Hľadaný výraz "oå ä" v Slovníku cudzích slov

nájdených 146 výsledkov (2 strán)

 • An o vas

  - V rómštine - Daj mi ruku

 • angiitis (ange(o)itis)

  - angiitída (ange(o)itída), zápal cievy

 • bacteri(o)cidus

  - baktericídny, ničiaci baktérie

 • baršoň

  - v spišskom nárečí - menčester

 • basorkaňoš

  - v šarišskom nárečí - nadavka

 • bendžo, banjo

  - brnkací strunový nástroj

 • blephar(o)adenitis

  - blefar(o)adenitída, zápaľ žliaz očného viečka

 • brachy(o)esophagia

  - brachyezofágia, vrodené skrátenie pažeráka

 • buržoázia

  - mestské obyvateľstvo za feudalizmu; tretí stav; v marxistickom ponímaní vládnuca trieda v kapitalistickej spoločnosti

 • cho-čo

  - v oravskom nárečí - hocičo

 • cholang(o)itis

  - cholang(o)itída, zápal žlčových ciest

 • chrchľoš

  - v oravskom nárečí - chrchľavý človek

 • cole(o)s

  - pošva. Coles masculinus - penis. Coles femininus - dráždec.

 • čoškaj

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - čosi

 • dacry(o)adenitis

  - dakry(o)adenitída, zápal slznej žľazy

 • dakeľo

  - v šarišskom nárečí - niekoľko

 • daskeľo

  - v spišskom nárečí - niekoľko

 • dužo

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - veľmi

 • dzuňo

  - v oravskom nárečí - zlý, drzý, lakomý, hrubý

 • gadžo

  - v spišskom nárečí - neohrabanec
  - rómsky výraz pre nerómskeho občana

 • gaučo, gaucho

  - pastier dobytka v Južnej Amerike

 • geňo

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - mužský ejakulát

 • gravitačná šošovka

  - názov pre ohyb svetelného lúča alebo iného žiarenia prechádzajúceho okolo nejakého telesa o veľkej hmotnosti, napr. hviezdy, galaxie alebo čiernej diery

 • hačo

  - v oravskom nárečí - žriebä

 • horjačo

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - horúco

 • hydr(o)encephalocele

  - hydr(o)encefalokéla, vydutina mozgu s výbežkom rozšírenej komory naplnenej mokom

 • hydr(o)omphalus

  - hydr(o)omfalus, pupočná cysta, vyklenutie pupočnej krajiny z nahromadením tekutiny

 • hyp(o)aemia

  - hyp(o)émia, zmenšené množstvo krvi

 • I/O

  - vstupno-výstupný

 • I/O Port Input Output

  - Je konektor pre pripojenie kabelu iného zariadenia k počítaču.

 • inšo

  - v šarišskom nárečí - iné

 • jaňo

  - v šarišskom nárečí - ján

 • kadzikeľo

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - hocikoľko

 • keľo

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - koľko
  - v spišskom nárečí - koľlo, koľký, -á, -é

 • kizašoňka

  - v spišskom nárečí - slečna

 • kňižočka

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - malá knižka

 • lačo

  - v šarišskom nárečí - dobre

 • ľoľi paprika

  - V rómštine - červená paprika

 • macho, mačo

  - muž prehnane zdôrazňujúci svoje mužské črty (výzorové aj povahové)

 • mes(o)orchium

  - mez(o)orchium, okružná riasa, peritoneálny záves fetálneho semenníka

 • ňaňo

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - otec

 • našo

  - v šarišskom nárečí - naše

 • naveľo

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - namyslený

 • nedžavuľic teľo

  - v abovskom nárečí - nehovoriť toľko

 • O

  - chem. značka kyslíka (oxygenium)
  - skratka pre kyslík z angl. oxygen - chemický prvok s protónovým číslom 8
  - skratka z anglického "Over (to you)" - prepínam (na teba)
  - značka pre kyslík
  - označujúce v slovenčine vyslovovanú dvojhlásku, napr. v slove kôň

 • O O

  - značka pre kyslík

 • O tempora, o mores

  - ó časy, ó mravy, Cicerov povzdych nad pomermi svojej doby

 • O. K.

