redivivus

  - opäť oživený, vracajúci sa
  - oživený, obnovený

 • redo

  - urobiť znovu

 • redopp

  - najkratší cval koňa

 • redoxný dej

  - redukčno-oxidačný dej, pri ktorom prebieha súčasne oxidácia aj redukcia

 • reduce

  - zmenšovať, zužovať, znižovať

 • reducens

  - "vedúci späť, privádzajúci
  - vedúci späť, privádzajúci

 • reducent

  - rozkladač, organizmus rozkladajúci mŕtvu organickú hmotu na nižšie látky, deštruent

 • reducibilis

  - reducibilný, schopný redukcie

 • reductasis

  - reduktáza, enzým spôsobujúci redukciu

 • reductio

  - "redukcia, obmedzenie, zmenšenie, chirurgicky - upravenie do pôvodného stavu
  - redukcia, obmedzenie, zmenšenie, chirurgicky - upravenie do pôvodného stavu

 • reductio ad absurdum

  - nepriamy dôkaz

 • reductivus

  - redukčný, reduktívny, obmedzujúci, zmenšujúci

 • reductor

  - reduktor, odvádzač, látka poskytujúca elektróny na redukciu inej látky

 • reductus

  - redukovaný, odľahlý, vzdialený, zmenšený

 • redukcia

  - zníženie, obmedzenie, zmenšenie; prevedenie na jednoduchšiu formu; prevod; chemická reakcia, pri ktorej klesá oxidačné číslo prvku, napr. sa odoberá kyslík; zjednodušenie matematického výrazu

 • redukčné delenie

  - nazýva sa tak prvé meiotické delenie, keďže v tomto štádiu sa počet chromozómov redukuje z diploidného počtu na haploidný.

 • reduktáza

  - enzým vyvolávajúci redukciu látok

 • reduktívne víno

  - víno vyrobené technológiou, ktorá minimalizuje pôsobenie vzduchu

 • redundancia

  - nadbytočnosť, hojnosť

 • redundancy

  - záložný, nadbytočný
  - nadbytočnosť

 • redundantia

  - prekypovanie

 • redundantný

  - opakovaný, nadbytočný; rezervný, záložný, istiaci

 • reduplicatio

  - reduplikácia, zdvojenie

 • reduplicatus

  - reduplikovaný, zdvojený

 • reduplikácia

  - zdvojenie, zdvojovanie

 • reduta

  - malý pevnostný uzavretý val s priekopou; maškarný ples; budova na organizovanie plesov a väčších tanečných zábav

 • redux

  - vracajúci crepitus, vlhký zvučný praskot pri počúvaní pľúc, napr. v treťom štádiu krupóznej pneumónie

Pozri výraz RED v synonymickom slovníku slovenčiny.