Hľadaný výraz "pl" v Slovníku cudzích slov

nájdených 367 výsledkov (4 strán)

 • PL

  - Poľská republika, skrátený názov Poľsko. Skratka štátu.

 • PLA

  - Skratka učebného predmetu Plavebná náuka

 • pľac

  - v spišskom nárečí - miesto, námestie

 • placebo

  - liek neobsahujúci účinnú látku, podávaný z psychických dôvodov
  - prostriedok neobsahujúci účinnú látku, jeho liečebný efekt je vyvolaný presvedčením pacienta, že je liečený

 • placenta

  - plodový koláč, orgán zabezpečujúci látkovú výmenu medzi matkou a plodom v maternici; semenice u rastlín

 • placentácia

  - proces vytvárania placenty

 • placet

  - schvaľuje sa, platí, súhlas, schválenie

 • plachcina

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - plachta na trávu

 • placic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - platiť

 • plafon

  - v spišskom nárečí - povala

 • plagálny

  - odvodený, vedľajší (v hudbe)

 • plagiát

  - umelecká alebo vedecká krádež, podvod; napodobenina cudzieho diela a jeho vydávanie za vlastné

 • plaidoyer

  - záverečná reč obhajcu alebo žalobcu v trestnom súdnom konaní

 • plain text

  - čistý text bez formátovania

 • plaj

  - v záhorskom nárečí - ceruzka

 • pľajster

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - leukoplast, nálepka

 • plak

  - belavý povlak na sliznici
  - zubný povlak

 • plaké

  - slabá vrstva kovu pokrývajúceho iný kov

 • plaketa

  - doska s nápisom alebo obrazom na jednej strane; pamätná doska

 • plán

  - zámer, úmysel; vopred daný rozvrh postupu; náčrt, osnova, nákres

 • planácia

  - proces zarovnávania povrchu eróziou

 • planče

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - plánka

 • planerit

  - vodnatý a zásaditý fosforečnan medi a hliníka, nerast

 • planéta

  - teleso obiehajúce okolo Slnka; obežnica; lístok s predpoveďou fiktívnej budúcnosti predávaný napr. na jarmokoch

 • planetárium

  - zariadenie premietajúce pohyby nebeských telies na pologuľovitú premietaciu plochu

 • planétka

  - drobné vesmírne teleso obiehajúce okolo Slnka medzi Jupiterom a Marsom

 • planetocentrický

  - vzťahujúci sa na stred planéty

 • planetoid

  - asteroid, planétka

 • planetológia

  - náuka o štúdiu planét z fyzikálneho, chemického a pod. hľadiska

 • plani

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - zlý

 • plani-, plan-

  - prvá časť zložených slov s významom rovina, rovinný, v rovine

 • planika

  - ker subtropického pásma s bobuľami sladkej chuti

 • planimeter

  - prístroj na určovanie veľkosti plochy

 • planimetria

  - náuka o vlastnostiach rovinných útvarov, súčasť geometrie

 • planimetrovanie

  - určovanie plôch na mape planimetrom

 • pľaňkač

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - sekera

 • plankonkávna šošovka

  - ploskodutá; s jednou plochou rovnou a druhou dutou

 • planktológia

  - náuka o planktóne

 • planktón

  - spoločenstvo drobných organizmov pohybujúcich sa pasívne vo vode

 • plánky

  - v spišskom nárečí - drevená podlaha v maštali

 • plano

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - zle

 • planocyt

  - plochá červená krvinka, tzv. bludná krvinka

 • plánografia

  - fotochemické rozmnožovanie kresieb, plánov a pod.

 • pľantac še

  - v spišskom nárečí - motať sa

 • plantalgia

  - bolesť chodidla pri státí pri tzv. plochej nohe

 • plantaris

  - chodidlový

 • plantárny

  - chodidlový
  - týkajúci sa chodidla nohy, chodidlový

 • plantáž

  - veľká poľnohospodárska plocha na produkciu úžitkových plodín spravidla v monokultúre

 • plantofram

  - odtlačok chodidla

 • plantogram

  - zariadenie na zhotovenie odtlačku chodidla

 • pľantro

  - v šarišskom nárečí - poschodie v stodole

 • plantýn

  - druh banánovníka, ktorého plody sú jedlé až po tepelnej úprave

 • planus

  - plochý

 • planž, planža

  - koberec, na ktorom sa šermuje

 • planžeta

  - tenký, pružný, väčší kovový pásik

 • pľaskač

  - v spišskom nárečí - ploskáč

 • pľaskatý

  - v šarišskom nárečí - plochý

 • plast

  - materiál, ktorého podstatnou zložkou sú polyméry; umelá hmota

 • plastelína

  - tvárna pružná hmota na modelovanie

 • plasticita

  - bezproblémové prispôsobovanie sa organizmu prostrediu
  - tvárlivosť, poddajnosť, výstižnosť; schopnosť organizmu prispôsobiť sa prostrediu

 • plastický

  - tvárny, tvárlivý, poddajný; trojrozmerný, priestorový

 • plastický chirurg

  - vykonávajúci chirurgické zákroky s cieľom zlepšiť vzhľad pacienta, napr. zväčšením prsníkov, zmenšením nosa a pod.

 • plastid

  - útvar v rastlinných bunkách ohraničený dvojitou biomembránou, schopný tvoriť farbivá

 • plastidóm

  - plastóm

 • plastifikácia

  - zmäkčovanie tuhej látky na zvýšenie jej elasticity

 • plastifikátor

  - chemická látka zlepšujúca spracovateľnosť hmôt

 • plastik

  - odborník v plastickej chirurgii

 • plastika

  - reliéf, socha, sochárske dielo vytvorené nanášaním hmoty; sochárstvo; chirurgické obnovenie porušených tkanív tela; názornosť, výraznosť

 • plastóm

  - súbor plastidov v bunke, ktoré sú nositeľmi genetickej informácie; plastidóm

 • plastrón

  - náprsenka; šermiarsky ochranný kryt hrudníka, ochranný nákrčník

 • platan

  - listnatý strom, u nás rozšírený v parkoch

 • platen

  - válec tlačiarne

 • platesa

  - druh morskej ryby

 • platform

  - základ, označenie, typová rada

 • platforma

  - Platforma reprezentuje skupinu počítačov, ktoré sa líšia inštalovaným operačným systémom alebo procesorom. Napríklad Windows a Linux platformy. Aplikácie naprogramované pre jednu platformu spravidla nie je možné použiť pre iné platformy.
  - plošina, nástupište; základňa, tribúna; východisko činnosti; v geológii spodná stavba

 • platina

  - drahý kov mimoriadne odolný proti chemickým vplyvom a vysokej teplote, značka Pt

 • platinové kovy

  - skupina vzácnych kovov

 • plató

  - náhorná rovina, plošina; veľký podnos; plošinový nákladný voz železničný alebo cestný; fáza doznievania alebo dočasného poklesu, napr. sexuálneho vzrušenia

 • platonický

  - oduševnelý; čistý, bez zmyselnosti, nepohlavný, neerotický; neskutočný, formálny, nedotiahnutý, bez výsledku

 • platonizmus

  - názor o prvotnosti ideí pred hmotným svetom

 • plauzibilný

  - zrozumiteľný, pochopiteľný, prijateľný, pravdepodobný

 • play

  - prehrávať, spustiť

Pozri výraz PL v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: kiã ë, hkg, mzd, gvo, srf, ala, , tok, rvi, ezs, emm, scb, afia, bgr, rsu