Hľadaný výraz "ph" v Slovníku cudzích slov

nájdených 220 výsledkov (2 strán)

 • Ph

  - značka pre phon, jednotka hlasitosti

 • PH

  - Filipínska republika, skrátený názov Filipíny. Skratka štátu.
  - značka pre phon, jednotka hlasitosti
  - značka pre fón

 • Ph chromosom

  - skratka pre Philadelphia chromosoma, tj. abnormálny chromozóm, ktorý sa vyskytuje pri chronickej myeloidnej leukémii

 • PHA

  - Skratka učebného predmetu Pstruhárstvo

 • phacocele

  - phacokele, fakokéla, poklesnutie očnej šošovky

 • phacocystectomia

  - fakocystektómia, operačné odstránenie časti puzdra očnej šošovky

 • phacocystis

  - fakocystis, puzdro očnej šošovky

 • phacocystitis

  - fakocystitída, zápal puzdra očnej šošovky

 • phacolysis

  - fakolýza, operačné uvoľnenie očnej šošovky

 • phacoma

  - fakóm, nádor očnej šošovky

 • phacomalacia

  - malácia, zmäknutie očnej šošovky

 • phacomatosis

  - fakomatóza, súborné označenie pre rôzne vrodené choroby s poruchou vývoja (hamartómy) rôznych orgánov

 • phacometachoresis

  - fakometachoréza, abnormálne umiestnenie očnej šošovky

 • phacopathia

  - fakopatia, ochorenie očnej šošovky (všeobecne)

 • phacoscleroma

  - fakoskleróm, zákal očnej šošovky, katarakta

 • phacoscopia

  - fakoskopia, priame vyšetrovanie očnej šošovky

 • phacoscotasmus

  - fakoskotazmus, zákal očnej šošovky

 • phaenomenalis

  - fenomenálny, neobyčajný, vynikajúci

 • phaenomenologia

  - fenomenológia, náuka zaoberajúca sa popisom príznakov a prejavov (choroby)

 • phaenomenonum

  - "fenomén, jav, skutočnosť, neobyčajný úkaz
  - fenomén, jav, skutočnosť, neobyčajný úkaz

 • phaenotypus

  - fenotyp, súbor vonkajších znakov a vlastností alebo určitý znak či vlastnosť jedinca

 • phaeochromoblastoma

  - feochromoblastóm, zhubný nádor z chromafinného tkaniva (maligný feochromocytóm)

 • phaeochromocytoma

  - eochromocytóm, nádor vychádzajúci z chromafinného tkaniva nadobličiek alebo paraganglií, produkujúci katecholamíny

 • phaeoderma

  - feoderm, vysušením stvrdnutá, sčernalá koža

 • phaged(a)ena

  - vred, ktorý sa rýchlo šíri do strán aj do hĺbky v mäkkých tkanivách

 • phagedaenicus

  - fagedenický, plazivý, zžieravý

 • phagocyticus

  - fagocytický, týkajúci sa fagocytu, fagocytárny, fagocytujúci

 • phagocytolysis

  - fagocytolýza, deštrukcia, rozpad fagocytov

 • phagocytosis

  - fagocytóza, schopnosť buniek pohlcovať častice (mikróby, produkty vlastného metabolizmu)

 • phagocytus

  - fagocyt, bunka pohlcujúca cudzorodé alebo iné častice (rozpadnutej bunky)

 • phagolysosoma

  - fagolyzozóm, fagocytárna vakuola, sekundárny lyzozóm

 • phagomania

  - fagománia, chorobná žravosť

 • phagophobia

  - fagofóbia, strach z jedla, z prehĺtania

 • phagosoma

  - fagozóm, uzavretý priestor vo fagocyte, v ktorom je pohltená čiastočka

 • phakitis

  - fakitída, zápal očnej šošovky

 • phalanges

  - články prstov

 • phalangeus

  - phalangicus, článkovitý, patriaci k článku

 • phalangitis

  - falangitída, zápal článkov prstov

 • phalanx

  - falanx, článok prstu

 • phallectomia

  - falektómia, chirurgické odstránenie pohlavného údu

 • phallicus

  - falický, týkajúci sa pohlavného údu

 • phallitis

  - falitída, zápal pohlavného údu

 • phallodynia

  - falodýnia, bolesť pohlavného údu

 • phallographia

  - falografia, falopletyzmografia, grafické znázornenie objemových zmien pohlavného údu

 • phalloplastike

  - faloplastika, plastická operácia pohlavného údu

 • phallorrhagia

  - falorágia, krvácanie z pohlavného údu

 • phallotomia

  - falotómia, chirurgický zásah týkajúci sa pohlavného údu

 • phallus

  - pohlavný úd

 • phaneroscopia

  - faneroskopia, vyšetrovanie viditeľných kožných zmien pomocou šošovky

 • phanerosis

  - faneróza, zaistenie dobrej viditeľnosti, rozoznateľnosti

 • phantasia

  - "fantázia, obrazotvornosť, obrazivosť
  - fantázia, obrazotvornosť, obrazivosť

 • phantasma

  - vidina, prelud, prízrak

 • phantasmatomoria

  - slabomyseľnosť s preludmi

 • phantasmophobia

  - fantasmofóbia, neurotický strach z prízrakov (často spojený s nekrofóbiou)

 • phantoma

  - "fantóm, vidina, príznak, mechanické zariadenie napodobňujúce časť ľudského tela, pocit prítomnosti amputovaného údu, sprevádzaný bolesťami (""fantómové bolesti"")"

 • PHARE

  - skratka pre Poland and Hungary Assistance for Economic Restructuring - Pomoc pre hospodársku reštrukturalizáciu Poľska a Maďarska

 • Phares mange hin

  - V rómštine - Je mi smutno

Pozri výraz PH v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy: