Hľadaný výraz "prim" v Slovníku cudzích slov

nájdených 66 výsledkov (1 strana)

 • prim

  - prvý zo skupiny nástrojov, prvý hlas

 • príma

  - prvotriedny, výborný, skvelý, veľmi kvalitný alebo chutný
  - prvý, základný tón stupnice; prvá trieda gymnázia

 • prima rate

  - druh úrokovej miery, spravidla pre najlepších klientov

 • prima vista

  - splatné na predloženie, zmenka splatná pri predložení; v hudbe: hrať z listu, bez prípravy

 • prima volta

  - prvé zakončenie skladby pri opakovaní

 • primabalerína

  - vedúca, sólová tanečnica v balete

 • primaciálny palác

  - palác primasa katolíckej cirkvi

 • primadona

  - popredná sólová speváčka v opere; v prenesenom význame zhýčkaný človek, nafúkanec, domýšľavec

 • primapara

  - prvorodička

 • primár

  - elektrický prúd vychádzajúci priamo zo zdroja; vedúci lekár nemocnice alebo oddelenia

 • primariát

  - miesto, funkcia primára
  - miesto - funkcia - primára

 • primariát - miesto - funkcia

  - primára

 • primarius

  - primárny, prvý, predný, prvotný, pôvodný
  - hráč na prvé husle v kvartete; koncertný majster v orchestri

 • primárna konstrikcia

  - centroméra chromozómu.

 • primárny

  - prvotný, základný, pôvodný

 • primárny prepis

  - prvý prepis génu do RNA, ktorý obsahuje aj intróny, aj exóny.

 • primary

  - hlavný
  - prvotný, prvý

 • primas

  - najvyšší katolícky hodnostár v danej krajine, spravidla arcibiskup

 • primáš

  - vedúci cigánskeho orchestra, prvý huslista

 • primát

  - prvenstvo, vedúce postavenie; prednostné postavenie pápeža ako hlavy katolíckej cirkvi

 • primáti

  - súhrnný názov najvyššieho radu cicavcov (poloopíc, opíc, človeka)

 • primátor

  - starosta štatutárneho mesta

 • primatus

  - "primát, prvenstvo, prvé miesto
  - primát, prvenstvo, prvé miesto

 • primáž

  - prirážka k dopravnému

 • primícia

  - prvá omša novo vysväteného katolíckeho kňaza

 • primigravida

  - prvý krát tehotná

 • primipara

  - prvorodička
  - žena rodiaca prvý raz, prvorodička

 • primitív

  - človek na najnižšom stupni vývoja; zaostalý, hrubý, prostoduchý, nevzdelaný človek

 • primitívnosť

  - jednoduchosť, prostota; duševná zaostalosť; nedokonalosť

 • primitivus

  - primitívny, súci v počiatočnom štádiu, nerozvinutý, nepokročilý, prostoduchý, zaostalý

 • primogenitúra

  - feudálne nástupnícke a dedičské právo prvorodeného syna, prvorodenectvo

 • primogenitus

  - prvorodený, najstarší

 • primoinfarctus

  - primoinfarkt, prvý krát sa objavujúci infarkt

 • primoinfectio

  - primoinfekcia, prvá nákaza, prvé stretnutie organizmu s infekciou

 • primordialis

  - primordiálny, pôvodný

 • primordiálny

  - pôvodný, prvotný

 • primordium

  - pôvod

 • Primula

  - "veris
  - menší kvet z rodu prvosienok
  - veris

 • primus

  - prvý, najbližší, najprednejší
  - prvý z mnohých; prvý žiak v triede čo do prospechu

 • primus inter parens

  - prvý medzi rovnými, panovník

 • žimný primár

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - patológ

Pozri výraz PRIM v synonymickom slovníku slovenčiny.