Hľadaný výraz "pat" v Slovníku cudzích slov

nájdených 171 výsledkov (2 strán)

 • PAT

  - Skratka učebného predmetu Patológia
  - jeden zo spôsobov zakončenia šachovej hry, nerozhodný výsledok; bezvýchodiskové postavenie

 • patafyzika

  - umelecké hnutie bojujúce proti ľudskej hlúposti iróniou, satirou a výsmechom

 • päták

  - v nitrianskom nárečí - desaťhaliernik

 • patch

  - vsuvka, oprava, náplasť, záplata

 • Patching

  - Predovšetkým v súvislosti s bezpečnosťou informačných systémov, patch je softwarový program - kód, ktorý nahradzuje alebo dopĺňa povôdný program, slovo patching označuje proces vkladania patch kódov.

 • patchwork

  - dekoračná textilná technika založená na zošívaní kúsok látky, zhotovujú sa ňou napríklad vankúše, deky a pod.

 • patefactio

  - patefakcia, otvorený, odkrytý

 • pátek

  - v záhorskom nárečí - piatok

 • patella

  - "miska, tanier
  - miska, tanier

 • patellaris

  - patelárny, jabĺčkový

 • patellectomia

  - patelektómia, chirurgické odstránenie jabĺčka

 • patellula

  - samostatné osifikačné jadro v jabĺčku

 • patena, paténa

  - miska, na ktorú sa počas omše kladú hostie

 • patens

  - otvorený, prístupný

 • patent

  - chránené výlučné právo na využitie vynálezu; právne chránený vynález; výsada, výhradné právo; panovnícka listina s účinnosťou zákona; lem, pružná pletenina na svetroch okolo pása a na rukávoch

 • patentka

  - spínací mechanický gombík; larva pakomára žijúca vo vode

 • pater

  - otec
  - katolícky kňaz

 • páterky

  - v záhorskom nárečí - ruženec

 • paternalizmus

  - otcovský, nadradený, ale partnerský a ochranný prístup

 • paternálny

  - otcovský

 • paternita

  - otcovstvo; pôvodcovstvo, autorstvo

 • paternitas

  - paternita, otcovstvo

 • páternoster

  - nepretržitý osobný výťah s otvorenými plošinami, obežný výťah

 • paternus

  - otcovský, zdedený po otcovi

 • patetický

  - vzrušený, vášnivý, výrazný, citovo prehnaný, nadšený

 • path

  - cesta, prístupová cesta k súborom

 • pathergia

  - patergia, chorobná reakcia organizmu na vonkajšie podráždenie

 • pathicus

  - patický, chorobný

 • pathobolismus

  - patobolizmus, porucha látkovej premeny

 • pathoclisis

  - patoklíza, zvláštny sklon niektorých toxínov alebo vírusov viazať sa na určité tkanivo

 • pathofilia

  - patofília, prejavy uspokojenia nad vlastnou chorobou, snaha vyvolať záujem a starostlivosť o vlastnú osobu

 • pathogenes

  - patogénny, choroboplodný

 • pathogenesis

  - patogenéza, pôvod a priebeh vývoja choroby

 • pathogeneticus

  - patogenetický, týkajúci sa vzniku a vývoja choroby

 • pathogenicus

  - patogénny, spôsobujúci, vyvolávajúci chorobu

 • pathogenitas

  - patogenita, schopnosť choroboplodných zárodkov vyvolať v organizme ochorenie

 • pathognom(on)icus

  - patognómický, príznačný pre určitú chorobu

 • pathognostice

  - patognostika, náuka o znakoch a prejavoch choroby

 • pathognosticus

  - patognostický, charakteristický pre určitú chorobu

 • pathokinesiologia

  - "patokineziológia, odbor sledujúci vývoj choroby
  - patokineziológia, odbor sledujúci vývoj choroby

 • pathologia

  - patológia, náuka o chorobách, chorobných pochodoch a zmenách v organizme

 • pathologicus

  - patologický, chorobný, chorobne zmenený, odlišný, nenormálny

 • pathomimesis

  - patomiméza, patomímia, chorobná snaha napodobňovať príznaky určitej choroby

 • pathomorphologia

  - patomorfológia, morfológia choroby

 • pathomorphosis

  - patomorfóza, zmena obrazu choroby po liečebných výkonoch

 • pathomorphospermia

  - patomorfospermia, tvorba tvarovo abnormálnych spermií

 • pathonomia

  - patonómia, náuka o zákonitostiach určitej choroby

 • pathophobia

  - patofóbia, chorobný strach z choroby

 • pathophoresis

  - patoforéza, prenášanie choroby

 • pathophysiologia

  - patofyziológia, patologická fyziológia, náuka o chorobných pochodoch a zmenách funkcií organizmu v priebehu choroby

 • pathopo(i)esis

  - patopoéza, vznik určitej choroby

 • pathopsychologia

  - patopsychológia, náuka o chorobných stavoch a úchylkách v priebehu duševných procesov

 • pathothesaurosis

  - patotezauróza, ukladanie rôznych látok v bunkách a tkanivách pri poruche látkovej premeny

 • patia

  - druhá časť zložených slov s významom choroba, chorobný stav, liečenie

 • patiče

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - kolíková ohrada

 • patický

  - chorobný

 • patiens

  - trpiaci, chorý
  - v jazykovede osoba, zviera alebo vec zasiahnutá dejom

 • patienter

  - trpezlivo

 • patientia

  - schopnosť znášať bolesť

 • patika

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - lekáreň

 • patina

  - misa, panva
  - zelenkavý povlak na kovových predmetoch; starobylý vzhľad; charakteristický ráz niečoho

 • patio

  - otvorený vnútorný priestor domu nadväzujúci na rímske átrium

 • patitul

  - názov knihy umiestený na nepárnej strane pred titulnou stranou

Pozri výraz PAT v synonymickom slovníku slovenčiny.