Hľadaný výraz "polyg" v Slovníku cudzích slov

nájdených 35 výsledkov (1 strana)

 • polygalactia

  - polygalakcia, nadmerné vylučovanie mlieka počas kojenia

 • polygamia

  - polygamia, pohlavné spolužitie jedincov toho istého pohlavia s viacerými jedincami druhého pohlavia
  - pohlavný styk niekoľkých samíc a samcov; výskyt jednopohlavných a obojpohlavných samičích a samčích kvetov na tej istej rastline

 • polygenesis

  - polygenéza, podmienenosť vonkajšieho znaku organizmu väčším množstvom génu

 • polygenesis,

  - polygenéza, podmienenosť vonkajšieho znaku organizmu väčším množstvom génu

 • polygenéza

  - vznik nového typu organizmu v rôznych dobách alebo na rôznych miestach

 • polygenizmus

  - teória o nejednotnom pôvode jednotlivých ľudských rás

 • polygénny

  - rozličného pôvodu

 • polygénový

  - podmienený viacerými génmi na rozličných lokusoch, pričom gény majú malý a aditívny účinok. (Označuje sa aj ako kvantitatívna dedičnosť.) Polygéniu treba odlíšiť od multifaktoriálnej dedičnosti, pri ktorej sú okrem genetických činiteľov zúčastnené aj faktory vonkajšieho prostredia.

 • polygenum

  - polygén, gén malého účinku, člen skupiny génov určujúcich fenotypovo kvantitatívny znak

 • polyglandularis

  - polyglandulárny, vzťahujúci sa k viacerým žľazám

 • polyglandularis,

  - polyglandulárny, vzťahujúci sa k viacerým žľazám

 • polyglobulia

  - polyglobúlia, zvýšenie počtu červených krviniek v krvi

 • polyglobulia,

  - polyglobúlia, zvýšenie počtu červených krviniek v krvi

 • polyglón

  - uzavretý mnohouholník

 • polyglot

  - človek ovládajúci niekoľko cudzích jazykov

 • polygnathia

  - polygnatia, vrodené vytvorenie nadpočetnej čeľuste

 • polygon

  - mnohouholník

 • polygrafia

  - tlačiarenský priemysel
  - výrobný odbor zahŕňajúci všetky druhy tlačiarenských techník; súbor grafických vyšetrovacích metód používaných najmä v kardiológii

 • polygraphia

  - polygrafia, zobrazenie obrysov a pohybov (pulzácií) vyšetrovaných orgánov

 • polygraphon

  - polygraf, registračné zariadenie na zapisovanie niekoľkých veličín súčasne

 • polygynia

  - polygýnia, pohlavné spolužitie muža s niekoľkými ženami, mnohoženstvo
  - párenie sa jedného samca s niekoľkými samicami alebo muža s niekoľkými ženami; mnohopiestikovosť rastlín

Pozri výraz POLYG v synonymickom slovníku slovenčiny.