Hľadaný výraz "pu" v Slovníku cudzích slov

nájdených 469 výsledkov (4 strán)

 • PU

  - Púchov (skratka okresu)
  - skratka pre plutónium z angl. plutonium - chemický prvok s protónovým číslom 94
  - značka pre plutónium

 • PUA

  - Skratka učebného predmetu Praktické cvičenia z účtovníctva

 • puakat

  - v záhorskom nárečí - plakať

 • PUB

  - Skratka učebného predmetu Prosociálna výchova

 • pubarche

  - pubarché, pohlavné dospievanie prejavujúce sa ochlpením ohanbia

 • pubeotomia

  - pubeotómia, preťatie lonovej kosti

 • puber

  - "puberis
  - puberis

 • puberta

  - pohlavné dospievanie, dosahovanie pohlavnej a psychickej zrelosti, pubescencia

 • pubertalis

  - pubertálny, dospievajúci, dozrievajúci

 • pubertas

  - puberta, vek dospievania a pohlavného dozrievania

 • pubes

  - chlpy, ohanbie (klín, lono), lonová oblasť

 • pubescencia

  - puberta, štádium dospievania

 • pubescens

  - dospievajúci, dozrievajúci

 • pubicus

  - pubický, lonový, týkajúci sa ohanbia

 • public

  - verejný

 • public domain

  - programy zadarmo, plne funkčné, voľne distribuovateľné, zdrojový kód môžete ľubovoľne meniť, autor si nevyhradil autorské práva

 • public relations, PR

  - styk s verejnosťou, vzťah k verejnosti; cieľavedomé ovplyvňovanie verejnosti sociologickými a psychologickými prostriedkami

 • publicatio

  - publikácia, zverejnenie, uverejnenie

 • publicistika

  - verejná spravodajská činnosť v masovokomunikačných prostriedkoch; žurnalistika

 • publicita

  - zverejnenie, dávanie na známosť; verejný ohlas

 • publico

  - verejne; pred verejnosťou

 • publicus

  - verejný

 • publikácia

  - dielo uverejnené v tlačenej podobe; uverejnenie, najčastejšie tlačou

 • publikovanie

  - vydanie tlačou, vydanie tlačeného diela; zverejnenie v rozhlase alebo televízii

 • publikum

  - verejnosť, diváci, obecenstvo

 • publish

  - uverejniť, oznámiť

 • pubococcygeus

  - pubokokcygeálny, týkajúci sa lonovej kosti a kostrče

 • pubofemoralis

  - pubofemorálny, týkajúci sa lonovej oblasti a stehna

 • puboprostaticus

  - puboprostatický, týkajúci sa lonovej oblasti a prostaty

 • puborectalis

  - puborektálny, týkajúci sa lonovej oblasti a konečníka

 • pubovaginalis

  - pubovaginálny, týkajúci sa lonovej oblasti a pošvy

 • pubovesicalis

  - pubovezikálny, týkajúci sa lonovej oblasti a mechúra

 • PUC

  - Skratka učebného predmetu Podnikanie a účtovníctvo

 • puč

  - sprisahanie, spiknutie prevedené malou skupinou ľudí, násilný politický prevrat

 • puč štok

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - tlček

 • pucak

  - v spišskom nárečí - vojenský sluha

 • pučak

  - v šarišskom nárečí - nástroj na dlávenie

 • púčas

  - v záhorskom nárečí - polčas

 • puchajzna

  - v bansko-štiavnickom nárečí - piecka

 • puchubeľ

  - v spišskom nárečí - čistiaci hoblík

 • puchuvanec

  - v bansko-štiavnickom nárečí - kameň, skala

 • pučic

  - v šarišskom nárečí - mliaždiť

 • Pucka

  - v tekovskom náreeí - Veľké ťažké kladivo

 • pucolán

  - sopečný popol, prísada do malty

 • pucovac

  - v spišskom nárečí - čistiť

 • pucovať

  - v zemplínsko-šarišskom nárečí - čistiť, umyvat

 • pučtok

  - v oravskom nárečí - preťahovák na čistenie

 • pudel, pudlík

  - menšie psie plemeno s kučeravou nepĺznucou srsťou

 • pudelpointer

  - hrubosrsté poľovnícke psie plemeno

 • pudendalis

  - týkajúci sa lonovej oblasti

 • pudendum

  - ohanbie

 • pudendus

  - lonový, týkajúci sa lonovej oblasti

 • pudiľar

  - v šarišskom nárečí - peňaženka

 • puding

  - druh rôsolovitého múčnika; pokrm varený vo vodnom kúpeli

 • pudlo

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - pult

 • pudruša

  - v záhorskom nárečí - plachta na nosenie napr. detí na chrbte

 • pueblo

  - indiánska dedina; mesto alebo dedina v španielskom alebo mexickom prostredí

 • puella

  - dievča

 • puer

  - dieťa, chlapec

 • puerilis

  - "puerilný, detský, chlapčenský
  - puerilný, detský, chlapčenský

 • puerilismus

  - chorobne detinské správanie dospelých osôb

 • puerilita

  - chlapčenskosť; detinskosť, detské chovanie

 • puerilizmus

  - detské, detinské správanie sa dospelého človeka

 • puerilný

  - detský, detinský, naivný, infantilný, nezrelý

 • puerpera

  - šestonedieľka, rodička

 • puerperalis

  - puerperálny, týkajúci sa šestonedelia

Pozri výraz PU v synonymickom slovníku slovenčiny.