Hľadaný výraz "ped" v slovníku cudzích slov

nájdených 67 výsledkov (1 strana)

 • PED

  - Skratka učebného predmetu Pedagogika

 • peda

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - výplata

 • pédac

  - v oravskom nárečí - povedať

 • pedagogika

  - náuka o výchove a vyučovaní, metódach výučby

 • pedál

  - zariadenie na prevod sily tlakom nohy, nožné riadenie, nožná páka, šlapadlo

 • pedant

  - prehnane poriadkumilovný, malicherný a úzkoprsý človek; puntičkár, človek lipnúci na malichernostiach, často neprimeraného chovania

 • PEDAP

  - skratka pre Programa specifício de Desenvolvimento da Agricultura Portuguesa - Špecifický program rozvoja portugalského poľnohospodárstva

 • pedel

  - zamestnanec vysokej školy sprevádzajúci akademických funkcionárov pri slávnostných príležitostiach; školník

 • pederast

  - človek, ktorý sa dopúšťa pederastie

 • pederastia

  - úchylná pohlavná náklonnosť muža k mužom, najmä k mladým chlapcom, homosexualita

 • pedestrián

  - chodec; kto pestuje chôdzu ako šport

 • pédia

  - druhá časť zložených slov s významom výchova, nápravná výchova, liečba

 • pedialgia

  - pedialgia, bolesť nôh

 • pediater

  - odborník v pediatrii, detský lekár

 • pediatria

  - detské lekárstvo

 • pedicatio

  - pedikácia, pohlavný styk per anum (cez konečník)

 • pedicularis

  - pediculosus, pedikulárny, týkajúci sa zavšivenia

 • pediculatus

  - majúci nôžku

 • Pediculoides

  - ventricosus - zákožka svrabová

 • pediculophobia

  - pedikulofóbia, chorobný strach pred zavšivavením

 • pediculosis

  - pedikulóza, zavšivavenie

 • pediculus

  - nožička, výbežok

 • pedicura

  - pedikúra, starostlivosť o nohy, odborné ošetrenie nôh, najmä nechtov

 • pedikulóza

  - zavšivavenie

 • pedikulus

  - voš

 • pedikúra

  - odborné ošetrenie nôh, starostlivosť o nohy

 • pediluvium

  - kúpeľ nôh

 • pediment

  - mierne naklonená erózna plocha pri úpätí svahov

 • pedipalpy

  - druhý pár príušných končatín, napr. pavúkov

 • pedo-

  - prvá časť zložených slov s významom pôda, pôdný; dieťa, detský; krok

 • pedobiológ

  - odborník v pedobiológii

 • pedobiológia

  - biológia dieťaťa; náuka o pôdnych organizmoch; pôdna biológia

 • pedofil

  - človek postihnutý pedofíliou

 • pedofília

  - sexuálna úchylka, pohlavné vzrušovanie deťmi
  - úchylná pohlavná náklonnosť k deťom

 • pedogenéza

  - vznik a vývoj pôd z hornín; partenogenetické rozmnožovanie larválnych štádií

 • pedogeografia

  - náuka o pôdnych typoch

 • pedológia

  - pôdoznalectvo, náuka o pôde; náuka o dieťati zo všetkých odborných hľadísk

 • pedometer

  - krokomer

 • pedometria

  - meranie výšky a hmotnosti detí

 • pedopatológia

  - náuka o detských chorobách; defektológia

 • pedopsychológ

  - odborník v pedopsychológii, detský psychológ

 • pedopsychológia

  - psychológia dieťaťa

 • pedosféra

  - vrchná časť zemskej kôry tvorená pôdou

 • pedum

  - berla, pastierska palica nosená pri liturgických obradoch v ľavej ruke

 • peduncularis

  - pedunkulárny, stopkovitý

 • pedunculus

  - háčik, stopka

 • špedícia

  - zasielateľstvo

Pozri výraz PED v synonymickom slovníku.