Hľadaný výraz "parã" v Slovníku cudzích slov

nájdených 679 výsledkov (6 strán)

 • para

  - podľa, mimo, pri, u, vedľa, susediaci, na oboch stranách, podobný, odchylný

 • para orech

  - olejnaté semeno juvie, juviový orech

 • para(a)naesthesia

  - para(a)nestézia, obojstranné znecitlivenie

 • para(a)nalgesia

  - para(a)nalgézia, obojstranná necitlivosť

 • para(a)ppendicitis

  - parapendicitída, zápal tkaniva v okolí červovitého výbežku - appendixu

 • para-

  - prvá časť zložených slov s významom vedľa, spolu, pri; v lekárskych názvoch vo význame odlišný, nenormálny; v chemických názvoch odvodený; parašutistický

 • paraanalis

  - paraanálny, ležiaci pri análnom (ritnom) otvore

 • paraaorticus

  - paraaortický, ležiaci pri srdcovnici

 • paraarteriitis

  - paraarteriitída, zápal v riedkom spojive okolo tepny

 • paraarticularis

  - paraartikulárny, ležiaci pri kĺbe, v okolí kĺbu

 • paraballismus

  - parabalizmus, prudké, často sa opakujúce trhavé pohyby končatín

 • parabelum, parabellum

  - druh automatickej pištole

 • parabiosis

  - "parabióza, zrastenie alebo (operačné) spojenie dvoch organizmov toho istého druhu k spoločnému životu
  - parabióza, zrastenie alebo (operačné) spojenie dvoch organizmov toho istého druhu k spoločnému životu

 • parabióza

  - experimentálne spojenie niekoľkých organizmov do jedného celku a ich súžitie

 • parablastos

  - parablast, iné označenie pre mezodermovú bunku, z ktorej sa vytvára angioblast

 • parablepsis

  - parablepsia, porucha zrakového vnímania

 • parabola

  - geometrický útvar, jedna z kužeľosečiek; v štylistike podobenstvo, básnické prirovnanie

 • parabulia

  - parabúlia, chorobné potlačenie slobodného konania
  - chorobné potláčanie slobodného konania

 • parac še

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - kričať

 • paracardialis

  - parakardiálny, ležiaci pri srdci, týkajúci sa okolia srdca

 • paracentesis

  - paracentéza, otvorenie, prepichnutie dutého orgánu alebo telovej dutiny vyplnenej tekutinou (napr. ušného bubienka pri zápale stredoušnej dutiny, brušnej dutiny pri vypustení ascitu)

 • paracentéza

  - operatívne prepichnutie ušného bubienka

 • paracentralis

  - paracentrálny, ležiaci pri, vedľa stredu

 • paracephalus

  - paracefalus, jedinec alebo parazitické dvojča s nedokonale vyvinutou hlavou a defektmi na trupe a končatinách

 • paracerebralis

  - paracerebrálny, vzťahujúci sa k bočným častiam mozgu

 • paracervix

  - paracervix, pokračovanie parametria do oblasti hrdla maternice

 • paracholia

  - parachólia, porucha sekrécie žlče, priamy prechod súčastí žlče do krvi pri poškodení pečeňových buniek

 • parachordalis

  - parachordálny, nachádzajúci sa vedľa chordy

 • parachroma

  - parachroma, abnormálne sfarbenie kože

 • parachromatizmus

  - farbosleposť

 • parachromia

  - parachrómia, chorobné, odchylné sfarbenie tkaniva, kože

 • parachronizmus

  - prenesenie dátumu nejakej udalosti do neskoršej doby

 • parachylia

  - "parachýlia, sklovitý edém pri vniknutí pankreatickej šťavy do interstícia pankreasu
  - parachýlia, sklovitý edém pri vniknutí pankreatickej šťavy do interstícia pankreasu

 • paracoele

  - postranná mozgová komora

 • paracolicus

  - parakolický, ležiaci pri tračníku (pri hrubom čreve)

 • paracolitis

  - parakolitída, zápal tkaniva okolo hrubého čreva

 • paracolpitis

  - parakolpitída, zápal tkaniva okolo pošvy

 • paracolpium

  - parakolpium, väzivové tkanivo obklopujúce pošvu

 • paracrinus

  - parakrinný, pôsobiaci na bunky v blízkom okolí

 • paracusia

  - parakúzia, porucha sluchového vnímania, porucha sluchu

 • paracyesis

  - paracyéza, parakyéza, mimomaternicové tehotenstvo

 • paracystitis

  - paracystitída, zápal tkaniva okolo močového mechúra

 • paracystium

  - väzivové tkanivo obklopujúce močový mechúr

 • paráda

  - nádhera, krása; prehliadka

 • paradenitis

  - paradenitída, zápal tkaniva okolo žľazy

 • paradentalis

  - paradentálny, týkajúci sa okolia zubu, nachádzajúci sa okolo zuba

 • paradentálny

  - vzťahujúci sa na okolie zuba

 • paradentitis

  - paradentitída, zápal tkaniva okolo zuba

 • paradentium

  - paradencium, tkanivo okolo zuba

 • paradentóza

  - chronická choroba ďasien v okolí zubov

 • paradesant

  - výsadkár, parašutista

 • paradesantný

  - výsadkový

 • paradička

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - paradajka

 • paradički

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - paradajky

 • paradičkovi

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - paradajkový

 • paradidymis

  - obojstranne slepé krátke kanáliky nad hlavou nadsemenníka

 • paradigma

  - príklad, vzor
  - vzor, príklad; svet ideí v platónskej filozofii

 • paradox

  - protizmyslové tvrdenie, také, čo odporuje zdravému rozumu; nepravdepodobnosť

 • paradoxia

  - sexualis paradoxia sexuálna, pohlavná aktivita mimo obvyklého obdobia (v detstve, v starobe)

 • paradoxos

  - "paradoxný, podivný, nezmyselný
  - paradoxný, podivný, nezmyselný

 • paradoxus

  - paradoxný, proti očakávaniu, nezmyselný

 • paraduodenalis

  - paraduodenálny, nachádzajúci sa v okolí dvanástnika

 • paradyčka

  - v zemplínsko-šarišskom nárečí - paradajka

 • paradysenteria

  - paradyzentéria, ľahšia forma črevnej dyzentérie, červienka

Pozri výraz PARÃ v synonymickom slovníku slovenčiny.