Hľadaný výraz "nový" v Slovníku cudzích slov

nájdených 15 výsledkov (1 strana)

 • dilatónové pole

  - vo fyzike skalárne pole, ktorého kvantá majú nulový spin

 • génová mapa

  - zobrazenie ľudského karyotypu, v ktorom je vyznačená lokalizácia zmapovaných génov na jednotlivých chromozómoch. Podrobnosti sú uvedené v texte knihy.

 • génová záťaž

  - celková mortalita a morbidita spôsobená mutovanými génmi.

 • génový posun

  - náhodné kolísanie génových frekvencií v malých populáciách.

 • génový tok

  - postupné prenikanie génov jednej populácie do druhej, spôsobené migráciou a krížením.

 • intergénový

  - medzigénový

 • intragénový

  - nachádzajúci sa vo vnútri génu

 • NOV

  - Skratka učebného predmetu Náuka o výrobe

 • novácia

  - obnovenie, premena (napr. dlhu), inovácia

 • novátor

  - obnoviteľ; človek presadzujúci nové myšlienky, nové pracovné metódy a pod.

 • novéna

  - deväťdenná pobožnosť

 • polygénový

  - podmienený viacerými génmi na rozličných lokusoch, pričom gény majú malý a aditívny účinok. (Označuje sa aj ako kvantitatívna dedičnosť.) Polygéniu treba odlíšiť od multifaktoriálnej dedičnosti, pri ktorej sú okrem genetických činiteľov zúčastnené aj faktory vonkajšieho prostredia.

 • polyvitamínový

  - obsahujúci niekoľko vitamínov, napr. Polyvitamínový prípravok

 • protónové číslo

  - počet protónov atómového jadra, atómové číslo

 • tybing - oceľový, liatinový alebo železobetónový dielec montovaných skruží v tuneloch a banských chodbách tyflológia

  - starostlivosť o zrakovo postihnuté osoby a ich spoločenské zaradenie

Pozri výraz NOVÝ v synonymickom slovníku slovenčiny.