Hľadaný výraz "pseudo" v Slovníku cudzích slov

nájdených 246 výsledkov (3 strán)

 • pseudo-

  - prvá časť zložených slov s významom nepravý, napodobnený, lživý, falošný, kvázi

 • pseudoabscessus

  - pseudoabsces, nepravý absces, nahromadenie hnisu v preformovaných dutinách

 • pseudoacholia

  - pseudoachólia, nepravá achólia

 • pseudoaesthesia

  - pseudoestézia, nepravé, domnelé, falošné vnemy

 • pseudoalternans

  - pseudoalternujúci, falošne striedavý

 • pseudoamitóza

  - neštandardné mitotické delenie jadra bunky

 • pseudoanaemia

  - pseudoanémia, nepravá chudokrvnosť, nápadná bledosť bez zníženia obsahu hemoglobínu v krvi

 • pseudoangina

  - pseudoangína, nepravá angína, príznaky pripomínajúce anginu pectoris bez dokázateľných zmien vencovitých tepien srdca

 • pseudoankylosis

  - pseudoankylóza, nepravá ankylóza

 • pseudoapoplexia

  - "cerebra
  - cerebra

 • pseudoappendicitis

  - pseudoapendicitída, nepravý zápal červovitého výbežku (napr. appendicopathia oxyurica)

 • pseudoarthritis

  - pseudoartritída, nepravý zápal kĺbov

 • pseudoarthrosis

  - pseudoartróza, pakĺb, nepravý kĺb, hojenie zlomenín nepravým kĺbom, fragmenty sú spojené svalkom a zostávajú trvalo pohyblivé

 • pseudoascites

  - pseudoascites, nepravá, zdanlivá vodnateľnosť brucha pri nadmernej obezite

 • pseudoataxia

  - pseudoataxia, zdanlivo nekoordinované pohyby

 • pseudoblepsia

  - pseudoblepsia, zrakový klam

 • pseudobradycardia

  - pseudobradykardia, zdanlivo spomalená srdcová činnosť pri veľkom tepovom periférnom deficite

 • pseudobulbaris

  - pseudobulbárny, súbor príznakov pri obojstrannom postihnutí kortikobulbárnych dráh, vedúci k podobným poruchám ako pri bulbárnom postihnutí jadier hlavových nervov

 • pseudocancerosis

  - pseudokanceróza, kožné ochorenie podobné rakovine

 • pseudocausalgia

  - nepravá kauzalgia, pálčivá bolesť bez poškodenia periférneho nervstva

 • pseudocavitas

  - pseudokavita, pseudokavitácia, uvoľňovanie plynov viazaných v roztokoch v podobe bubliniek

 • pseudocholesteatoma

  - pseudocholesteatóm, nepravý nádor stredoušia vznikajúci z dystopie dlaždicového epitelu

 • pseudocrisis

  - pseudokríza, prechodný, dočasný pokles horúčky

 • pseudocrouposus

  - pseudokrupózny, pablanový

 • pseudocyanosis

  - pseudocyanóza, zdanlivá cyanóza pri zmnožení toxicky zmeneného hemoglobínu v krvi alebo pri ukladaní cudzích látok v koži

 • pseudocyesis

  - pseudokyéza, zdanlivé tehotenstvo, súbor príznakov imitujúcich tehotenstvo

 • pseudocystis

  - pseudocysta, nepravá alebo rozpadová dutina, ktorá nemá vlastnú výstelku

 • pseudodementia

  - pseudodemencia, nepravá, zdanlivá demencia

 • pseudodiphteria

  - pseudodiftéria, ochorenie podobné záškrtu

 • pseudodiverticulosis

  - pseudodivertikulóza močového mechúra, prítomnosť viacerých pseudodivertikulov v zhrubnutej stene močového mechúra

 • pseudodiverticulum

  - nepravý divertikul, získaný divertikul, ktorý sa liší od vrodeného tým, že nemá vlastnú svalovú stenu

 • pseudodominancia

  - typ dedičnosti, ktorý vzniká pri krížení recesívneho homozygota s recesívnym heterozygotom.

