Hľadaný výraz "organo" v Slovníku cudzích slov

nájdených 40 výsledkov (1 strana)

 • organo-

  - prvá časť zložených slov s významom orgán, orgánový, organický

 • organogenes

  - organogénny, orgánotvorný, orgánového pôvodu

 • organogenesis

  - organogenéza, vývoj, vznik orgánu

 • organogenetický

  - týkajúci sa organogenézy

 • organogeneticus

  - organogenetický, týkajúci sa vývoja orgánov

 • organogenéza

  - vznik a vývoj orgánov tvoriacich telo živého jedinca

 • organogénny

  - vytvorený pôsobením organizmov alebo taký, ktorý z nich vznikol; vytvárajúci orgány

 • organografia

  - popis orgánov a ich rozloženia v telách živočíchov a rastlín

 • organographia

  - "organografia, popis orgánov
  - organografia, popis orgánov

 • organoides

  - organoidný, vo vzťahu k určitému orgánu, podobný určitému orgánu alebo jeho tkanivu, napodobňujúci orgánové usporiadanie

 • organoidum

  - organoid, bunkové štruktúry, ktoré v bunke nikdy nechýbajú a ktoré majú dôležitú funkciu

 • organoleptika

  - metóda zmyslového posudzovania potravín

 • organolit

  - organická látka, napr. uhlie

 • organologia

  - organológia, náuka o jednotlivých orgánoch a o ich funkciách
  - náuka o stavbe orgánov v živočíšnom a rastlinnom tele

 • organon

  - nástroj, prostriedok, pomôcka myslenia a bádania; Aristotelove spisy o logike, považované neskoršími vydavateľmi za základný nástroj poznania

 • organonymia

  - organonýmia, názvoslovie telesných orgánov

 • organopathia

  - organopatia, ochorenie orgánu (všeobecne)

 • organopexa

  - chirurgické prišitie orgánu

 • organopexis

  - organopexa, chirurgické upevnenie orgánu

 • organopreparát

  - liečivý výťažok z orgánov živočíchov

 • organoterapeutikum

  - liek pripravený z výťažkov z orgánov živočíchov

 • organoterapia

  - liečba liečivými výťažkami z orgánov živočíchov

 • organotherapia

  - organoterapia, liečba výťažkami zo živočíšnych orgánov

 • organotrof

  - živočích živiaci sa organickou potravou

 • organotropismus

  - schopnosť látky pôsobiť na určitý orgán

 • organotropizmus

  - schopnosť konkrétnej látky pôsobiť na určitý orgán

Pozri výraz ORGANO v synonymickom slovníku slovenčiny.