Hľadaný výraz "rad" v Slovníku cudzích slov

nájdených 273 výsledkov (3 strán)

 • rad

  - predtým používaná jednotka absorpčnej dávky rádioaktívneho žiarenia (1 Gy = 100 rad)

 • RAD

  - Rapid Application Development Koncepcia vývoja softwarových aplikácií, ktorá vznikla v 80-tych rokoch za účelom rýchlejšieho vývoja softwaru. Príkladom praktickej implementácie je IDE - Integrované Vývojové Prostredie Delphi postavené ako nadstavba pre programovací jazyk Pascal firmou Borland.
  - Skratka učebného predmetu Rádioelektronika
  - predtým používaná jednotka absorpčnej dávky rádioaktívneho žiarenia (1 Gy = 100 rad)
  - v trnavskom nárečí - riad
  - staršia jednotka pre dávku ionizujúceho žiarenia; značka pre radián

 • rád

  - v trnavskom nárečí - riad

 • radar

  - skratkové označenie pre zariadenie na elektromagnetické meranie vzdialeností, rozmerov a iných údajov cieľového predmetu, rádiolokátor

 • radarový detektor

  - zariadenie slúžiace k odhaleniu prítomnosti policajného radaru tak, aby vodiť stihol v dostatočnom časovom intervale prispôsobiť rýchlosť aktuánej povolenej rýchlosti. V SR je požívanie tohto zariadenia zakázané.

 • radectomia

  - radektómia, vybratie zubného koreňa

 • rádek

  - v záhorskom nárečí - riadok

 • radektómia

  - chirurgické odstránenie miechového koreňa

 • radiabilitas

  - radiabilita, schopnosť prenikania rtg lúčov

 • radiácia

  - žiarenie, vyžarovanie, sálanie

 • radialis

  - "radiálny, lúčovitý, vretenný
  - radiálny, lúčovitý, vretenný

 • radiálny

  - lúčovitý, lúčový; stredový, idúci v smere polomeru

 • radián

  - jednotka pre rovinný uhol, ktorý na obvode kruhu vytína oblúk s dĺžkou polomeru kruhu, značka rad

 • radians

  - žiariaci, vyžarujúci

 • radiant

  - bod na oblohe, z ktorého zdanlivo vylietavajú meteory

 • radiatio

  - "rozbiehanie, vetvenie
  - rozbiehanie, vetvenie

 • radiátor

  - článkované alebo ploché vykurovacie teleso

 • radiatus

  - vetvený, rozbiehajúci sa, lúčovitý, majúci lúče

 • Radič

  - Riadiaca jednotka, ktorá sprostredkováva prenos informácií z pevnej pamäte / napr. hardisk/ do operačnej pamäte.

 • radicalis

  - "radikálny, základný, idúci ku koreňu
  - radikálny, základný, idúci ku koreňu

 • radicivorný

  - živiaci sa podzemnými časťami rastlín

 • radicotomia

  - radikotómia, operačné preťatie miechového koreňa

 • radicula

  - korienok

 • radiculalgia

  - radikulalgia, bolesť miechových koreňov

 • radicularis

  - radikulárny, koreňový

 • radiculectomia

  - radikulektómia, chirurgické vytiahnutie koreňov miechových nervov

 • radiculitis

  - radikulitída, zápal miechového koreňa

 • radiculoganglionitis

  - radikuloganglionitíida, zápal koreňov miechových nervov a nervových uzlín

 • radiculographia

  - radikulografia, röntgenové znázornenie pošiev miechových koreňov po podaní kontrastnej náplne

 • radiculomeningomyelitis

  - radikulomeningomyelitída, zápal koreňov miechových nervov, plien a miechy

 • radiculomyelitis

  - radikulomyelitída, zápal miechových koreňov a miechy

 • radiculomyelopathia

  - radikulomyelopatia, ochorenie miechových koreňov a miechy

 • radiculoneuritis

  - radikuloneuritída, zápal miechového koreňa a periférneho nervu

 • radiculoneuropathia

  - radikuloneuropatia, ochorenie periférnych miechových nervov a ich koreňov

 • radiculopathia

  - radikulopatia, ochorenie miechových koreňov

 • radikál

  - skupina atómov obsahujúca nepárový elektrón; spoluhlásková skupina nesúca význam; priebojný, nekompromisný človek; stúpenec radikalizmu