  - (oukej) skratka anglického výrazu all correct, čítaj ól korekt, v preklade všetko v poriadku, správne, dobre; súhlas

 • oáza

  - zavodnené miesto v púšti s porastom; miesto pokoja uprostred ruchu

 • očapac še

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - zašpiniť sa

 • očiĺic

  - v šarišskom nárečí - očistiť

 • očivišňe

  - v šarišskom nárečí - drzo
  - v šarišskom nárečí - očividne

 • očúvaj

  - v nitrianskom nárečí - počúvaj

 • očvera

  - v spišskom nárečí - obluda, hebedo

 • oľac

  - v šarišskom nárečí - oliať

 • oľcha

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - jelša

 • oľe

  - v šarišskom nárečí - nože
  - Object Linking and Embedding; spájanie a vkladanie objektov, technika prenosu dát medzi aplikáciami v prostredí Windows

 • oľem

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - nože, no veď
  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - nože, poď sem

 • oľivac

  - v šarišskom nárečí - olievať

 • oľivač

  - v šarišskom nárečí - olievač

 • oľivačka

  - v šarišskom nárečí - olievačka

 • oľivanka

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - oblievačka

 • oľongac

  - v šarišskom nárečí - opiť

 • oňemec

  - v šarišskom nárečí - onemieť

 • oňuchac

  - v šarišskom nárečí - ovoňať

 • - v šarišsko-zemplínskom nárečí - os

 • oš, oška

  - v šarišskom nárečí - os, oska

 • ošac

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - srieň
  - v šarišskom nárečí - osiať

 • ošacic

  - v šarišskom nárečí - ošatiť

 • ošacovac

  - v šarišskom nárečí - ohodnotiť, oceniť

 • ošadzelina

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - námraza

 • ošaľec

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - obalamutiť

 • ošaľic

  - v šarišskom nárečí - oklamať, podviesť

 • ošaľic še

  - v šarišskom nárečí - zblazniť sa

 • ošarpac

  - v šarišskom nárečí - poškodiť, otrhať

 • ošatka

  - v trnavskom nárečí - košík na chleba zo šúpolia

 • ošč

  - v šarišskom nárečí - keks

 • ošča

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - keks

 • ośča

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - keks

 • ošče

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - keks

 • ošči še

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - orosí sa

 • oščičko

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - keksík

 • oščizaj

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - dokorán

 • ošedlac

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - osedlať

 • ošelka

  - v šarišskom nárečí - brúska
  - v šarišskom nárečí - brusny kameň

 • ošem

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - osem
  - v šarišskom nárečí - osem

 • ošemdzešat

  - v šarišskom nárečí - osemdesiat

 • ošlebodic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - oslobodiť

 • ošliador

  - v bansko-štiavnickom nárečí - kus kože, ktorý si baník uväzoval na zadnú časť tela a pomocou neho sa mohol šúchať do bane, alebo slúžil aj ako chránič voči chladu zo zeme, na ktorej baník sedel

 • ošliznuti

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - pokazený, hnilý

 • ošmelic še

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - osmeliť sa

 • ošmudzeni

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - zadymený

 • ošoric

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - upraviť

 • oste(o)anagenesis

  - oste(o)anagenéza, znovuvytvorenie kosti

 • oštije

  - v zemplínsko-šarišskom nárečí - štedrovečerné oblátky, jedia sa s medom

 • ošungľac

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - oklamať

 • ožarti

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - opitý

 • ožeľec

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - oplakať

 • oženic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - oženiť

 • pelvi(o)lithotomia

  - pelvilitotómia, preťatie obličkovej panvičky za účelom odstránenia kamienkov

 • pelvi(o)scopia

  - pelviskopia, priame vyšetrenie panvových orgánov

 • pešo

  - v šarišskom nárečí - peši

 • plankonkávna šošovka

  - ploskodutá; s jednou plochou rovnou a druhou dutou

 • poľo

  - v šarišskom nárečí - pole
  - loptová hra na koňoch alebo vo vode

 • pončo, poncho

  - vlnený prehoz bez rukávov a s otvorom pre hlavu, používaný v Latinskej Amerike

 • proct(o)eurynter

  - prokt(o)eurynter, gumový balónik naplnený vodou používaný na roztiahnutie konečníka

 • pseud(o)-

  - nepravý, nepôvodný