Hľadaný výraz "num" v Slovníku cudzích slov

nájdených 44 výsledkov (1 strana)

 • NUM

  - Skratka učebného predmetu Nukleárna medicína

 • Num lock

  - Označenie klávesy na klávesnici slúžiacej na aktivovanie numerickej klávesnice v pravej časti klávesnice.

 • number

  - číslo, počet

 • númen

  - neosobná sila, božstvo

 • numer

  - v spišskom nárečí - číslo

 • numerabilis

  - spočitateľný

 • numerácia

  - počítanie, číslovanie, vybavenie číslom
  - číslovanie

 • numéraire

  - tovar slúžiaci ako cenové merítko

 • numerál

  - vo výpočtovej technike diskrétne zobrazenie čísla

 • numerale

  - číslovka, slovo označujúce počet, poradie, diel alebo násobnosť celku

 • numeratio

  - numerácia, počítanie, číslovanie

 • numeratív

  - pád počítaného predmetu po číslovkách

 • numericus

  - numerický, číselný

 • numero

  - v spišskom nárečí - číslo

 • numero bigľajz

  - v spišskom nárečí - figu borovú

 • numerosus

  - početný

 • numerus clausus

  - obmedzený počet, uzavretý počet

 • numidia

  - veľmi pikantný ovčí syr vyrábaný v Tunisku

 • numinularis

  - nummularius, numulárny, peniažtekovitý

 • numinularis,

  - nummularius, numulárny, peniažtekovitý

 • numizmatika

  - zberateľstvo mincí; náuka o minciach a mincovníctve

 • nummiformis

  - numiformný, tvaru, podoby mince, okrúhly

 • alpínum

  - záhradná skalka najčastejšie z nízkych vysokohorských rastlín, alpínok

 • arkánum

  - tajomný liek; tajomstvo

 • feminínum

  - slovo ženského rodu
  - kategória ženského rodu, ktorú vyjadrujú mená a čiastočne slovesá pomocou koncoviek; podstatné meno alebo tvar tohto rodu

 • intestínum

  - črevo

 • laudánum, laudanon

  - ópium

 • maskulínum

  - slovo mužského rodu; mužský rod

 • plénum

  - celok všetkých členov nejakej organizácie alebo kolektívu; valné zhromaždenie konané za účasti všetkých členov organizácie

Pozri výraz NUM v synonymickom slovníku slovenčiny.