 • radikalizácia

  - rast, stupňovanie nekompromisnosti, nezmieriteľnosti, krajnosti

 • radikalizmus

  - dôsledný spôsob myslenia a jednania; nekompromisná politická a iná verejná činnosť; bezohľadnosť, nezmieriteľnosť, riešenie za každú cenu

 • radikotómia

  - chirurgické preťatie miechového koreňa

 • radikula

  - korienok, embryonálna fáza vývoja koreňov rastlín

 • rádio

  - slangový výraz pre rozhlasový prijímač aj zariadenie

 • Radio button

  - Ovládací prvok pre grafické rozohranie. Ak sa používa sa viacej týchto prvkom naraz môže byť zapnutý/zvolený len jeden.

 • radio(re)ceptor

  - rádio(re)ceptor, receptor na registráciu žiarivej energie

 • radio-

  - prvá časť zložených slov s významom žiarenie, elektromagnetické vlny; rádium, rádiový; rádio, rozhlasový prijímač

 • radioactivitas

  - radioaktivita, schopnosť niektorých atómových jadier rozpadať sa, obvykle spojená s emisiou jadrového žiarenia

 • radioactivus

  - rádioaktívny, týkajúci sa rádioaktivity, majúci schopnosť rádioaktívneho rozpadu

 • rádioaktivácia

  - vyvolanie chemickej reakcie rádioaktívnym žiarením

 • rádioaktivita

  - schopnosť niektorých atómových jadier vysielať rádioaktívne žiarenie, emitovať častice; prítomnosť rádioaktívnych látok

 • rádioaktívny

  - javiaci rádioaktivitu; súvisiaci s rádioaktivitou

 • radioangiographia

  - radioangiografia, izotopová metóda umožňujúca určiť rýchlosť krvného prúdu

 • rádioastronóm

  - odborník na rádiový výskum vesmíru

 • rádioastronómia

  - výskum vesmíru pomocou rádiového žiarenia, súčasť astronómie

 • radioautographia

  - rádioautografia, fotografická metóda detekcie rádioaktívnych lúčov a určenie lokalizácie rádioizotopu v histologických preparátoch alebo v tenkých rezoch tkaniva

 • radiobicipitalis

  - radiobicipitálny, týkajúci sa vretennej kosti a dvojhlavého svalu

 • rádiobiológ

  - odborník v rádiobiológii

 • radiobiologia

  - rádiobiológia, odvetvie biológie zaoberajúce sa účinkami rádioaktívneho žiarenia na organizmus
  - výskum účinkov ionizujúceho žiarenia na živé organizmy

 • radiocalcium

  - rádioaktívny izotop vápnika (napr. 45Ca)

 • radiocarboneum

  - rádioaktívny izotop uhlíka ( 14C)

 • radiocardiographia

  - "rádiokardiografia, v rtg diagnostike röntgenové znázornenie srdcových dutín pomocou kontrastnej látky
  - rádiokardiografia, v rtg diagnostike röntgenové znázornenie srdcových dutín pomocou kontrastnej látky

 • radiocarpalis

  - radiocarpeus, radiokarpálny, týkajúci sa, ležiaci medzi vretennou kosťou a zápästím

 • radiochemia

  - rádiochémia, vedný odbor využívajúci chemické poznatky na štúdium rádioaktivity a znalostí o rádioizotopoch na chemické výskumy
  - náuka o rádioaktívnych nuklidoch, žiarení a jeho účinkoch na hmotu

 • radiochromatographia

  - rádiochromatografia, chromatografická metóda s využitím jadrového žiarenia pri vyhodnocovaní chromatogramu

 • radiocirculographia

  - "rádiocirkulografia, metóda na stanovenie základných hemodynamických údajov, ktorá využíva rádioizotopy
  - rádiocirkulografia, metóda na stanovenie základných hemodynamických údajov, ktorá využíva rádioizotopy

 • radiodermatitis

  - rádiodermatitída, radiodermitída, zápal kože spôsobený rtg žiarením alebo inými rádioaktívnymi látkami

 • radiodermatitis, radiodermitis

  - rádiodermatitída, radiodermitída, zápal kože spôsobený rtg žiarením alebo inými rádioaktívnymi látkami

Pozri výraz RAD v synonymickom slovníku slovenčiny.