 • pseudodyspepsia

  - pseudodyspepsia, tráviace ťažkosti pri neuróze

 • pseudoencephalitis

  - pseudoencefalitída, nepravý zápal mozgu, napr. encefalopatia pri nedostatku vitamínu B1

 • pseudoerysipelas

  - pseudoerysipel, nepravá ruža, ochorenie s obrazom podobným ruži

 • pseudofarby

  - vo výpočtovej technike farby ľubovoľne priradené obrazu reprezentujúcemu hodnoty dát, ale nie jeho prirodzenú podobu

 • pseudofóbia

  - chorobný strach z pristihnutia pri klamstve

 • pseudofosília

  - nepravá skamenelina

 • pseudogén

  - inaktívny gén jednej génovej rodiny. Vznikol mutáciou pôvodne aktívneho génu. Ide o revolučný relikt.

 • pseudoglandularis

  - pseudoglandulárny, pripomínajúci žľazu

 • pseudoglioma

  - "retinae
  - retinae

 • pseudogravidita

  - nepravé tehotenstvo

 • pseudograviditas

  - pseudogravidita, zdanlivé tehotenstvo

 • pseudogynaecomastia

  - pseudogynekomastia, zväčšenie oblasti v okolí pŕs v dôsledku zmnoženého tukového tkaniva

 • pseudohaemophilia

  - pseudohemofília, nepravá hemofília, vaskulárna hemofília, spôsobená vrodenou poruchou krvných doštičiek

 • pseudohallucinatio

  - "pseudohalucinácia, klamný vnem bez pôsobiaceho podnetu
  - pseudohalucinácia, klamný vnem bez pôsobiaceho podnetu

 • pseudohermaphroditismus

  - nepravý hermafroditizmus (mužský alebo ženský), postihnutý má opačné pohlavné znaky, ako je jeho geneticky určené pohlavie

 • pseudohernia

  - pseudohernia, nepravá hernia

 • pseudohydronephrosis

  - pseudohydronefróza, prítomnosť veľkej cysty v obličke, ktorá pripomína hydronefrózu

 • pseudohypertrophia

  - pseudohypertrofia, nepravá hypertrofia, zväčšenie orgánu spôsobené iným tkanivom, najmä tukovým (tuková pseudohypertrofia)

 • pseudohypoparathyr(e)oidismus

  - "pseudohypoparatyroidizmus, neschopnosť organizmu reagovať na parathormón
  - pseudohypoparatyroidizmus, neschopnosť organizmu reagovať na parathormón

 • pseudohypoparathyreosis

  - pseudohypoparatyreóza, vrodená porucha s nízkou hladinou vápnika v krvi sprevádzaná kŕčmi svalstva (tetániou) pri normálnych prištítnych žľazách a dostatku ich hormónu (parathormónu), vzniknutá následkom necitlivosti periférnych tkanív na tento hormón

 • pseudohypopyon

  - pseudohypopyón, nahromadenie nádorových alebo iných buniek na dne prednej očnej komory, napodobňujúce typický zápalový výpotok

 • pseudoicterus

  - pseudoikterus, nepravá žltačka, žlté alebo hnedasté sfarbenie tkanív spôsobené inými farbivami ako žlčovými (napr. kyselinou pikrovou)

 • pseudoileus

  - pseudoileus, kŕčovité stavy v tráviacom ústrojenstve podobné črevnej nepriechodnosti

 • pseudoinštrukcia

  - vo výpočtovej technike zápis v zdrojovom jazyku, ktorý sa neprekladá do cieľového jazyka, iba ovplyvňuje preklad

 • pseudoischialgia

  - "myalgica
  - myalgica

 • pseudokód

  - vo výpočtovej technike kód, ktorý pred prevedením vyžaduje preklad

 • pseudokríza

  - prechodné rýchle zníženie horúčky

 • pseudokyesis

  - pseudokyéza, nepravé, vymyslené tehotenstvo

 • pseudoleucaemia

  - pseudoleukémia, klinický obraz alebo laboratórny nález pripomínajúci leukémiu

 • pseudoleucaemicus

  - pseudoleukemický, podobný leukémii

Pozri výraz PSEUDO v synonymickom slovníku slovenčiny.