Hľadaný výraz "ot" v Slovníku cudzích slov

nájdených 216 výsledkov (2 strán)

 • OT

  - z anglického Off Topic, mimo témy
  - skratka z anglického "Off Topic" - mimo témy, od veci

 • OTA

  - Over the air software update - upgrade softvéru priamo cez satelit
  - Skratka učebného predmetu Oznamovacia technika a telekomunikačné siete

 • otagra

  - bolesť v uchu

 • otalgia

  - otalgia, bolesť v uchu
  - bolesť v uchu

 • OTB

  - Skratka učebného predmetu Odevná tvorba

 • OTC

  - Skratka učebného predmetu Opatrovateľská činnosť

 • otčestvo

  - v ruskom a bulharskom prostredí meno po otcovi ako súčasť rodného mena

 • otchodzic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - odchádzať

 • OTD

  - Skratka učebného predmetu Oznamovacia technika po vedeniach

 • OTE

  - Skratka učebného predmetu Osobitná telesná výchova

 • otfelic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - zapatrošiť

 • OTG

  - Skratka učebného predmetu Obuvnícka technológia

 • othaematoma

  - othematóm, krvácanie v oblasti ušného laloka

 • othaemorrhoea

  - othemorea, krvácanie z ucha

 • othelcosis

  - othelkóza, ochorenie ucha sprevádzané tvorbou vredov

 • Othello

  - postava z rovnomennej drámy W. Shakespeara, v prenesenom zmysle žiarlivec

 • OTI

  - Skratka učebného predmetu Optické výpočty

 • otiater

  - ušný lekár

 • otiatria

  - otiatria, ušné lekárstvo

 • otiatria, otológia

  - ušné lekárstvo

 • oticodinia

  - otikodínia, závrat vyvolaný ušnou chorobou

 • oticus

  - ušný, patriaci k uchu

 • otitída

  - zápal ucha

 • otitis

  - zápal ucha

 • otium

  - pokoj, nečinnosť; dôstojná (politická) nečinnosť; odpočinok bez zásluhy

 • OTJ

  - Skratka učebného predmetu Obchodná príprava v taliančine

 • OTK

  - Skratka učebného predmetu Ochrana a tvorba krajiny

 • OTL

  - skratka z anglického "Out To Lunch" - som na obede

 • OTM cull

  - skratka pre over thirty months cull - výber zvierat starších ako 30 mesiacov

 • OTMS

  - skratka pre over thirty months slaughter scheme - systém porážok zvierat starších ako 30 mesiacov

 • Oťo

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - Jozef

 • OTO

  - Skratka učebného predmetu Ozdobné techniky v odievaní
  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - Jozef

 • oto-

  - prvá časť zložených slov s významom ucho, sluch

 • otobaropathia

  - otobaropatia, poškodenie ucha vyvolané zmenou tlaku vzduchu

 • otoblenorea

  - akútny zápal stredného ucha

 • otoblenorrhoea

  - aotoblenorea, hlienovo hnisavý výtok z ucha

 • otocephalia

  - otocefália, jedinec s ušami posunutými ku spodine hlavy, s nevyvinutou dolnou čeľusťou a chybným vytvorením úst

 • otoconia (statoconia)

  - otokóniá, otolity, vápenaté telieska v otolitovom orgáne (sacculus a utriculus) vestibulárneho aparátu

 • otoconia (statoconia),

  - otokóniá, otolity, vápenaté telieska v otolitovom orgáne (sacculus a utriculus) vestibulárneho aparátu

 • otodynia

  - otodýnia, bolesť v uchu

 • otoencephalitis

  - otoencefalitída, zápal mozgu spôsobený generalizáciou zápalu stredného ucha

 • otofón

  - prístroj zosilňujúci zvuk pre nedoslýchavých

 • otogenes

  - otogénny, ušného pôvodu

 • otogénny

  - pochádzajúci z ucha

 • OTOH

  - skratka z anglického "On The Other Hand" - v opačnom prípade/na druhej strane/inak

 • otolaryngológ

  - odborník v otolaryngológii

 • otolaryngologia

  - otolaryngológia, lekársky odbor zaoberajúci sa chorobami uší a hrtana
  - odbor, ktorý sa zaoberá krčnými a ušnými chorobami

 • otoliquorrhoea

  - otolikvorea, výtok mozgovomiešneho moku zo zvukovodu

 • otolit

  - ušný kameň, teliesko v rovnovážnom ústrojenstve rýb

 • otolithiasis

  - otolitiáza, ušné kamienky, tvorba tvrdých vápenatých konkrementov v strednom uchu

 • otolithos

  - otolit, kryštály uhličitanu vápenatého v perilymfe utrikulu a sakulu, pôsobiace v súvislosti so zmenou pohybu tela tlakom na zmyslový epitel

 • otolitiáza

  - tvorba ušných kamienkov

 • otologia

  - otológia, náuka o stavbe a funkciách ucha a jeho chorobách, náuka o ušnom lekárstve

 • otomastoiditis

  - otomastoiditída, zápal ucha a bradavkového výbežku

 • otomyasthenia

  - otomyasténia, slabosť svalov upínajúcich sa na stredoušné kostičky

 • otomycosis

  - otomykóza, plesňové ochorenie ucha (zvukovodu)

 • otomyiasis

  - otomyióza, zápalové ochorenie stredného ucha vyvolané usídlením lariev dvojkrídlového hmyzu v zvukovode (časté v trópoch)

Pozri výraz OT v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy: