Hľadaný výraz "orto" v Slovníku cudzích slov

nájdených 33 výsledkov (1 strana)

 • orto-, ortho-

  - prvá časť zložených slov s významom správny, priamy, rovný

 • ortocentrum

  - priesečník priamok, v ktorých ležia výšky trojuholníkov

 • ortodiagrafia

  - meranie veľkosti orgánov pri röntgenovom vyšetrení

 • ortodoncia

  - oblasť medicíny zameraná na štúdium a liečbu nepravidelností chrupu

 • ortodoxia

  - pravovernosť, absolútna oddanosť cirkevnému alebo inému učeniu

 • ortodoxný

  - pravoverný, prísne dodržiavajúci cirkevnú alebo inú doktrínu; pravoslávny

 • ortodróma

  - najkratšia spojnica dvoch miest na guľovej ploche

 • ortoepia

  - súhrn pravidiel správnej výslovnosti; správna výslovnosť

 • ortofka

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - motyka

 • ortofónia

  - náuka o spisovnej výslovnosti hlások

 • ortogamia

  - oplodňovanie samičích gamét samčími gamétami toho istého obojpohlavného jedinca; opelenie piestika peľom pochádzajúcim z rovnakého kvetu, samoopelenie

 • ortogenéza

  - vývoj trvalo ovplyvňovaný okolitým prostredím; priamy vývoj, ktorý nie je určovaný prírodným výberom

 • ortognácia

  - normálne uloženie čeľustí

 • ortogonalita

  - pravouhlosť, kolmosť

 • ortogonálny

  - pravouhlý, kolmý

 • ortografia

  - pravopis

 • ortoklas

  - hlinitokremičitan draselný, vyvretý nerast

 • ortomyxovírus

  - pôvodca chrípky ľudí aj zvierat

 • ortopéd

  - odborník v ortopédii

 • ortopédia

  - odbor lekárstva, ktorý sa zaoberá chorobami pohybového ústrojenstva; ortopedické oddelenie alebo klinika

 • ortopnoe

  - najvyšší stupeň záduchu, pokojový záduch
  - namáhavé dýchanie

 • ortoptika

  - cvičenia na nápravu škuľavosti

 • ortorula

  - kryštalická bridlica

 • ortosilikát

  - ortokremičitan, prírodný silikát

 • ortoskopia

  - zobrazenie bez skreslenia

 • ortostatický

  - vzťahujúci sa na polohu v stoji

 • ortostáza

  - vzpriamené držanie tela

 • ortotropizmus

  - rast rastlín smerom nahor, ohyb rastlín nahor

Pozri výraz ORTO v synonymickom slovníku slovenčiny.