Hľadaný výraz "reč" v Slovníku cudzích slov

nájdených 295 výsledkov (3 strán)

 • recyklácia

  - opätovné využitie surovín z odpadu, napr. výroba papiera zo starého papiera

 • recykle bin

  - kôš

 • árešt

  - v trnavskom nárečí - vezenie
  - starší ľudový výraz pre väzenie

 • Brouére

  - polotvrdý syr z kravského mlieka s obsahom tuku 48 %. Pôvodom z Francúzska

 • eurodoláre

  - poskytované úvery a prijímané depozity v amerických dolároch spravidla európskymi bankami

 • extero(re)ceptivus

  - extero(re)ceptívny, vybavujúci sa podráždením vonkajšieho receptora, týkajúci sa vnímania podnetu zvonka

 • extero(re)ceptor

  - extero(re)ceptor, zmyslové nervové zakončenie prijímajúce a vnímajúce podnety zvonku, z okolia

 • halaštóre

  - v trnavskom nárečí - polia v hornej časti chotára

 • käre

  - v oravskom nárečí - dvojkolka, vozík

 • maniére

  - zvyky, ustálené spôsoby práce alebo konania; vyumelkovaný, nevýrazný umelecký prejav; spoločenské chovanie, spôsoby

 • memoáre

  - životné pamäte, spomienky, životné zápisky

 • miserere, mizerére

  - nepriechodnosť čriev s následným zvracaním obsahu, tzv. zauzlenie čriev

 • mizerére, miserére

  - hovorový výraz pre zauzlenie čriev

 • okuláre

  - v trnavskom nárečí - okuliare
  - v šarišskom nárečí - okuliare

 • osmo(re)ceptor

  - "osmo(re)ceptor, receptor vnímajúci vôňu, pach
  - osmo(re)ceptor, receptor vnímajúci vôňu, pach

 • palmáre

  - odmena právnemu zástupcovi alebo obhajcovi

 • potravný reťazec

  - rad potravných vzťahov, v rámci ktorých napríklad bylinožravec (herbivor) zožerie rastlinu a potom sa stane potravou mäsožravca (karnivora) alebo hniložravca (detritivora) atď. Väčšina diagramov potravných reťazcov znázorňuje iba hlavné zložky daného druhu, pretože v skutočnosti sú potravné spojenia zvyčajne veľmi zložité.

 • radio(re)ceptor

  - rádio(re)ceptor, receptor na registráciu žiarivej energie

 • RE

  - Réunionský zámorský departmán, skrátený názov Réunion. Skratka štátu.
  - skratka pre rénium z angl. rhenium - chemický prvok s protónovým číslom 75
  - skratka z anglického "RE-hello (hello again)" - zavolaj znovu
  - z anglického Regarding, týkajúce sa
  - solmizačná slabika pre tón d

 • reál

  - stará španielska, brazílska a portugalská minca; priestor mimo televízne alebo filmové štúdio tvoriace bezprostredný objekt televízneho alebo filmového záberu, napr. športová plocha a pod.
  - základná menová jednotka v Brazílii

 • reálie

  - skutočnosti; vecnosti, vecné poznatky, vecné údaje; vecné náuky; súhrn poznatkov verejného a súkromného života určitého miesta a doby

 • reálna mzda

  - skutočná hodnota mzdy vzhľadom ku kúpnej sile peňazí

 • reálny

  - skutočný, vecný, hmotný

 • reďika

  - v oravskom nárečí - bačovský inventár

 • rešeň

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - žobrák

 • rešerš

  - Vyhľadávanie údajov na istú tému k publikovanej literatúre ako aj súhrn či prehľad týchto údajov.

 • rešerš, rešeršovanie

  - hľadanie, pátranie; vyšetrovanie a správa o ňom; prešetrovanie, preverovanie

 • rešpekt

  - úcta, vážnosť; hanblivosť, bázeň, nadmerná úcta

 • rešpektovať

  - vážiť si, mať v úcte, uznávať; riadiť sa podľa niečoho alebo niekoho, dodržiavať, zachovávať

 • reštart

  - opakovaný štart; nové spustenie počítača alebo iného zariadenia

 • reštaurácia

  - obnovenie, znovuzriadenie; hostinec, pohostinstvo s podávaním jedál

 • reštaurátor

  - umelecký pracovník prevádzajúci odbornú obnovu poškodeného umeleckého diela

 • reštaurovanie

  - obnova, ozdravenie, opätovné zariadenie, reštaurácia

 • reštavracija

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - reštaurácia

 • rešteracija

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - reštaurácia

 • reštitúcia

  - uvedenie do pôvodného stavu; obnovenie; náhrada; vrátenie pôvodnému majiteľovi

 • reštrikcia

  - obmedzenie, zmenšenie, zníženie počtu, napr. Zamestnancov; výhrada

 • reštrikčná mapa

  - lineárne usporiadanie miest, na ktorých štiepia DNA rôzne reštrikčné enzýmy.

 • reštrikčný enzým

  - nukleáza, ktorá rozoznáva špecifickú sekvenciu DNA a v jej mieste štiepi reťazce DNA. Využíva sa v metódach rbiombinovanej DNA.

 • reštrukturalizácia

  - prispôsobenie, zmena, zlepšenie štruktúry, systému, organizácie, pomerov; reštrukturácia
  - nová, iná štrukturalizácia; zmeny v štruktúre

 • režim

  - vládna sústava, spoločenská sústava, systém; spôsob života; rozdelenie pracovnej doby, usporiadanie činností v priebehu dňa

 • režinka

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - električenka

 • režisér

  - tvorivý umelecký pracovník poverený réžiou

 • režňa

  - v spišskom nárečí - sečkáreň

 • skóre

  - číselný stav alebo výsledok športového stretnutia

Pozri výraz REČ v synonymickom slovníku slovenčiny.