Hľadaný výraz "pedo" v slovníku cudzích slov

nájdených 16 výsledkov (1 strana)

 • pedo-

  - prvá časť zložených slov s významom pôda, pôdný; dieťa, detský; krok

 • pedobiológ

  - odborník v pedobiológii

 • pedobiológia

  - biológia dieťaťa; náuka o pôdnych organizmoch; pôdna biológia

 • pedofil

  - človek postihnutý pedofíliou

 • pedofília

  - sexuálna úchylka, pohlavné vzrušovanie deťmi
  - úchylná pohlavná náklonnosť k deťom

 • pedogenéza

  - vznik a vývoj pôd z hornín; partenogenetické rozmnožovanie larválnych štádií

 • pedogeografia

  - náuka o pôdnych typoch

 • pedológia

  - pôdoznalectvo, náuka o pôde; náuka o dieťati zo všetkých odborných hľadísk

 • pedometer

  - krokomer

 • pedometria

  - meranie výšky a hmotnosti detí

 • pedopatológia

  - náuka o detských chorobách; defektológia

 • pedopsychológ

  - odborník v pedopsychológii, detský psychológ

 • pedopsychológia

  - psychológia dieťaťa

 • pedosféra

  - vrchná časť zemskej kôry tvorená pôdou